Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Litauisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 60.6% Fertig eingegeben: 231; Änderungen: 4; Leere: 146
ÜbersetzenKürzelLitauischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Zpět
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicitní recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Předělat
Redo
KategorieLöschen
Smazat kategorii
Delete category
RezepteHinzufügen
Přidat recept
Add recipes
RezeptBearbeiten
Upravit recept
Edit recipe
KategorieVerschieben
Přesunout kategorii
Move category
KategorienVerschieben
Přesunout kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Odstranit recept
Remove recipes
KategorienLöschen
Přejmenovat kategorie
Remove categories
RecipeDeleted
Recept byl “{0}” smazán
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} smazáno receptů
{0} recipes deleted
mnuExportieren
&Export všech receptů jako
&Export all recipes as
SyncLäuftBaldAb
Platnost Kochbuch syncro brzy vyprší. Obnovte ho!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Platnost Kochbuch syncro vypršela!

Objednávka obnovena (klikněte zde a vyberte "Nastavení synchronizace").
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Připojování k serveru ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synchronizační server je nedostupný. Zkuste později.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Poslední úspěšná synchrnonizace:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Zatím není synchronizováno
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} konfliktů, ke kterým došlo během synchronizace.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Konflikt vyřešen
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Obnovením receptu došlo k sloučení konfliktů. Nová verze receptu byla stažena ze serveru.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Výstup obrázků po úpravě
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Exportovat pouze první obrázek
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Exportovat obrázky
Export pictures
EmailBodyReze
(Tvůj text)

Tyto recepty lze importovat pomocí programu.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho otevřít pomocí textového editoru (např. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
Soubor LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
KompressionBeschreibung
K zachování malé velikosti exportovaných obrázků (např. pro email) můžeze provést kompresi do JPG. Kvalitu nastavte posuvníkem.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Nebyl rozpoznán formát času.
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Nebyly rozpoznány všechny znaky: {0}
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Při spuštění
On startup
BeimStartLetztesRezept
zobrazit dříve vybraný recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
zobrazit první kategorii
show first category
AlleRezepteAnzeigen
Zobrazit všechny recepty
show all recipes
BildFensterSchließen
Zobraz tlačítko uzavření v okně zobrazení obrázků
Show close button at the picture window
'frmKategorien
Löschen
Smazat
Delete
Vereinen
Spojit
Merge
KategorienVereinen
Spojit kategorie
Merge categories
CategoryDeleted
Kategorie “{0}” smazány
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorií bylo smazáno
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Upravit skupinu receptů
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Odstranit všechni recepty ze Skupiny receptů?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
'frmInfo
BitteUnterstützen
Prosím, podpořte program darem.
Please support our program by donating.
'frmSpenden
SpendenText
Tento program vytváříme pouze v našem volném čase. Budeme rádi, když naši snahu oceníte.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
MenüpunktInfo
Chcete-li vytvořit novou položku, nejprve přidejte recept a potom napište název položky do textového pole.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Recepty v nabídce:
Recipes in the menu:
RezeptImKochbuch
Recept je v kuchařce
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Aplikovat změny?
Apply changes?
NeuMenüName
Vložte jméno nového menu
Enter the new menu name
MenüBearbeiten
Upravit jméno menu
Edit menu name
Hauptgericht
Hlavní jídlo
Main dish
RezeptEntfernenCaption
Smazat recept
Delete recipe
MenüEntfernen
Odstranit menu?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Odstranit menu
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
GefundeneRezepte
Nalezeno receptů: {0}
Found recipes: {0}
SuchenBewertung
Žádné recepty hodnocené horší než:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Recepty na
Recipes for
SuchenPersonen2
osoby.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Žádné recepty obtížnější než:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Recepty, které netrvají déle než:
Recipes which take no longer than
SuchenDauerKochen2
minut na vaření
minutes to cook
Relevanz
Relevance
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Vytisknout {0} recepty ze Skupiny receptů
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Vyberte jak recepty vytisknout:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Vytisknout strany
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Vycentrovat název receptu
Center recipe name
DatumDrucken
Vytisknout aktuální čas
Print current date
ZubereitungDrucken
Tisk přípravy
Print preparation
KategorieDrucken
Vytisknout jméno kategorie
Print category name
Trennstrichdrucken
Zobrazit dělící čáru mezi ingrediencemi a přípravou
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Nastavit velikost ručně
Set size manually
Breite
Šířka:
Width:
Höhe
Výška:
Height:
mnuDruckvorschau
Náhle&d před tiskem
Print previe&w
DruckerEinrichten
&Nastavení tisku
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Náhled obrázku
Picture overview
lblBilderHilfe
Změnit pořadí obrázků můžete pomocí myši.
Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete obrázky odebrat.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Reset
Reset
Vorschaugröße
Velikos náhledu: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zvětšení:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Recept “{0}” již existuje
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Přípravy jsou odlišné:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingredience jsou odlišné:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Informace o receptu jsou odlišné:
The recipe infos are different:
'frmSync
Synchronisierung
Nastavení Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
S online synchronizací máte v programu vždy aktuální recepty.
- V notebooku,
- v Android telefonu či tabletu
Vyzkoušejte synchronizaci na 20 dní zdarma!
Poté si ji můžete zaplatit za příznivou cenu. Pro více informací navštivte náš web:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Objednat nyní
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
První synchronizace byla úspěšná!
Synchronizace obrázků může chvíli trvat.
Pro propojení všech programů Cookbooks vložte synchronizační kód.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Začít novou synchronizaci
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Připojit k existující synchronizaci
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Zadejte kód z první synchronizace.
Dosud nesynchronizováno? Vraťte se a začněte novou synchronizaci.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
První synchronizace
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyní jsou Vaše recepty synchronizovány.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
První synchronizace byla úspěšná
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pozastavení synchronizace
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Obnovení synchronizace
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Kód lze kdykoliv vyhledat.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizace bude prodloužena o {0} dní.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizace vyprší za {0} dní.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrování ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Chyba registrace
Registration failed
Anmelden
Přihlašování ...
Logging in ...
FehlerAnmelden
Při pokusu o přihlášení došlo k chybě: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenHochladen
Nahrávání dat ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Odhlásit
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vyberte recepty, které chcete obnovit a klikněte na "Obnovit recepty". Obnovené recepty se stále zobrazují v seznamu.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Vyřešit konflikt později
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Použít tuto verzi
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Recept “{0}” má problém se sloučením.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept “{0}” byl změněn jak lokálně, tak v synchronizaci Cookbook. Ostatní Cookbook se budou synchronizovat.
Protože změny byly provedeny v textu na stejných místech, musíte nyní vybrat, kterou verzi chcete zachovat. Změny můžete provést také sami v textovém poli níže.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Změny ve sloučených souborech jsou vyznačeny červeně:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mé změny:
My changes:
ServerÄnderungen
Změny na serveru:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vyberte verzi, kterou chcete zachovat:
Select which version to keep:
MeineVersion
Má verze
My version
ZusammengefügteVersion
Sloučená verze
Merged version
ServerVersion
Verze ze serveru
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Nebo později v nabídce Soubor -> Synchronizace
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Nastavit Kochbuch syncro nyní
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Informace o Kuchařce
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Již nezobrazovat
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testovací období Kochbuch syncro vypršelo
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Připomenout později
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
V&še
A&ll
Keine
Žád&ný
Non&e
AusgewählteImportieren
Import vybraný
Import selected
RezepteTitel
Recepty
Recipes
KategorienTitel
Categorie
Categories
MenüsTitel
Menu
Menus
BereitsVorhanden
Již existuje
Exists already
KategorienImportieren
Kategorie importovány
Import categories
MenüsImportieren
Menu importovány
Import menus
Details
Detaily
Details
ImportFehlerMeldung
Jeden nebo více souborů nelze otevřít!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Import
Import
ja
ano
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recept s tímto názvem již exostuje
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Stejný recept již existuje
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch