Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Werkwoord trainer naar Litouws

Download
Vertaling compleet: 0.0% Compleet: 0; wijzigingen: 0; leeg: 109
ÜbersetzenKürzelLitouwsVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Nederlands
English
'Sprachen
German
Duits
German
English
Engels
English
French
Frans
French
Italian
Italiaans
Italian
Spanish
Spaans
Spanish
Dutch
Nederland
Dutch
Swedish
Swedish
Greek
Grieks
Greek
'Verbentrainer
Verbentrainer
Werkwoord trainer
Verb trainer
'frmAnmelden
Anmelden
Inloggen
Log in
msgNeuerBenutzer
Enter nieuwe gebruikersnaam:
Enter a new user name:
Öffnen
&Open
&Open
NeuerBenutzer
&Nieuwe gebruiker
&New user
Benutzer
Gebruiker:
User:
Sprache
Taal:
Language:
lblSpracheWählen
Kies gebruiker en taal:
Choose your user and a language:
'frmVerbentrainer
VerbentrainerCaption
Werkwoord trainer-{0}: {1}
Verb trainer - {0}: {1}
KonjugationAnzeigen
Toon &Vervoeging
Show &conjugation
Auswerten
&Kontrole
&Check
LösungZeigen
Toon &Oplossing
Show &solution
Einstellungen
&Instellingen
S&ettings
frmEinstellungen
Instelling
Settings
InfinitivAnzeigen
&Toon Onbepaalde wijs
Show &infinitive
Konjugation
Vervoeging
Conjugation
FehlerSpeichern
Fout tijdens opslaan: {0}
Stoppen?
Error while saving: {0}
Quit anyway?
lblStatistik
Goed: {0}
Fout: {1}
Correct: {0}
Wrong: {1}
Sonderzeichen
Speciale tekens
Special characters
Key1
Ctrl {0}{1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0}{1}
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0}{1}
Ctrl + Alt {0} {1}
lblSonderzeichen
Speciale tekens
Special characters
'frmEinstellungen
EineZeitProVerb
Alleen een regel per werkwoord
Ask only one tense per verb
InfinitivImmer
Kijk altijd naar onbepaalde wijs
Always ask for infinitive
NurUnregelmäßige
Alleen onregelmatige werkwoorden
Only irregular tenses
chkInfinitiv
Onbepaalde wijs
Infinitive
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
Af&breken
C&ancel
msgKeineZeiten
Kies minimaal een regel!
You have to choose at least one tense!
tltAlleHinzufügen
Alle werkwoorden uit de tabel toevoegen
Add all verbs from the list
lblZeitWählen
Kies welke regels u wil oefenen:
Choose the tenses you want to exercise:
Suchen
Zoeken:
Search:
lblVerbenWählen
Kies welke werkwoorden u wil leren:
Choose the verbs you want to learn:
lblVerbeninDatei
Uw tabel met werkwoorden:
Verbs in your file:
lblNochNichtGelernte
Werkwoorden die nog niet zijn toegevoegd:
Verbs you haven't added yet:
'frmUpdaten
chkAutoUpdate
Tijdens opstarten automatisch naar updates zoeken
Search for updates automatically when the program starts
cmdUpdateSuchen
Updates nu zoeken
Search for updates now
Schließen
&afsluiten
&Close
Update
Update
Update
'Verben bearbeiten
'frmSprache
SpracheWählen
Kies een taal waarmee u wilt werken:
Choose the language you want to edit:
VerbenSprache
Werkwoord taal:
Verb language:
Programmsprache
Programmeertaal:
Program language:
Bearbeiten
Wijzigen
Edit
'frmVerbenBearbeiten
Unregelmäßig
Deze regel heeft &onregelmatige werkwoord
This tense is &irregular
VerbenBearbeiten
Werkwoorden bewerken{0}{1}
Verbs editor{0} {1}
Neu
&Nieuw
&New
Entfernen
&Verwijderen
&Remove
Speichern
&Opslaan
&Save
SpracheWechseln
&Taal wijzigen
&Change language
Beenden
&Afsluiten
&Exit
Fehler
Fout: {0}
Error: {0}
NeueDateiMachen
Wilt u een nieuwe tabel maken?
Do you want to create a new file?
NochSpeichern
Wilt u bewaren?
Do you want to save?
Vollständig
Kompleet
Complete
UnregelmäßigTag
Onregelmatig
Irregular
VerbUnregelmäßig
Elke regel heeft een onregelmatig werkwoord
Every tense of this verb is irregular
LeererInfinitiv
Onbepaalde wijs is niet ingevuld!
The infinitive must not be empty!
lblInfinitive
Onbepaalde wijs:
Infinitives:
lblKonjugationen
Vervoegingen:
Conjugations:
Verbenanzahl
Aantal werkwoorden: {0}
Number of verbs: {0}
'frmÄnderungenSenden
frmÄnderungen
U hebt tabel werkwoorden gewijzigd
You changed the verb file
lblÄnderungenSenden
U heeft een fout hersteld en of een nieuw werkwoord toegevoegd. We stellen het zeer op prijs als u deze wijziging naar ons toe wilt sturen. Wij zullen dit dan met andere gebruikers delen.

lf als u meer wilt verbeteren dat kan u dit naar ons mailen.

Mail svp alleen tabel met werkwoorden "{0}" naar ons.
Uw persoonlijke gegevens blijven prive.
If you corrected a mistake or added a new verb we would be delighted if you sent us your changes so we can distribute them to the other users.
If you are going to make some more changes you can send us the file later.

Only the verb file "{0}" will be sent to us.
No personal data will be transferred.
NichtSenden
Niet versturen
Don't send
ÄnderungenSenden
Verstuur de wijzigingen
Send changes now
NichtMehrAnzeigen
Deze melding niet meer tonen
Don't show this dialog again
ÄnderungenDanke
Dank voor uw medewerking.
Thank you very much for your support
ÄnderungenFehler
Fout tijdens uploaden:
{0}
Error while uploading:
{0}
'PersonenNamen
PersonNormal0
1ste pers. e.v.
1st pers. sg.
PersonNormal1
2de pers. e.v.
2nd pers. sg.
PersonNormal2
3de pers. e.v.
3rd pers. sg.
PersonNormal3
1ste pers. m.v.
1st pers. pl.
PersonNormal4
2de pers. m.v.
2nd pers. pl.
PersonNormal5
3de pers. m.v.
3rd pers. pl.
PersonNormalLang0
1ste persoon enkelvoud
1st person singular
PersonNormalLang1
2de persoon enkelvoud
2nd person singular
PersonNormalLang2
3de persoon enkelvoud
3rd person singular
PersonNormalLang3
1ste persoon meervoud
1st person plural
PersonNormalLang4
2de persoon meervoud
2nd person plural
PersonNormalLang5
3de persoon meervoud
3rd person plural
PersonImperativ0
2de pers. e.v.
2nd pers. sg.
PersonImperativ1
3de pers. e.v.
3rd pers. sg.
PersonImperativ2
1ste pers. m.v.
1st pers. pl.
PersonImperativ3
2de pers. m.v.
2nd pers. pl.
PersonImperativ4
3de pers. m.v.
3rd pers. pl.
PersonImperativLang0
2de persoon enkelvoud
2nd person singular
PersonImperativLang1
3de persoon enkelvoud
3rd person singular
PersonImperativLang2
1ste persoon meervoud
1st person plural
PersonImperativLang3
2de persoon meervoud
2nd person plural
PersonImperativLang4
3de persoon meervoud
3rd person plural
PersonImperativD0
2de pers. e.v.
2nd pers. sg.
PersonImperativD1
2de pers. m.v.
2nd pers. pl.
PersonImperativDLang0
2de persoon enkelvoud
2nd person singular
PersonImperativDLang1
2de persoon meervoud
2nd person plural
PersonImperativP0
2de pers. m.v.
2nd pers. pl.
PersonImperativP0Lang
2de persoon meervoud
2nd person plural
PersonZusammen0
1ste pers. e.v.
1st pers. sg.
PersonZusammen1
1ste pers. m.v.
1st pers. pl.
PersonZusammenLang0
1ste persoon enkelvoud
1st person singular
PersonZusammenLang1
1ste persoon meervoud
1st person plural
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch