Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kaartenbak naar Chinees

Download
Vertaling compleet: 19.7% Compleet: 91; wijzigingen: 0; leeg: 370
ÜbersetzenKürzelChineesVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
SprlngChinese
SprlngChinees
SprlngChinese
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
teSprache
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 语言 (2010-11-13 18:17:57)
{0} Taal:
{0} language:
Programmsprache
Suggesties van andere gebruikers:

程式语言 (2010-11-13 18:17:57)
Programmataal:
program language:
BedeutungenWörterbuch
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 在字典中的含义。 (2010-11-13 18:17:57)
{0} toon betekenis in woordenboek.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Suggesties van andere gebruikers:

展览简介 (2010-11-13 18:17:57)
Laat intro zien
Show intro
'Sprachen
Entfernen
Suggesties van andere gebruikers:

删除 (2010-11-13 18:17:57)
&Verwijderen
&Remove
BildLaden
Suggesties van andere gebruikers:

载入图片 (2010-11-13 18:17:57)
&Foto laden
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Suggesties van andere gebruikers:

捷径 (2010-11-13 18:17:57)
Sneltoetsen
Short cuts
Key1
Suggesties van andere gebruikers:

Ctrl键{0} {1} (2010-11-13 18:17:57)
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Suggesties van andere gebruikers:

Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Suggesties van andere gebruikers:

Ctrl键 + Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Suggesties van andere gebruikers:

激活声音效果 (2010-11-13 18:42:36)
Activeer geluidseffecten
Activate sound effects
StimmeWählen
Suggesties van andere gebruikers:

选择一个声音: (2010-11-13 18:42:36)
Selecteer geluid:
Choose a voice:
Versuche
Suggesties van andere gebruikers:
Pogingen tot het woord foutief is bevonden:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Suggesties van andere gebruikers:

数量可能的提示: (2010-11-13 18:42:36)
Aantal hints:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Suggesties van andere gebruikers:

启动第六阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Activeer niveau 6
Activate 6th stage
FächerMischen
Suggesties van andere gebruikers:

混合阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Mix niveaus
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Suggesties van andere gebruikers:

在审讯显示分类 (2010-11-13 18:42:36)
Toon categorie tijdens zoeken
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Suggesties van andere gebruikers:

审讯方向 (2010-11-13 18:42:36)
Zoekrichting
Direction of interrogation
Anhören
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 18:42:36)
Luisteren
Listen
AlleBedeutungen
Suggesties van andere gebruikers:

所有的意义都必须输入 (2010-11-13 18:42:36)
Alle betekenissen moeten ingevoerd worden
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Suggesties van andere gebruikers:

只为错别字进一步尝试 (2010-11-13 18:42:36)
Verdere pogingen enkel voor typfouten
Further attempts only for typos
Zufällig
Suggesties van andere gebruikers:

随机 (2010-11-13 18:42:36)
Willekeurig
Random
WortStatistik
Suggesties van andere gebruikers:

字统计商店 (2010-11-13 18:42:36)
Woordstatistieken opslaan
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Suggesties van andere gebruikers:

你想禁用词统计真的吗? (2010-11-13 18:42:36)
Wilt u de woordstatistieken deactiveren?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
Als een woord foutief is ingevoerd, vraag dan direct.
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Suggesties van andere gebruikers:

在审讯显示笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Toon moppen tijdens zoeken
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Suggesties van andere gebruikers:
Toon moppen tijdens opstarten
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Suggesties van andere gebruikers:
Kan moppen niet toevoegen tijdens opstarten{0}Log als administrator in en wijzig de opstartprocedure.
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Suggesties van andere gebruikers:

语言的笑话: (2010-11-13 18:42:37)
Taal van de moppen:
Language of jokes:
WörterBisWitz
Suggesties van andere gebruikers:
Juiste woorden tot een mop verschijnt:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Suggesties van andere gebruikers:

显示成人笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Toon mop voor volwassene
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Suggesties van andere gebruikers:

在新的目录复制文件 (2010-11-13 18:42:37)
Kopieer file naar nieuwe directory
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Suggesties van andere gebruikers:
Verplaats file naar nieuwe directory
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Suggesties van andere gebruikers:

创建空目录 (2010-11-13 18:42:37)
Maak lege directory aan
Create empty directory
Standard
Suggesties van andere gebruikers:

默认 (2010-11-13 18:42:37)
Standaard
Default
OrdnerÖffnen
Suggesties van andere gebruikers:

打开此文件夹 (2010-11-13 18:42:37)
Deze folder openen
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Suggesties van andere gebruikers:
Onvoldoende recht om opslaglokatie te wijzigen, Start Kaartenbak als administrator.
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Suggesties van andere gebruikers:
U heeft geen bevoegdheid in deze folder te schrijven!!
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Suggesties van andere gebruikers:

更改保存路径 (2010-11-13 18:42:37)
Wijzig opslaglokatie
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Suggesties van andere gebruikers:

移动时发生错误:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Fout tijdens verplaatsen:{0}
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Suggesties van andere gebruikers:
Wilt u deze speciale teken verwijderen?
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Suggesties van andere gebruikers:
Geef in een nummer tussen {0} en {1}.
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Suggesties van andere gebruikers:

选择一个保存路径: (2010-11-13 18:42:37)
Kies een opslaglokatie:
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

输入语言的名字: (2010-11-13 18:42:37)
Taal ingeven:
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Suggesties van andere gebruikers:

新增语言 (2010-11-13 18:42:37)
Taal toevoegen
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Suggesties van andere gebruikers:

输入一个用户名! (2010-11-13 18:42:37)
Gebruikersnaam invoeren!
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Suggesties van andere gebruikers:

以下字符是不允许的:{0} (2010-11-13 18:42:37)
De volgende tekens zijn niet toegestaan: {0}
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
Suggesties van andere gebruikers:

选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Selecteren
&Select
SonderzeichenWählen
Suggesties van andere gebruikers:

选择特殊字符 (2010-11-13 18:42:37)
Selecteer speciaal teken
Select special character
Lade
Suggesties van andere gebruikers:

载入中... (2010-11-13 18:42:37)
Laden...
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Suggesties van andere gebruikers:

删除字 (2010-11-13 18:42:37)
&Verwijder woord
&Remove word
AuswahlÜben
Suggesties van andere gebruikers:

实践选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Oefening keuze
&Practise selection
FilterBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑筛选 (2010-11-13 18:42:37)
Wijzig &filter
Edit &filter
Drucken
Suggesties van andere gebruikers:

打印 (2010-11-13 18:42:37)
&Afdrukken
&Print
Wörterbuch
Suggesties van andere gebruikers:

字典 (2010-11-13 18:42:37)
Woordenboek
Dictionary
Filter
Suggesties van andere gebruikers:

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
{0} filter:
{0} filter:
Fach
Suggesties van andere gebruikers:

时报 (2010-11-13 18:42:37)
{0} Niveau
{0} stage
Wort
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 18:42:37)
{0} Woord
{0} word
Anzahl
Suggesties van andere gebruikers:

目前有{0}词在列表中。 (2010-11-13 18:42:37)
Er zij {0} woorden in de lijst
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Suggesties van andere gebruikers:

关闭 (2010-11-13 18:42:37)
Af&sluiten
Close
FilterAktiv
Suggesties van andere gebruikers:

过滤器被激活! (2010-11-13 18:42:37)
Filter is GEACTIVEERD!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
Suggesties van andere gebruikers:

{0} {1} 重要性 (2010-11-13 18:42:37)
{0} {1} Mening
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Suggesties van andere gebruikers:

你真的要删除这个字? (2010-11-13 18:42:37)
Wilt u dit woord verwijderen?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Suggesties van andere gebruikers:

页:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Pagina: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Suggesties van andere gebruikers:

字典过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filter woordenboek
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Suggesties van andere gebruikers:

只有准确地选择适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Alleen als keuze exact overeenkomt.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Suggesties van andere gebruikers:

如果至少一个适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Minstens een moet overeenkomen.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Suggesties van andere gebruikers:

如果所有的选择适用 (2010-11-13 18:42:37)
Alle geselecteerden komen overeen
If all selected apply.
Deaktiviert
Suggesties van andere gebruikers:

停用 (2010-11-13 18:42:37)
Gedeactiveerd
Deactivated
Fächer
Suggesties van andere gebruikers:

阶段 (2010-11-13 18:42:37)
Niveaus
Stages
VonBis
Suggesties van andere gebruikers:

从...到 (2010-11-13 18:42:37)
Van ... naar
From ... to
Textfilter
Suggesties van andere gebruikers:

文字过滤 (2010-11-13 18:42:37)
Filter tekst
text filter
AlleWörter
Suggesties van andere gebruikers:

所有词 (2010-11-13 18:42:37)
Alle woorden
All words
Sonstiges
Suggesties van andere gebruikers:

其他 (2010-11-13 18:42:37)
Andere
Other
NurWörterProzent
Suggesties van andere gebruikers:
In {0}% van de gevallen had u een fout woord.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Suggesties van andere gebruikers:

你没有学过只字 (2010-11-13 18:42:37)
Woorden die niet zijn geleerd voor
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Suggesties van andere gebruikers:

天: (2010-11-13 18:42:37)
Dagen:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Suggesties van andere gebruikers:
Deze selectie past op {0} woorden
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Suggesties van andere gebruikers:

话你有没有学过了。 (2010-11-13 18:42:37)
Woorden die nog niet geleerd zijn, ook.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Suggesties van andere gebruikers:
Van de woorden met hulp waren {0}% foutief.
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Suggesties van andere gebruikers:

每次需要帮助 (2010-11-13 18:42:37)
Altijd hulp nodig
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Suggesties van andere gebruikers:

总是错误的 (2010-11-13 18:42:37)
Weer fout
Always wrong
chkWenigerAls
Suggesties van andere gebruikers:

只有你所学不到的话 (2010-11-13 18:42:37)
Woorden die u geleerd heeft minder dan
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
Suggesties van andere gebruikers:

倍。 (2010-11-13 18:42:37)
keer.
times.
FilterKeineWörter
Suggesties van andere gebruikers:
Selectie past op geen enkel woord!
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Suggesties van andere gebruikers:

反向选择 (2010-11-13 18:42:37)
Selectie omkeren
Invert selection
Mehr
Suggesties van andere gebruikers:

更多... (2010-11-13 18:42:37)
Meer ...
More ...
Weniger
Suggesties van andere gebruikers:

少... (2010-11-13 18:42:37)
Minder ....
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Suggesties van andere gebruikers:

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filter
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:

类别“{0}”不存在。 (2010-11-13 18:42:37)
Categorie "{0}" bestaat nog niet.
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Suggesties van andere gebruikers:

不要创建类别 (2010-11-13 18:42:37)
Maak geen categorie aan
Don’t create category
KategorieWählen
Suggesties van andere gebruikers:
Selecteer een categorie of schrijf een nieuwe naam in het tekstveld.
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Suggesties van andere gebruikers:
Altijd eerder gemaakte keuze voor deze categorie uitvoeren "{0}".
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Suggesties van andere gebruikers:

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 18:42:37)
Woorden van een andere gebruiker toevoegen
Add words from another user
AlleHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

添加所有 (2010-11-13 18:42:37)
&Alles toevoegen
&Add all
KategorienÜbernehmen
Suggesties van andere gebruikers:

接管的类别 (2010-11-13 18:42:37)
Categorieën overnemen
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Suggesties van andere gebruikers:

以字统计 (2010-11-13 18:42:37)
Statistiek woord overnemen
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:

字已存在 (2010-11-13 18:42:37)
Woord bestaat al
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

要添加一个字 (2010-11-13 18:42:37)
Aan woord toevoegen
Add to word
NichtHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

不添加 (2010-11-13 18:42:37)
Niet toevoegen
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

添加为新词 (2010-11-13 18:42:37)
Als nieuw woord toevoegen
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:
Dit bestaat al en heeft verschillende betekenissen. Kies de betekenis die u wilt gebruiken.
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Suggesties van andere gebruikers:
Kies minsten een betekenis per taal.
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 含义 (2010-11-13 19:00:22)
{0} Betekenis
{0} meanings
BereitsVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:

已经存在的词 (2010-11-13 19:00:22)
Woord bestaat al
Already existing word
NeuesWort
Suggesties van andere gebruikers:

新词 (2010-11-13 19:00:22)
Nieuw woord
New word
ImmerAktion
Suggesties van andere gebruikers:

始终执行此操作 (2010-11-13 19:00:22)
Altijd dit doen
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Suggesties van andere gebruikers:

查找双字 (2010-11-13 19:00:22)
Zoek dubbele woorden
Find duplicate words
KeineDoppelten
Suggesties van andere gebruikers:

目前没有重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Geen dubbele woorden aanwezig
No duplicate words exist
lblDoppelte
Suggesties van andere gebruikers:
In deze lijst staan twee overeenkomstige woorden in twee aparte regels. U kan deze woorden samenvoegen door een regel te selecteren en op "Samenvoegen woorden" te klikken.
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Suggesties van andere gebruikers:

刷新 (2010-11-13 19:00:22)
Vernieuwen
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑左边的单词 (2010-11-13 19:00:22)
Wijzig het linkse woord
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑正确的字 (2010-11-13 19:00:22)
Wijzig het rechtse woord
Edit right word
WörterZusammenfügen
Suggesties van andere gebruikers:

文字放在一起 (2010-11-13 19:00:22)
Woorden samenvoegen
Merge words
lblZusammenfügen
Suggesties van andere gebruikers:

选择您要使用的含义: (2010-11-13 19:00:22)
Maak keuze betekenis die u wilt gebruiken:
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Suggesties van andere gebruikers:

双字 (2010-11-13 19:00:22)
Dubbele woord
Duplicate word
erstesWort
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 字 (2010-11-13 19:00:22)
{0} Woord
{0} word
Ja
Suggesties van andere gebruikers:

是的 (2010-11-13 19:00:22)
Ja
Yes
Nein
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:00:22)
Neen
No
KomplettGleich
Suggesties van andere gebruikers:

完全平等 (2010-11-13 19:00:22)
Exact gelijk
completely equal
SucheDoppelte
Suggesties van andere gebruikers:

搜索双打 (2010-11-13 19:00:22)
Dubbele zoeken
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Suggesties van andere gebruikers:

关于{0} (2010-11-13 19:00:22)
Info omtrent {0}
About {0}
Version
Suggesties van andere gebruikers:

版本{0} (2010-11-13 19:00:22)
Versie {0}
Version {0}
BitteUnterstützen
Suggesties van andere gebruikers:

请捐款支持我们的节目。 (2010-11-13 19:00:22)
S.v.p. een kleine bijdrage voor dit programma.
Please support our program by donating.
Dank
Suggesties van andere gebruikers:
We willen onze familie bedanken voor het testen van de software.
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Suggesties van andere gebruikers:
Hebt u suggesties of hebt fouten gevonden laat het ons s.v.p. per mail weten:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Suggesties van andere gebruikers:

这个程序注册为{0}. (2010-11-13 19:00:22)
Dit programma is geregistreerd {0}
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Suggesties van andere gebruikers:

这个程序没有注册。 (2010-11-13 19:00:22)
Dit programma is niet geregistreerd.
This program is not registered.
Lizenzieren
Suggesties van andere gebruikers:

注册 (2010-11-13 19:00:22)
Registreren
Register
Vorteile
Suggesties van andere gebruikers:

优势 (2010-11-13 19:00:22)
Voordelen
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
Suggesties van andere gebruikers:

(按键继续) (2010-11-13 19:00:22)
(Druk toets om door te gaan)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
Suggesties van andere gebruikers:

文件 (2010-11-13 19:00:22)
&File
&File
mnuNeu
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:00:22)
&Nieuw
&New
mnuÖffnen
Suggesties van andere gebruikers:

打开 (2010-11-13 19:00:22)
&Openen
&Open
mnuSpeichern
Suggesties van andere gebruikers:

保存 (2010-11-13 19:00:22)
&Bewaren
&Save
mnuSpeichernUnter
Suggesties van andere gebruikers:

保存 (2010-11-13 19:00:22)
Bewaren &als
Save &as
mnuExport
Suggesties van andere gebruikers:

出口 (2010-11-13 19:00:22)
E&xporteren
E&xport
AlsCSVDatei
Suggesties van andere gebruikers:

作为CSV文件 (2010-11-13 19:00:22)
Als CSV bestand
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Suggesties van andere gebruikers:

由于抽认卡文件(.kat) (2010-11-13 19:00:22)
Als kaartenbak bestand (.kat)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
Suggesties van andere gebruikers:

进口 (2010-11-13 19:00:22)
&Importeren
&Import
mnuDrucken
Suggesties van andere gebruikers:

打印... (2010-11-13 19:00:22)
&Afdrukken
&Print...
mnuEnde
Suggesties van andere gebruikers:

退出 (2010-11-13 19:00:22)
&Einde
&Exit
mnuBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑 (2010-11-13 19:00:22)
&Wijzigen
&Edit
mnuWörterHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

新增词 (2010-11-13 19:00:22)
&Woorden toevoegen
&Add words
mnuWortBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑的话 (2010-11-13 19:00:22)
&Woord wijzigen
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Suggesties van andere gebruikers:

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 19:00:22)
Woorden van een andere gebruiker &toevoegen
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑类别 (2010-11-13 19:00:22)
&Wijzig categorie
E&dit categories
mnuExtras
Suggesties van andere gebruikers:

工具 (2010-11-13 19:00:22)
H&ulpmiddelen
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Suggesties van andere gebruikers:

查找重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Zoek &dubbele woorden
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
Suggesties van andere gebruikers:

从实践...到 (2010-11-13 19:00:22)
&Oefenen van ... tot
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
Suggesties van andere gebruikers:

了解带过滤器 (2010-11-13 19:00:22)
&Oefenen met &filter
Learn with &filter
mnuProtokoll
Suggesties van andere gebruikers:

显示协议 (2010-11-13 19:00:22)
&Toon protocol
&Show protocol
mnuWörterbuch
Suggesties van andere gebruikers:

字典 (2010-11-13 19:00:22)
&Woordenboek
&Dictionary
mnuOptionen
Suggesties van andere gebruikers:

和设置 (2010-11-13 19:00:22)
&Opties
&Settings
mnuWitzeditor
Suggesties van andere gebruikers:

笑话编辑器 (2010-11-13 19:00:22)
&Moppen manipulator
Joke &editor
mnu?
Suggesties van andere gebruikers:

? (2010-11-13 19:00:22)
&?
&?
mnuUpdatesSuchen
Suggesties van andere gebruikers:

更新 (2010-11-13 19:00:22)
Zoek naar &updates
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
Suggesties van andere gebruikers:

更新历史记录 (2010-11-13 19:00:22)
Update &verleden
Update &history
mnuHomepage
Suggesties van andere gebruikers:

首页 (2010-11-13 19:00:22)
Hoofdpagina
Homepage
mnuReleasenotes
Suggesties van andere gebruikers:

发布记录 (2010-11-13 19:00:22)
Opmerkingen versie
Releasenotes
mnuLizenz
Suggesties van andere gebruikers:

显示牌 (2010-11-13 19:00:22)
Toon licentie
Show license
mnuHilfe
Suggesties van andere gebruikers:

帮助 (2010-11-13 19:00:22)
&Help
&Help
mnuFehler
Suggesties van andere gebruikers:

报告错误 (2010-11-13 19:00:22)
Meld een fout
Report a bug
mnuInfo
Suggesties van andere gebruikers:

信息 (2010-11-13 19:00:22)
&Info
&About
'Statistik
Statistik
Suggesties van andere gebruikers:

今天的教训: (2010-11-13 19:00:22)
Vandaag geleerd:
Learnt today:
Richtige
Suggesties van andere gebruikers:

正确的{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Goed{0} {1}
Correct{0} {1}
Falsche
Suggesties van andere gebruikers:

错{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Fout{0} {1}
Wrong{0} {1}
MitTipp
Suggesties van andere gebruikers:

随着提示{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Met hulp{0} {1}
With hint{0} {1}
Korrigierte
Suggesties van andere gebruikers:

错字{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Foutieve hulp{0} {1}
Typos{0} {1}
WeißIch
Suggesties van andere gebruikers:

我知道!{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Weet ik!{0} {1}
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Suggesties van andere gebruikers:

新增{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Toegevoegd{0} {1}
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Suggesties van andere gebruikers:

选择的话 (2010-11-13 19:00:22)
Woordkeus
Selection of words
FachFunktionen
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 舞台功能 (2010-11-13 19:00:22)
{0} niveau Functie
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Suggesties van andere gebruikers:
Elk woord naar niveau 1 verplaatsen
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Suggesties van andere gebruikers:

移动旧的单词的第一阶段 (2010-11-13 19:00:22)
Oude woorden naar niveau 1 verplaatsen
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 周({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} Weken ({1})
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 个月({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} Maanden ({1})
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Suggesties van andere gebruikers:

输入周数: (2010-11-13 19:00:22)
Aantal weken ingeven:
Enter the number of weeks:
Andere
Suggesties van andere gebruikers:

其他 (2010-11-13 19:00:22)
Andere
Other
WörterInsgesamt
Suggesties van andere gebruikers:

总的话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Totaal aantal woorden: {0}
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Suggesties van andere gebruikers:

查询信息:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Info vraagstelling: {0}
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Suggesties van andere gebruikers:

词,直到下一个笑话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Woorden tot de volgende mop: {0}
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Suggesties van andere gebruikers:

在审讯的话: (2010-11-13 19:00:22)
Woorden in de vraagstelling:
Words in interrogation:
Noch
Suggesties van andere gebruikers:

只有: (2010-11-13 19:00:22)
Nog:
Still:
ZuWiederholWörter
Suggesties van andere gebruikers:

话再说一遍: (2010-11-13 19:00:22)
Nog te herhalen woorden:
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Suggesties van andere gebruikers:

重复的话你不知道 (2010-11-13 19:20:20)
Herhaal onbekende woorden
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Suggesties van andere gebruikers:

在实践的话随机顺序 (2010-11-13 19:20:20)
Oefen woorden in willekeurige volgorde
Practise words in random order
GekonnteWeiter
Suggesties van andere gebruikers:
Verplaats woorden die je kent naar volgend niveau
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Suggesties van andere gebruikers:

复位审讯 (2010-11-13 19:20:20)
Vragen terug&zetten
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Suggesties van andere gebruikers:

更改选择 (2010-11-13 19:20:20)
Wijzig &selectie
Change selection
lblSonderzeichen
Suggesties van andere gebruikers:

特殊字符 (2010-11-13 19:20:20)
Speciale tekens
Special characters
AuswahlLeeren
Suggesties van andere gebruikers:

清除选择 (2010-11-13 19:20:20)
Selectie wissen
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Suggesties van andere gebruikers:

查询 (2010-11-13 19:20:20)
Vraagstelling
Interrogation
FremdesWort
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 字 (2010-11-13 19:20:20)
{0} woord:
{0} word:
GebenSieDasWortEin
Suggesties van andere gebruikers:

{0}输入单词: (2010-11-13 19:20:20)
{0} Woord ingeven
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
Suggesties van andere gebruikers:

输入{1} {0} 含义: (2010-11-13 19:20:20)
{1} Betekenis van het {0} woord ingeven:
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
Suggesties van andere gebruikers:

显示解决方案 (2010-11-13 19:20:20)
Toon op&lossing
Show sol&ution
Auswerten
Suggesties van andere gebruikers:

评价 (2010-11-13 19:20:20)
&Controle
Ch&eck
Weiter
Suggesties van andere gebruikers:

继续 (2010-11-13 19:20:20)
Ver&der
Cont&inue
cmdWeißIch
Suggesties van andere gebruikers:

我知道! (2010-11-13 19:20:20)
Weet &ik!
&I know!
WarRichtig
Suggesties van andere gebruikers:

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Goed
Correct
WarFalsch
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:20:20)
Fout
Wrong
Tipp
Suggesties van andere gebruikers:

提示 (2010-11-13 19:20:20)
Hin&t
Hin&t
Richtig
Suggesties van andere gebruikers:

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Goed
Correct
Falsch
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:20:20)
Fout
Wrong
ProbiersNochmal
Suggesties van andere gebruikers:

再试一次 (2010-11-13 19:20:20)
Nogmaals proberen
Try again
IhreEingabe
Jou input:
{0}
Your input:
{0}
GelerntDauer
Suggesties van andere gebruikers:

经验教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Geleerd: {0}
Learned: {0}
lblFach
Suggesties van andere gebruikers:

{0}阶段: (2010-11-13 19:20:20)
{0} Niveau:
{0} stage:
Gespeichert
Suggesties van andere gebruikers:

保存 (2010-11-13 19:20:20)
Opgeslagen
Saved
lblWortStatistik
Suggesties van andere gebruikers:
Statistiek laat zien hoeveel keer u het woord wist:
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Suggesties van andere gebruikers:

{0}次从实践 (2010-11-13 19:20:20)
Geoefend {0} keer
Practised {0} times
lblFalsch
Suggesties van andere gebruikers:

错:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Fout: {0}
Wrong: {0}
lblRichtig
Suggesties van andere gebruikers:

正确的:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Goed: {0}
Correct: {0}
lblMitHilfe
Suggesties van andere gebruikers:

只有帮助:{0} ({1}%) (2010-11-13 19:20:20)
Waarvan met hulp: {0} ({1}%)
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Suggesties van andere gebruikers:

上次的教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Recent geleerd: {0}
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Suggesties van andere gebruikers:

还没有学会 (2010-11-13 19:20:20)
Nog niet geleerd
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Suggesties van andere gebruikers:
Er zijn geen woorden geselecteerd.
Selecteren?
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
Suggesties van andere gebruikers:
In deze selectie hebt u alle woorden geoefend.
Wilt u opnieuw oefenen of andere woorden of afsluiten?
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Suggesties van andere gebruikers:

实践再次 (2010-11-13 19:20:20)
Nogmaals oefenen
Practise again
AndereWörter
Suggesties van andere gebruikers:

换句话说 (2010-11-13 19:20:20)
Andere woorden
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Suggesties van andere gebruikers:
Wilt u nu hulp bekijken?{0}Kan ook later.
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Suggesties van andere gebruikers:

帮助 (2010-11-13 19:20:20)
Hulp
Help
msgKeinPDFProgramm
Suggesties van andere gebruikers:
U hebt PDF-viewer niet geïnstalleerd
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Suggesties van andere gebruikers:

卡指数{0} (2010-11-13 19:20:20)
Kaartenbak de {0}
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Suggesties van andere gebruikers:

保存更改? (2010-11-13 19:20:20)
Wijzigingen opslaan?
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Suggesties van andere gebruikers:
Wilt u woorden verplaatsen van {0} niveau naar {1} niveau?
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Suggesties van andere gebruikers:

退出抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Beëindig Kaartenbak
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:

这个笑话编辑器不存在 (2010-11-13 19:20:20)
De moppen manipulator bestaan niet
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Suggesties van andere gebruikers:
Fout tijdens het uitvoeren '{0}':
{1}
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Suggesties van andere gebruikers:

笑话编辑器 (2010-11-13 19:20:20)
Moppen manipulator
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Suggesties van andere gebruikers:

帮助文件不存在! (2010-11-13 19:20:20)
Hulp-bestand niet voorhanden!
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Suggesties van andere gebruikers:

打印 (2010-11-13 19:20:20)
Afdrukken
Print
DruckerEinrichten
Suggesties van andere gebruikers:

打印机设置 (2010-11-13 19:20:20)
Afdruk parameters
Printer settings
SeiteEinrichten
Suggesties van andere gebruikers:

页面设置 (2010-11-13 19:20:20)
Opmaak pagina
Page Setup
SchriftartÄndern
Suggesties van andere gebruikers:

更改字体 (2010-11-13 19:20:20)
Wijzig lettertype
Change font
Druckvorschau
Suggesties van andere gebruikers:

打印预览 (2010-11-13 19:20:20)
Bekijk print lay-out
Print preview
SortierenNach
Suggesties van andere gebruikers:

排序方式 (2010-11-13 19:20:20)
Sorteren volgens
Sort by
SortFach
Suggesties van andere gebruikers:

舞台 (2010-11-13 19:20:20)
Niveau
Stage
Alle
Suggesties van andere gebruikers:

所有 (2010-11-13 19:20:20)
Alles
All
Ausgewählte
Suggesties van andere gebruikers:

选择 (2010-11-13 19:20:20)
Geselecteerd
Selected
Vokabeln
Suggesties van andere gebruikers:

词汇 (2010-11-13 19:20:20)
Woordenschat
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

编辑类别 (2010-11-13 19:20:20)
Wijzig categorieën
Edit categories
colWörteranzahl
Suggesties van andere gebruikers:

字数 (2010-11-13 19:20:20)
Aantal woorden
Word count
Neu
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:20:20)
&Nieuw
&New
Umbenennen
Suggesties van andere gebruikers:

重命名 (2010-11-13 19:20:20)
&Herbenoemen
&Rename
VonAndererDatei
Suggesties van andere gebruikers:

从其他文件 (2010-11-13 19:20:20)
Haal uit andere file
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Suggesties van andere gebruikers:

输入一个名称: (2010-11-13 19:20:20)
Naam invoeren:
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:

此类别已存在 (2010-11-13 19:20:20)
Deze categorie bestaat al
This category already exists
msgNeueKategorie
Suggesties van andere gebruikers:

新类别 (2010-11-13 19:20:20)
Nieuwe categorie
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Suggesties van andere gebruikers:

输入一个新名称: (2010-11-13 19:20:20)
Nieuwe naam ingeven:
Enter a new name:
Kategorien
Suggesties van andere gebruikers:

分类 (2010-11-13 19:20:20)
Categorieën
Categories
msgKategorienUmbenennen
Suggesties van andere gebruikers:

重命名类别 (2010-11-13 19:20:20)
Herbenoem categorieën
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Suggesties van andere gebruikers:

复制类别 (2010-11-13 19:20:20)
Categorieën kopiëren
Copy categories
übernehmen
Suggesties van andere gebruikers:

复制 (2010-11-13 19:20:20)
Kopiëren
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Suggesties van andere gebruikers:

选择文件从类别: (2010-11-13 19:20:20)
Kies een file voor categorieën
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Suggesties van andere gebruikers:

分类: (2010-11-13 19:20:20)
Categorieën:
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Suggesties van andere gebruikers:

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Nieuwe Kaartenbak
New Flashcards
Benutzername
Suggesties van andere gebruikers:

用户名{0} {1} (2010-11-13 19:20:20)
Gebruikersnaam{0} {1}
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Suggesties van andere gebruikers:

选择语言: (2010-11-13 19:20:20)
Selecteer taal:
Select language:
AndereSprache
Suggesties van andere gebruikers:

其他语言: (2010-11-13 19:20:20)
Andere taal:
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Suggesties van andere gebruikers:

输入用户名: (2010-11-13 19:20:20)
Gebruikersnaam ingeven:
Enter a user name:
msgNeu
Suggesties van andere gebruikers:

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Nieuwe Kaartenbak
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Suggesties van andere gebruikers:

输入的语言! (2010-11-13 19:20:20)
Taal ingeven!!
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Suggesties van andere gebruikers:

选择一种语言! (2010-11-13 19:20:20)
Selecteer taal!!
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Suggesties van andere gebruikers:
Bij automatisch selectie woord Kaartenbak krijgt u woorden die u dient te oefenen.

Deze woorden zijn gebaseerd op de laatst uitgevoerde oefening.

Hoe meer u oefent en weet des te minder oefenwoorden.
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Suggesties van andere gebruikers:

自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Automatisch selectie woord
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
Suggesties van andere gebruikers:
Om automatische selectie woord te gebruiken dient u statistiek woord te openen.
Nu openen?
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Suggesties van andere gebruikers:

没有任何文字修改。 (2010-11-13 19:20:20)
Er zijn geen oefenwoorden.
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Suggesties van andere gebruikers:

激活自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Open automatische selectie woord
Activate automatic word selection
AutoFach1
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 阶段:重复间隔 (2010-11-13 19:20:20)
{0} Niveau: Alles
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:20:20)
Dagen herhalen
days
WortanzahlBegrenzen
Suggesties van andere gebruikers:

限制选择,以 (2010-11-13 19:20:20)
Aantal woorden begrensd tot
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:20:20)
Woorden
words
AutoWortauswahlFertig
Suggesties van andere gebruikers:
U hebt uw aantal woorden voor nu geleerd.
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
Suggesties van andere gebruikers:

删除 (2010-11-13 19:39:04)
&Wissen
&Delete
Speichern
Suggesties van andere gebruikers:

保存 (2010-11-13 19:39:04)
Opslaan
Save
msgSpeichernVersion
Suggesties van andere gebruikers:
Opslaan in deze versie kunnen instellingen verloren gaan tevens betekenis van de woorden.{0}Toch opslaan?
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Suggesties van andere gebruikers:
Deze tekens zijn niet in een filenaam toegestaan: /\:*?<>|
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Suggesties van andere gebruikers:

另存为 (2010-11-13 19:39:04)
Opslaan als
Save as
lblSprache
Suggesties van andere gebruikers:

语言:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Taal: {0}
Language: {0}
WörterAnzahl
Suggesties van andere gebruikers:

词数:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Aantal woorden: {0}
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Suggesties van andere gebruikers:

词修改:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Aantal woorden opnieuw: {0}
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Suggesties van andere gebruikers:

文件{0}已经存在。覆盖? (2010-11-13 19:39:04)
Deze file {0} bestaat al. Overschrijven?
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Suggesties van andere gebruikers:
Wilt u deze file "{0}" verwijderen?
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
Suggesties van andere gebruikers:

删除文件 (2010-11-13 19:39:04)
File verwijderen
Delete file
SpeicherungsVersion
Suggesties van andere gebruikers:

保存在版本: (2010-11-13 19:39:04)
Versie opslaan:
Save in version:
msgÜberschreiben
Suggesties van andere gebruikers:
Deze file {0} is reeds aanwezig in een bestaande map.{1}Wilt u het overschrijven(Ja) of toevoegen onder een andere naam(Neen)?
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Suggesties van andere gebruikers:
Deze file {0} is naar de map gekopieerd.
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Suggesties van andere gebruikers:

从另一个文件夹打开 (2010-11-13 19:39:04)
Open uit een andere map
Open from another folder
Karteikastendateien
Suggesties van andere gebruikers:

烧录卡文件 (2010-11-13 19:39:04)
Kaartenbak bestanden
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Suggesties van andere gebruikers:

保存到不同的文件夹 (2010-11-13 19:39:04)
Opslaan in een andere map
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Suggesties van andere gebruikers:

协议 (2010-11-13 19:39:04)
Protocol
Protocol
Dateiname
Suggesties van andere gebruikers:

文件名{0} (2010-11-13 19:39:04)
Naam file{0}
File name{0}
Anfangszeit
Suggesties van andere gebruikers:

开始时间 (2010-11-13 19:39:04)
Start
Beginning
Dauer
Suggesties van andere gebruikers:

时间 (2010-11-13 19:39:04)
Tijdsduur
Duration
AlleBenutzer
Suggesties van andere gebruikers:

所有用户 (2010-11-13 19:39:04)
Alle gebruikers
All users
'frmStart
Start
Suggesties van andere gebruikers:

开始 (2010-11-13 19:39:04)
Start
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Suggesties van andere gebruikers:

从实践的话: (2010-11-13 19:39:04)
Oefen woorden uit:
Practise words from the:
Von
Suggesties van andere gebruikers:

来自: (2010-11-13 19:39:04)
Van:
From:
Bis
Suggesties van andere gebruikers:

致: (2010-11-13 19:39:04)
Tot:
To:
WörterAusgewählt
Suggesties van andere gebruikers:

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} woorden geselecteerd
{0} words selected
WortAusgewählt
Suggesties van andere gebruikers:

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} woord geselecteerd
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Suggesties van andere gebruikers:

笑话 (2010-11-13 19:39:04)
Mop
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

拼写单词 (2010-11-13 19:39:04)
Wijzig woord
Edit word
Ändern
Suggesties van andere gebruikers:

变更 (2010-11-13 19:39:04)
Wij&zigen
Cha&nge
KeineKategorien
Suggesties van andere gebruikers:

没有分类 (2010-11-13 19:39:04)
Geen categorieën
No categories
lblWortBearbeiten
Suggesties van andere gebruikers:

字编辑这里: (2010-11-13 19:39:04)
Wijzig hier het woord:
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:
Dit woord bestaat al: {0} niveau, {1} woord
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:

新增词 (2010-11-13 19:39:04)
Woorden toevoegen
Add words
GebenSieWortEin
Suggesties van andere gebruikers:

输入新词: (2010-11-13 19:39:04)
Nieuw woord ingeven:
Enter the new word:
EingabeBeenden
Suggesties van andere gebruikers:

关闭 (2010-11-13 19:39:04)
&Afsluiten
&Close
KategorienBeibehalten
Suggesties van andere gebruikers:
&Onthoud categorieën voor het volgend woord
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Suggesties van andere gebruikers:

笑话更新文件 (2010-11-13 19:39:04)
Vernieuw mop file
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Suggesties van andere gebruikers:
Niet op TAB toets drukken als u een betekenis wist, maar klik op een betekenis in een andere taal.
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Suggesties van andere gebruikers:

替代的输入法 (2010-11-13 19:39:04)
Alternatie invoer methode
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Suggesties van andere gebruikers:

出口卡片 (2010-11-13 19:39:04)
Exporteer Kaartenbak
Export flashcards
Auswahl
Suggesties van andere gebruikers:

选择 (2010-11-13 19:39:04)
Uitpakken
extract
KarteikastenExportw
Suggesties van andere gebruikers:

抽认卡出口{0}字 (2010-11-13 19:39:04)
Exporteer {0} woorden
Export {0} flashcards
Exportieren
Suggesties van andere gebruikers:

出口 (2010-11-13 19:39:04)
Exporteren
Export
Trennzeichen
Suggesties van andere gebruikers:

列之间的分隔符: (2010-11-13 19:39:04)
Spatie tussen de kolommen:
Separator between the columns:
KategorienExport
Suggesties van andere gebruikers:

出口产品种类 (2010-11-13 19:39:04)
Exporteer categorieën
Export categories
ExportÜberschriften
Suggesties van andere gebruikers:

创建页眉 (2010-11-13 19:39:04)
Maak Koppen
Create Headers
ExportErfolgreich
Suggesties van andere gebruikers:

导出成功了! (2010-11-13 19:39:04)
Exporteren is geslaagd!
Export was successful!
Kodierung
Suggesties van andere gebruikers:

编码 (2010-11-13 19:39:04)
Coderen
Encoding
ExportVerändert
Suggesties van andere gebruikers:
Vanwege de spatie dienen sommige woorden in de export file gewijzigd te worden.
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 出口意义 (2010-11-13 19:39:04)
{0} betekenis exporteren
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Suggesties van andere gebruikers:

进口 (2010-11-13 19:39:04)
Binnenhalen
Import
InSpalte
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 在 (2010-11-13 19:39:04)
{0} in
{0} in
VonSpalte
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 从 (2010-11-13 19:39:04)
{0} van
{0} from
BisSpalte
Suggesties van andere gebruikers:

(2010-11-13 19:39:04)
tot
to
Spalte
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 列 (2010-11-13 19:39:04)
Kolom {0}
column {0}
NichtVorhanden
Suggesties van andere gebruikers:

不存在 (2010-11-13 19:39:04)
Bestaat niet
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Suggesties van andere gebruikers:

列表开始于 (2010-11-13 19:39:04)
Lijst begint bij
List starts at
ImportNeu
Suggesties van andere gebruikers:
Om Kaartenbak binnen te halen eerst een nieuwe file maken.
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
Suggesties van andere gebruikers:

{0} 天闪卡 (2010-11-13 19:39:04)
{0} dagelijkse Kaartenbak
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Suggesties van andere gebruikers:
Bedankt dat u Kaartenbak al {0} dagen heeft gebruikt
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Suggesties van andere gebruikers:
Als dit programma u bevalt laat het ons s.v.p. weten via onze homepage. Iedere suggestie voor verbetering is welkom.
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Suggesties van andere gebruikers:
Een kleine bijdrage ter ondersteuning word buitengewoon op prijs gesteld.
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Suggesties van andere gebruikers:
Als u een grote woordenlijst in de Kaartenbak hebt verzamelt zijn we belangstellend om het met andere gebruikers te delen op onze homepage. Als u wilt mail het s.v.p. naar ons en we zullen uw naam vermelden op onze download pagina.
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Suggesties van andere gebruikers:

捐赠 (2010-11-13 19:39:04)
Bijdrage
Donate
SpendenText
Suggesties van andere gebruikers:
Dit programma ontwikkelen we in onze vrije tijd en we stellen het op prijs ons daarbij aan te moedigen om door te gaan.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Suggesties van andere gebruikers:

非常感谢您为您的捐赠! (2010-11-13 19:39:04)
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Suggesties van andere gebruikers:

捐赠与PayPal (2010-11-13 19:39:04)
Betaal middels PayPal
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Suggesties van andere gebruikers:
Registreer Kaartenbak als volgt:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
Suggesties van andere gebruikers:
1. Geef uw email adres in (idem als bij uw bijdrage)
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
Suggesties van andere gebruikers:
2. Open sleutel file (heeft u gekregen via email)
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
Suggesties van andere gebruikers:

3。完成注册: (2010-11-13 19:39:04)
3. Registratie afsluiten:
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Suggesties van andere gebruikers:

立即注册 (2010-11-13 19:39:04)
Registreer nu
Register now
KeyDateiÖffnen
Suggesties van andere gebruikers:

开关键文件 (2010-11-13 19:39:04)
Open sleutel file
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Suggesties van andere gebruikers:

没有一个密钥文件了吗? (2010-11-13 19:39:04)
Heeft u geen sleutel file?
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Suggesties van andere gebruikers:
Hartelijk dank!
Kaartenbak is geregistreerd
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Suggesties van andere gebruikers:
Kaartenbak kan niet geregistreerd worden!
Of u gebruikt een foutieve sleutel of u email adres is onjuist.
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Suggesties van andere gebruikers:
U krijgt de volgende voordelen als u 10€ of meer doneert:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
Suggesties van andere gebruikers:
- Tijdens opstarten geen pop-ups bij Kaartenbak
- Een registratie voor de Duitse versie van Kaartenbak op mobiel voor leren op PDA
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Suggesties van andere gebruikers:
Voor registratie doneer via PayPal.
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Suggesties van andere gebruikers:

优势的抽认卡注册版 (2010-11-13 19:39:04)
Voordelen van een geregistreerde versie van Kaartenbak
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Suggesties van andere gebruikers:

下一页 (2010-11-13 19:39:04)
Volgende
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Suggesties van andere gebruikers:

新的语言 (2010-11-13 19:39:04)
Nieuwe taal
New language
msgNeueSpracheEingeben
Suggesties van andere gebruikers:

输入新的语言: (2010-11-13 19:39:04)
Voer nieuwe taal in:
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Suggesties van andere gebruikers:

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Mop verwijderen?
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Suggesties van andere gebruikers:

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Mop verwijderen
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Suggesties van andere gebruikers:

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Taal verwijderen?
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Suggesties van andere gebruikers:

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Taal verwijderen
Remove language
NeuerWitz
Suggesties van andere gebruikers:

新笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Nieuwe mop
New joke
WitzErwachsene
Suggesties van andere gebruikers:

这个笑话是只适合成人 (2010-11-13 19:40:47)
Allen voor volwassenen
This joke is only suitable for adults
Suchen
Suggesties van andere gebruikers:

搜索 (2010-11-13 19:40:47)
Zoeken
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Suggesties van andere gebruikers:

{0} {1}笑话发现。 (2010-11-13 19:40:47)
{0} van {1} moppen gevonden.
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Suggesties van andere gebruikers:

搜索笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Moppen zoeken
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch