Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Türkisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 59.1% Fertig eingegeben: 225; Änderungen: 0; Leere: 156
ÜbersetzenKürzelTürkischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
'frmExportieren
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
Vorschläge anderer Benutzer:

g (2019-05-29 17:03:07)
d
d
StundeKürzel
Vorschläge anderer Benutzer:

s (2019-05-29 17:03:07)
h
h
MinuteKürzel
Vorschläge anderer Benutzer:

dak (2019-05-29 17:03:07)
min
min
SekundeKürzel
Vorschläge anderer Benutzer:

sn (2019-05-29 17:03:07)
s
s
ZeitUnlesbar
Vorschläge anderer Benutzer:
Nebyl rozpoznán formát času.
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Vorschläge anderer Benutzer:
Nebyly rozpoznány všechny znaky: {0}
Jsou možné tyto formáty:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Zašlete email s formátováním na flose@mal-was-anderes.de, abychom ho mohli v budoucnu přidat.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Odstranit vše
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Upravit skupinu receptů
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Odstranit všechni recepty ze Skupiny receptů?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Vyčistit Skupinu receptů
Clear recipe box
'frmInfo
Info
O programu {0}
About {0}
Version
Verze {0}
Version {0}
Mail
Email {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Prosím, podpořte program darem.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
Děkuji za Vaše překlady:
Čeština: Kevinar
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Darovat
Donate
SpendenText
Tento program vytváříme pouze v našem volném čase. Budeme rádi, když naši snahu oceníte.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
PayPalSpenden
Darovat pomocí PayPal
Donate with PayPal
VielenDank
Velmi děkujeme za Váš dar!
Thank you very much for your donation!
'frmMenü
Menü
Menu
Menu
Menüpunkt
Položka nabídky:
Menu item:
MenüpunktInfo
Chcete-li vytvořit novou položku, nejprve přidejte recept a potom napište název položky do textového pole.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Menu:
Menus:
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Recepty v nabídce:
Recipes in the menu:
Hinzufügen
Přidat
Add
Anderes
Ostatní
Other
RezeptImKochbuch
Recept je v kuchařce
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Aplikovat změny?
Apply changes?
NeuMenüName
Vložte jméno nového menu
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Nové menu
New menu
MenüBearbeiten
Upravit jméno menu
Edit menu name
Hauptgericht
Hlavní jídlo
Main dish
RezeptEntfernen
Odebrat recept?
Remove recipe?
RezeptEntfernenCaption
Smazat recept
Delete recipe
KategorieEntfernen
Odstranit tuto položku menu?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Odstranit položku menu
Remove menu item
MenüEntfernen
Odstranit menu?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Odstranit menu
Remove menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Přesunout recept
Move recipe
RezepteVerschieben
Přesunout {0} receptů
Move {0} recipes
Verschieben
Přesunout
Move
'frmSuchen
Suchen
Hledat
Search
SuchenNach
Hledat:
Search for:
Suchoptionen
Nastavení vyhledávání
Search settings
GefundeneRezepte
Nalezeno receptů: {0}
Found recipes: {0}
Kategorie
Kategorie:
Category:
Schließen
Zavřít
Close
SuchenBewertung
Žádné recepty hodnocené horší než:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Recepty na
Recipes for
SuchenPersonen2
osoby.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Žádné recepty obtížnější než:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Recepty, které netrvají déle než:
Recipes which take no longer than
SuchenDauer2
minuty k přípravě
minutes to prepare
SuchenDauerKochen2
minut na vaření
minutes to cook
Relevanz
Relevance
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Vytisknout {0} recepty ze Skupiny receptů
Printing {0} recipes from the recipe box
DruckTitelRezept
Tisk receptu
Printing recipe
lblDrucken
Vyberte jak recepty vytisknout:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Vytisknout strany
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Vycentrovat název receptu
Center recipe name
DatumDrucken
Vytisknout aktuální čas
Print current date
ZutatenDrucken
Tisk ingrediencí
Print ingredients
ZubereitungDrucken
Tisk přípravy
Print preparation
SeiteEinrichten
Nastavení stránky
Page setup
SchriftartÄndern
Změnit písmo
Change font
KategorieDrucken
Vytisknout jméno kategorie
Print category name
RezeptinfosDrucken
Vytisknout informace o receptu
Print recipe infos
Trennstrichdrucken
Zobrazit dělící čáru mezi ingrediencemi a přípravou
Show dividing line between ingredients and preparation
EinRezeptProSeite
Vytisknout jeden recept na stránku
Print one recipe per page
BildDrucken
Vytisknout obrázky
Print picture
DruckTitelRezepte
Tisknout {0} receprů
Print {0} recipes
Position
Pozice:
Position:
RechtsOben
vpravo nahoře
top right
UntenDrunter
níže
below
GrößeManuell
Nastavit velikost ručně
Set size manually
Breite
Šířka:
Width:
Höhe
Výška:
Height:
mnuDruckvorschau
Náhle&d před tiskem
Print previe&w
DruckerEinrichten
&Nastavení tisku
Printer &setup
Seite
Strana:
Page:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Náhled obrázku
Picture overview
lblBilderHilfe
Změnit pořadí obrázků můžete pomocí myši.
Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete obrázky odebrat.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Reset
Reset
Vorschaugröße
Velikos náhledu: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zvětšení:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Recept “{0}” již existuje
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Přípravy jsou odlišné:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingredience jsou odlišné:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Informace o receptu jsou odlišné:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Přepsat
Overwrite
AlsNeuHinzufügen
Přidat jako nové
Add as new
Überspringen
Přeskočit
Skip
DieseAktionImmer
Vždy provádět tuto akci
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Nastavení Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
S online synchronizací máte v programu vždy aktuální recepty.
- V notebooku,
- v Android telefonu či tabletu
Vyzkoušejte synchronizaci na 20 dní zdarma!
Poté si ji můžete zaplatit za příznivou cenu. Pro více informací navštivte náš web:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Objednat nyní
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
První synchronizace byla úspěšná!
Synchronizace obrázků může chvíli trvat.
Pro propojení všech programů Cookbooks vložte synchronizační kód.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
Später
Později
Later
NeueSynchronisierung
Začít novou synchronizaci
Start new synchronization
EMail
E-mail:
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Souhlasím s podmínkami
I accept the terms
AGB
Podmínky
Terms
MitBestehendemKochbuch
Připojit k existující synchronizaci
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Zadejte kód z první synchronizace.
Dosud nesynchronizováno? Vraťte se a začněte novou synchronizaci.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
Start
Start
Start
Zurück
Zpět
Back
ErsteSynchronisierung
První synchronizace
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyní jsou Vaše recepty synchronizovány.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
První synchronizace byla úspěšná
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pozastavení synchronizace
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Obnovení synchronizace
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Kód lze kdykoliv vyhledat.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizace bude prodloužena o {0} dní.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizace vyprší za {0} dní.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrování ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Chyba registrace
Registration failed
Anmelden
Přihlašování ...
Logging in ...
UngültigesToken
Neplatný kód, zkontrolujte jej.
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Při pokusu o přihlášení došlo k chybě: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Stahování dat ze serveru ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Nahrávání dat ...
Uploading data ...
Fertig
Hotovo!
Finished!
LogoutSyncro
Odhlásit
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Obnoveno {0} receptů
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Obnoven 1 recept
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Zobrazit více
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Neexistují žádné smazané recepty
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vyberte recepty, které chcete obnovit a klikněte na "Obnovit recepty". Obnovené recepty se stále zobrazují v seznamu.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Chyba během otvírání: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Chyba během ukládání: {0}
Error while saving: {0}
Öffnen
Otevřít
Open
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Vyřešit konflikt později
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Použít tuto verzi
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Recept “{0}” má problém se sloučením.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept “{0}” byl změněn jak lokálně, tak v synchronizaci Cookbook. Ostatní Cookbook se budou synchronizovat.
Protože změny byly provedeny v textu na stejných místech, musíte nyní vybrat, kterou verzi chcete zachovat. Změny můžete provést také sami v textovém poli níže.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Změny ve sloučených souborech jsou vyznačeny červeně:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mé změny:
My changes:
ServerÄnderungen
Změny na serveru:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vyberte verzi, kterou chcete zachovat:
Select which version to keep:
MeineVersion
Má verze
My version
ZusammengefügteVersion
Sloučená verze
Merged version
ServerVersion
Verze ze serveru
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Nebo později v nabídce Soubor -> Synchronizace
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Nastavit Kochbuch syncro nyní
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Informace o Kuchařce
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Již nezobrazovat
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testovací období Kochbuch syncro vypršelo
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Připomenout později
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch