Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Englisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 100.0% Fertig eingegeben: 381; Änderungen: 0; Leere: 0
ÜbersetzenKürzelEnglischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Čeština
'frmKochbuch
Kochbuch
Kuchařka
mnuDatei
&Soubor
mnuSpeichern
&Uložit
mnuSchreibgeschützt
Otevřít pouze pro čtení
NichtSchreibbar
Soubor nelze otevřít, neboť jej využívá jiný proces.
mnuEnde
U&končit
mnuBearbeiten
&Upravit
Rückgängig
Zpět
RezeptDuplizieren
Duplicitní recept
Wiederholen
Předělat
KategorieLöschen
Smazat kategorii
RezepteHinzufügen
Přidat recept
RezeptBearbeiten
Upravit recept
KategorieVerschieben
Přesunout kategorii
KategorienVerschieben
Přesunout kategorie
RezepteLöschen
Odstranit recept
KategorienLöschen
Přejmenovat kategorie
mnuNeu
&Nový recept
mnuKategorienBearbeiten
&Upravit kategorie
RecipeDeleted
Recept byl “{0}” smazán
mnuLöschen
S&mazat recept
RecipesDeleted
{0} smazáno receptů
Kopie
Kopírovat
mnuVerschieben
&Přesunout recept do jiné kategorie
mnuSuchen
&Hledat
mnuRezeptablage
&Skupina receptů
mnuDrucklisteBearbeiten
&Upravit skupinu receptů
mnuDrucklisteHinzufügen
&Přidat do skupiny receptů
mnuDrucklisteLeeren
&Vyčistit skupinu receptů
mnuDrucken
&Tisk
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Tisk vybraného receptu
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Tisk vybraných receptů
mnuDrucklisteDrucken
T&isk receptů ze Skupiny receptů
mnuExtras
&Nástroje
mnuImportieren
&Import
mnuExportieren
&Export všech receptů jako
ExportAls
Export jako {0}
ExportRTF
Formátovaný textový soubor (.rtf)
ExportLatex
Soubor LaTeX (.tex)
ExportWebseite
Webová stránka (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Soubor Cookbook (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
U&pravit menu
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Exportovat recepty ze Skupiny receptů jako
mnuOptionen
&Možnosti
mnuHilfe
&Nápověda
mnuUpdateSuchen
&Zkontrolovat aktualizace
mnuUpdateHistory
Historie aktualizací
mnuReleasenotes
Poznámky k vydání
mnuInfo
&O programu
Navigation
Navigace
AlleRezepte
Všechny recepty
Kategorien
Kategorie:
Bearbeiten
Upravit
Rezept
Recept
Name
Název:
RezeptBereitsVorhanden
Tento název receptu již v dané kategorii “{0}” existuje.
Zutaten
Ingredience:
Zubereitung
Postup:
LinkÖffnen
Stiskni “Ctrl” a klikni zde pro otevření odkazu.
Vorschau
Náhled: Obrázek {0} z {1}
BildNichtVorhanden
Obrázek “{0}” neexistuje nebo je poškozen
BildLaden
Nahrát obrázek
BildHinzufügen
Přidat obrázek
BildEntfernen
Odstranit obrázek
RezeptDrucken
Vytisknout recept
Übersicht
Přehled
BildWirklichLöschen
Odstranit obrázek?
BildWirklichLöschenCaption
Odstranit obrázek
BilddateiLöschen
Odstranit obrázky?
AlleBilddateien
Všechny obrázky|{0}
WählenSieBild
Vybrat obrázek:
NeuesRezept
Nový recept
RezeptWirklichLöschenCaption
Odstranit recept
RezeptBereitsInDruckliste
Tyto recepty jsou již ve Skupině receptů obsaženy!
ZuDrucklisteHinzufügen
Přidat do Skupiny receptů
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Recept byl přidán do Skupiny receptů!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} receptů byly přidány do Skupiny receptů!
DrucklisteWirklichLeeren
Vyčistit Skupinu receptů?
DrucklisteLeeren
Vyčistit Skupinu receptů
UngenutzteBilder
Ve složce Cookbook {0} jsou obrázky, které nepatří k žádnému receptu ({1} MiB):
{2}

Odstranit nepoužívané obrázky?
ZwischenablageImport
Ve schránce jsou recepty, chcete je importovat?
StandardVorspeisen
Předkrm
StandardHauptgerichte
Hlavní jídlo
StandardNachspeisen
Dezert
StandardKuchen
Koláč
StandardDrinks
Pití
Synchronisieren
Synchronizace
JetztSynchronisieren
Synchronizovat nyní
SyncroEinstellungen
Nastavení syncro
NächsterRezeptKonflikt
Přejít na další konflikt receptů
KürzlichGelöscht
Nedávné smazané recepty
KeinInternet
Nejste připojeni k internetu. Synchronizace není k dispozici.
SyncLäuftBaldAb
Platnost Kochbuch syncro brzy vyprší. Obnovte ho!
SyncAbgelaufen
Platnost Kochbuch syncro vypršela!

Objednávka obnovena (klikněte zde a vyberte "Nastavení synchronizace").
VerbindungsAufbau
Připojování k serveru ...
ServerNichtErreichbar
Synchronizační server je nedostupný. Zkuste později.
LetzteSynchronisierung
Poslední úspěšná synchrnonizace:
NochNichtSynchronisiert
Zatím není synchronizováno
SynchronisierenKonflikte
{0} konfliktů, ke kterým došlo během synchronizace.
KonfliktLösen
Konflikt vyřešen
KonfliktAufgetretenInfo
Obnovením receptu došlo k sloučení konfliktů. Nová verze receptu byla stažena ze serveru.
'frmExportieren
ImportKategorie
Importováno
ExportierenWählen
Zadejte jméno souboru. Obrázky budou exportovány do “[Jméno souboru] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Vyberte adresár pro index.htm. Obrázky jsou uloženy v podsložce “Obrázky”.
ExportierenWählenRTF
Zadejte jméno exportovaného souboru.
BilderNachZubereitung
Výstup obrázků po úpravě
NurErstesBild
Exportovat pouze první obrázek
RTFBilderExportieren
Exportovat obrázky
FehlerBeimExport
Chyba během exportování!! {0}
ExportErfolgreich
Export byl úspěšný
ExportDateiExisiert
Tento soubor již existuje.
Chcete jej přejmenovat?
Exportieren
Export
KochbuchExportDatei
Cookbook - Export
Datei
Soubor:
BilderExportieren
Exportování obrázků ({0} MiB)
Kompression
&Komprese
MenüsExportieren
Menu exportu
ZIPExport
Komprimovat do souboru zip
HtmlInhaltsverzeichnis
Vytvořit obsah
WebsiteBilderOrdner
Obrázky
HtmlVorschaubilder
Vytvořit náhledy
HtmlGroßeBilder
Odkaz na obrázky ve vysokém rozlišení ({0} MiB)
Ordner
Cesta:
ExportHTMTitel
Recepty
Überschrift
Titul:
HtmlBildVergrößern
Klikněte pro zvětšení
EmailExport
Odešli exportovaný soubor emailem
MailZuGroß
Exportovaný soubor je {0} MiB velký, což může být problém u některých email providerů.
Chcete opravdu email odeslat?
EmailSubject
Email s receptem: {0} recepty
EmailSubject1
Email s receptem: {0}
EmailBodyReze
(Tvůj text)

Tyto recepty lze importovat pomocí programu.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho otevřít pomocí textového editoru (např. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Vytvořeno v programu Cookbook od {0}
ExportFilterRTF
Formátovaný textový soubor
ExportFilterLatex
Soubor LaTeX
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import byl úspěšný!
{0} z {3} receptů, {1} z {4} menu a {2} z {5} obrázků byly přidány:


{6}
ImportierenWählen
Vyber soubor k importu
ImportFilterAlleImportDateien
Všechny soubory importovány
ImportFilterKochbuchDateien
Soubor Cookbook-export
ImportFilterZipDateien
Soubor zip
ImportFilterAlleDateien
Všechny soubory
Fehler
Chyba: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Zmenšené exportované obrázky
Bildkompression
Komprese obrázku
Qualität
Kvalita:
KompressionBeschreibung
K zachování malé velikosti exportovaných obrázků (např. pro email) můžeze provést kompresi do JPG. Kvalitu nastavte posuvníkem.
BildauflösungVerkleinern
Zmenšit rozměr obrázku
AuflösungFür
Zmenšit rozměr obrázku na:
VorschaugrößeKochbuch
Náhled v Cookbook
Hilfe
Nápověda
HilfeNichtVorhanden
Soubor nápovědy {0} neexistuje!
Bewertung0
Nehodnoceno
Bewertung1
Špatné
Bewertung2
Poživatelné
Bewertung3
Dobré
Bewertung4
Lahodné
Bewertung5
Labužnické
Schwierigkeit0
Nehodnoceno
Schwierigkeit1
Triviální
Schwierigkeit2
Jednoduché
Schwierigkeit3
Středně pokročilá
Schwierigkeit4
Amatérské vaření
Schwierigkeit5
Profesionální vaření
RezeptInfos
Informace o receptu
Schwierigkeitsgrad
Obtížnost:
Personenanzahl
Porce:
Vorbereitungszeit
Čas na přípravu:
Kochzeit
Čas na vaření:
TagKürzel
d
StundeKürzel
h
MinuteKürzel
min
SekundeKürzel
s
ZeitUnlesbar
Nebyl rozpoznán formát času.
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
NichterkannteZeichen
Nebyly rozpoznány všechny znaky: {0}
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
Bewertung
Hodnocení:
Quelle
Zdroj{0}
AlleKategorien
Všechny kategorie
Anmerkung
Anotace:
'frmOptionen
Optionen
Možnosti
ÜbersetzenHelfen
Pomoc s překladem
KategorienAusRKMM
Importovat kategorie z RK/MM/RIP/RBK souborů
IntroZeigen
Zobrazovat úvodní obrazovku
SonderzeichenUmwandeln
Automaticky převádět speciální znaky (např 1/2 in ½)
FensterPosition
Při ukončení uložit pozici okna
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
BeimStart
Při spuštění
BeimStartLetztesRezept
zobrazit dříve vybraný recept
ErsteKategorieAnzeigen
zobrazit první kategorii
AlleRezepteAnzeigen
Zobrazit všechny recepty
BildFensterSchließen
Zobraz tlačítko uzavření v okně zobrazení obrázků
SpeicherOrdnerÖffnen
Otevřít cestu uložení
Programmsprache
Jazyk programu:
AutoUpdate
Vyhledat aktualizace programu automaticky
Voreinstellungen
Výchozí
Schriftgröße
Velikost písma:
Ok
O&k
Abbrechen
Z&rušit
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Upravit kategorie
KName
Jméno
Beschreibung
Popis{0}
RezeptAnzahl
Počet receptů
Neu
&Nový
KategorieSchonVorhanden
Kategorie s tímto jménem již existuje!
KategorieZusammentun
Kategorie s tímto jménem již existuje!
Chcete tyto dvě kategorie spojit?
Entfernen
&Odstranit
Löschen
Smazat
Vereinen
Spojit
KategorienVereinen
Spojit kategorie
NeuK
Nová kategorie
CategoryDeleted
Kategorie “{0}” smazány
CategoriesDeleted
{0} kategorií bylo smazáno
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Upravit kategorii
KategorieName
Název kategorie:
NameEingeben
Vložte název!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Odstranit vše
DrucklisteBearbeiten
Upravit skupinu receptů
RezepteDrucklisteEntfernen
Odstranit všechni recepty ze Skupiny receptů?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Vyčistit Skupinu receptů
'frmInfo
Info
O programu {0}
Version
Verze {0}
Mail
Email {0}
BitteUnterstützen
Prosím, podpořte program darem.
ÜbersetzerInfo
Děkuji za Vaše překlady:
Čeština: Kevinar
'frmSpenden
Spenden
Darovat
SpendenText
Tento program vytváříme pouze v našem volném čase. Budeme rádi, když naši snahu oceníte.
PayPalSpenden
Darovat pomocí PayPal
VielenDank
Velmi děkujeme za Váš dar!
'frmMenü
Menü
Menu
Menüpunkt
Položka nabídky:
MenüpunktInfo
Chcete-li vytvořit novou položku, nejprve přidejte recept a potom napište název položky do textového pole.
Menüs
Menu:
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
RezepteMenü
Recepty v nabídce:
Hinzufügen
Přidat
Anderes
Ostatní
RezeptImKochbuch
Recept je v kuchařce
ÄnderungenÜbernehmen
Aplikovat změny?
NeuMenüName
Vložte jméno nového menu
NeuMenüNameCaption
Nové menu
MenüBearbeiten
Upravit jméno menu
Hauptgericht
Hlavní jídlo
RezeptEntfernen
Odebrat recept?
RezeptEntfernenCaption
Smazat recept
KategorieEntfernen
Odstranit tuto položku menu?
KategorieEntfernenCaption
Odstranit položku menu
MenüEntfernen
Odstranit menu?
MenüEntfernenCaption
Odstranit menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Přesunout recept
RezepteVerschieben
Přesunout {0} receptů
Verschieben
Přesunout
'frmSuchen
Suchen
Hledat
SuchenNach
Hledat:
Suchoptionen
Nastavení vyhledávání
GefundeneRezepte
Nalezeno receptů: {0}
Kategorie
Kategorie:
Schließen
Zavřít
SuchenBewertung
Žádné recepty hodnocené horší než:
SuchenPersonen1
Recepty na
SuchenPersonen2
osoby.
SuchenSchwierigkeit
Žádné recepty obtížnější než:
SuchenDauer1
Recepty, které netrvají déle než:
SuchenDauer2
minuty k přípravě
SuchenDauerKochen2
minut na vaření
Relevanz
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Vytisknout {0} recepty ze Skupiny receptů
DruckTitelRezept
Tisk receptu
lblDrucken
Vyberte jak recepty vytisknout:
SeitennummerDrucken
Vytisknout strany
RezeptNamenZentrieren
Vycentrovat název receptu
DatumDrucken
Vytisknout aktuální čas
ZutatenDrucken
Tisk ingrediencí
ZubereitungDrucken
Tisk přípravy
SeiteEinrichten
Nastavení stránky
SchriftartÄndern
Změnit písmo
KategorieDrucken
Vytisknout jméno kategorie
RezeptinfosDrucken
Vytisknout informace o receptu
Trennstrichdrucken
Zobrazit dělící čáru mezi ingrediencemi a přípravou
EinRezeptProSeite
Vytisknout jeden recept na stránku
BildDrucken
Vytisknout obrázky
DruckTitelRezepte
Tisknout {0} receprů
Position
Pozice:
RechtsOben
vpravo nahoře
UntenDrunter
níže
GrößeManuell
Nastavit velikost ručně
Breite
Šířka:
Höhe
Výška:
mnuDruckvorschau
Náhle&d před tiskem
DruckerEinrichten
&Nastavení tisku
Seite
Strana:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Náhled obrázku
lblBilderHilfe
Změnit pořadí obrázků můžete pomocí myši.
Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete obrázky odebrat.
Zurücksetzen
Reset
Vorschaugröße
Velikos náhledu: {0}px
Zoom
Zvětšení:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Recept “{0}” již existuje
ZubereitungGeändert
Přípravy jsou odlišné:
ZutatenGeändert
Ingredience jsou odlišné:
InfosGeändert
Informace o receptu jsou odlišné:
Überschreiben
Přepsat
AlsNeuHinzufügen
Přidat jako nové
Überspringen
Přeskočit
DieseAktionImmer
Vždy provádět tuto akci
'frmSync
Synchronisierung
Nastavení Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
S online synchronizací máte v programu vždy aktuální recepty.
- V notebooku,
- v Android telefonu či tabletu
Vyzkoušejte synchronizaci na 20 dní zdarma!
Poté si ji můžete zaplatit za příznivou cenu. Pro více informací navštivte náš web:
BestellenDreiJahre
Objednat nyní
ErsteSyncErfolgreichErklärung
První synchronizace byla úspěšná!
Synchronizace obrázků může chvíli trvat.
Pro propojení všech programů Cookbooks vložte synchronizační kód.
Später
Později
NeueSynchronisierung
Začít novou synchronizaci
EMail
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
StimmeAGBZu
Souhlasím s podmínkami
AGB
Podmínky
MitBestehendemKochbuch
Připojit k existující synchronizaci
MitBestehendemBeschreibung
Zadejte kód z první synchronizace.
Dosud nesynchronizováno? Vraťte se a začněte novou synchronizaci.
Start
Start
Zurück
Zpět
ErsteSynchronisierung
První synchronizace
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyní jsou Vaše recepty synchronizovány.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
První synchronizace byla úspěšná
SynchronisierungDeaktivieren
Pozastavení synchronizace
SynchronisierungAktivieren
Obnovení synchronizace
CodeWiederNachlesen
Kód lze kdykoliv vyhledat.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizace bude prodloužena o {0} dní.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizace vyprší za {0} dní.
Registrieren
Registrování ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Chyba registrace
Anmelden
Přihlašování ...
UngültigesToken
Neplatný kód, zkontrolujte jej.
FehlerAnmelden
Při pokusu o přihlášení došlo k chybě: {0}
SyncDatenLaden
Stahování dat ze serveru ...
SyncDatenHochladen
Nahrávání dat ...
Fertig
Hotovo!
LogoutSyncro
Odhlásit
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Obnoveno {0} receptů
RezeptWiederherstellen
Obnoven 1 recept
MehrAnzeigen
Zobrazit více
KeineGelöschtenVorhanden
Neexistují žádné smazané recepty
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vyberte recepty, které chcete obnovit a klikněte na "Obnovit recepty". Obnovené recepty se stále zobrazují v seznamu.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Chyba během otvírání: {0}
FehlerSpeichern
Chyba během ukládání: {0}
Öffnen
Otevřít
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Vyřešit konflikt později
VersionÜbernehmen
Použít tuto verzi
ÄnderungskonfliktRezept
Recept “{0}” má problém se sloučením.
KonfliktErklärung
Recept “{0}” byl změněn jak lokálně, tak v synchronizaci Cookbook. Ostatní Cookbook se budou synchronizovat.
Protože změny byly provedeny v textu na stejných místech, musíte nyní vybrat, kterou verzi chcete zachovat. Změny můžete provést také sami v textovém poli níže.
KonfliktTeileErklärung
Změny ve sloučených souborech jsou vyznačeny červeně:
MeineÄnderungen
Mé změny:
ServerÄnderungen
Změny na serveru:
ZuÜbernehmendeVersion
Vyberte verzi, kterou chcete zachovat:
MeineVersion
Má verze
ZusammengefügteVersion
Sloučená verze
ServerVersion
Verze ze serveru
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Nebo později v nabídce Soubor -> Synchronizace
SyncroJetztEinrichten
Nastavit Kochbuch syncro nyní
KochbuchInfo
Informace o Kuchařce
NichtMehrAnzeigen
Již nezobrazovat
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testovací období Kochbuch syncro vypršelo
SpäterErinnern
Připomenout později
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
'frmImport
Alle
V&še
Keine
Žád&ný
AusgewählteImportieren
Import vybraný
RezepteTitel
Recepty
KategorienTitel
Categorie
MenüsTitel
Menu
BereitsVorhanden
Již existuje
KategorienImportieren
Kategorie importovány
MenüsImportieren
Menu importovány
Details
Detaily
ImportFehlerMeldung
Jeden nebo více souborů nelze otevřít!
Import
Import
ja
ano
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recept s tímto názvem již exostuje
BereitsIdentischVorhanden
Stejný recept již existuje
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch