Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Türkisch

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 59.1% Gotowe: 225; Zmiany: 0; Puste: 156
ÜbersetzenKürzelTürkischTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
'frmExportieren
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
Propozycje innych użytkowników:

g (2019-05-29 17:03:07)
d
d
StundeKürzel
Propozycje innych użytkowników:

s (2019-05-29 17:03:07)
g
h
MinuteKürzel
Propozycje innych użytkowników:

dak (2019-05-29 17:03:07)
min
min
SekundeKürzel
Propozycje innych użytkowników:

sn (2019-05-29 17:03:07)
s
s
ZeitUnlesbar
Propozycje innych użytkowników:
Książka Kucharska nie zna formatu czasu.
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1g 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Propozycje innych użytkowników:
Nie wszystkie znaki rozpoznano: {0}
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1h 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Usuń wszystkie
Remove all
DrucklisteBearbeiten
Edytuj schowek przepisów
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć wszystkie przepisy z schowka przepisów?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Opróżnij schowek przepisów
Clear recipe box
'frmInfo
Info
Informacje o {0}
About {0}
Version
Wersja {0}
Version {0}
Mail
E-mail do {0}
Mail to {0}
BitteUnterstützen
Proszę wspomóż nasz program przez małą dotacje.
Please support our program by donating.
ÜbersetzerInfo
Dziękujemy naszym tłumaczom:
Polski: Marcin
Many thanks to our translators:
English: Flose
'frmSpenden
Spenden
Wspomaganie
Donate
SpendenText
Rozwijamy ten program w naszym wolnym czasie i bardzo nas ucieszy inicjatywa z państwa strony, wspomagająca dalszy rozwój.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
PayPalSpenden
Wspomóż nas z PayPal
Donate with PayPal
VielenDank
Bardzo dziękujemy za dotację!
Thank you very much for your donation!
'frmMenü
Menü
Zestawy
Menu
Menüpunkt
Danie zestawu:
Menu item:
MenüpunktInfo
Żeby dodać danie do zestawu, musisz dodać najpierw przepis a potem podać nazwę dania w pole tekstowe.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
Menüs
Zestawy:
Menus:
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Przepisy w zestawie:
Recipes in the menu:
Hinzufügen
Dodaj
Add
Anderes
Inne
Other
RezeptImKochbuch
Przepis w książce
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Chcesz przejąć zmiany?
Apply changes?
NeuMenüName
Podaj nową nazwę zestawu
Enter the new menu name
NeuMenüNameCaption
Nowy zestaw
New menu
MenüBearbeiten
Zmień nazwę zestawu
Edit menu name
Hauptgericht
Danie główne
Main dish
RezeptEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten przepis?
Remove recipe?
RezeptEntfernenCaption
Usuń przepis
Delete recipe
KategorieEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten przepis z zestawu?
Remove this menu item?
KategorieEntfernenCaption
Usuń przepis z zestawu
Remove menu item
MenüEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten zestaw?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Usuń zestaw
Remove menu
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Przenieś przepis
Move recipe
RezepteVerschieben
Przenieś {0} przepisów
Move {0} recipes
Verschieben
Przenieś
Move
'frmSuchen
Suchen
Szukaj
Search
SuchenNach
Znajdź:
Search for:
Suchoptionen
Opcje wyszukiwania
Search settings
GefundeneRezepte
Znalezione przepisy: {0}
Found recipes: {0}
Kategorie
Kategoria:
Category:
Schließen
Zamknij
Close
SuchenBewertung
Bez przepisów gorzej ocenionych niż:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Przepisy dla
Recipes for
SuchenPersonen2
osób.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Bez przepisów trudniejszych niż:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Przepisy które potrzebują nie więcej niż
Recipes which take no longer than
SuchenDauer2
Minut do przyrządzenia
minutes to prepare
SuchenDauerKochen2
Minut gotowania
minutes to cook
Relevanz
Stopień ważności
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
drukuj {0} przepis(ów) ze schowka
Printing {0} recipes from the recipe box
DruckTitelRezept
Drukuj przepis
Printing recipe
lblDrucken
Wybierz tutaj jak przepisy zostaną wydrukowane:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Drukuj numer strony
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Wyśrodkuj nazwę przepisu
Center recipe name
DatumDrucken
Drukuj aktualną datę
Print current date
ZutatenDrucken
Drukuj składniki
Print ingredients
ZubereitungDrucken
Drukuj sposób przygotowania
Print preparation
SeiteEinrichten
Ustawienia strony
Page setup
SchriftartÄndern
Zmień czcionkę
Change font
KategorieDrucken
Drukuj nazwę kategorii
Print category name
RezeptinfosDrucken
Drukuj informacje o przepisie
Print recipe infos
Trennstrichdrucken
Pokaż linie między składnikami a sposobem przygotowania
Show dividing line between ingredients and preparation
EinRezeptProSeite
Drukuj jeden przepis na stronę
Print one recipe per page
BildDrucken
Drukuj zdjęcie
Print picture
DruckTitelRezepte
Drukuj {0} przepisów
Print {0} recipes
Position
Pozycja:
Position:
RechtsOben
Prawy górny róg
top right
UntenDrunter
Poniżej
below
GrößeManuell
Ustaw wielkość ręcznie
Set size manually
Breite
Szerokość:
Width:
Höhe
Wysokość:
Height:
mnuDruckvorschau
Podgląd wydruku
Print previe&w
DruckerEinrichten
Ustawienia drukarki
Printer &setup
Seite
Strona:
Page:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Podgląd zdjęć
Picture overview
lblBilderHilfe
Można przesunąć zdjęcia myszką.
Prawym przyciskiem myszy można je usunąć.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Cofnij
Reset
Vorschaugröße
Wielkość podglądu: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Przepis "{0}" już istnieje
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Różnią się sposoby przygotowania:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Składniki różnią się:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Informacje o przepisie różnią się:
The recipe infos are different:
Überschreiben
Nadpisz
Overwrite
AlsNeuHinzufügen
Dodaj jako nowy
Add as new
Überspringen
Pomiń
Skip
DieseAktionImmer
Zawsze wykonaj tą ackje
Always perform this action
'frmSync
Synchronisierung
Skonfiguruj Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Dzięki automatycznej synchronizacji online zawsze masz przy sobie aktualne przepisy.
- na twoim laptopie w domu
- na telefonie i tablecie z Androidem
Przetestuj to 20 dni za darmo!
Następnie przedłuż za korzystną cenę, więcej informacji na naszej stronie internetowej:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Zamów teraz
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Pierwsza synchronizacja powiodła się!
Synchronizacja zdjęć może zająć trochę czasu.
Wpisz kod w swoich innych książkach kucharskich, aby połączyć je z tym.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
Später
Później
Later
NeueSynchronisierung
Rozpocznij nową synchronizację
Start new synchronization
EMail
E-mail:
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Akceptuje OWH
I accept the terms
AGB
Ogólne Warunki Handlowe
Terms
MitBestehendemKochbuch
Połącz mnie z już istniejącą książką kucharską
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Podaj tutaj kod, który pokazał się przy pierwszej synchronizacji.
Jeszcze nie Synchronizowałeś? Wróć się i rozpocznij nową synchronizację.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
Start
Start
Start
Zurück
Powrót
Back
ErsteSynchronisierung
Pierwsza synchronizacja
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Twoje przepisy zostają teraz pierwszy raz wysłane do serwera
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Pierwsza synchronizacja zakończyła się powodzeniem
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Wstrzymaj synchronizację
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Wznów synchronizację
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Ten kod można tutaj zawsze odnaleźć
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizacja będzie jeszcze {0} dni aktywna.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizacja wygasła na {0} dni.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Rejestruj ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Rejestracja się nie powiodła
Registration failed
Anmelden
Zaloguj ...
Logging in ...
UngültigesToken
Nieprawidłowy kod, proszę sprawdzić
Invalid code please check again
FehlerAnmelden
Błąd przy logowaniu: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenLaden
Pobieram dane z serwera ...
Downloading data from server ...
SyncDatenHochladen
Wysyłam dane ...
Uploading data ...
Fertig
Zakończone!
Finished!
LogoutSyncro
Wyloguj
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Przywróć przepisy {0}
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Przywróć 1 przepis
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Pokaż więcej
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Niema skasowanych przepisów
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Wybierz przepisy, które chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć przepisy”. Przywrócone przepisy wciąż pojawiają się na liście.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Błąd przy otwarciu: {0}
Error while opening: {0}
FehlerSpeichern
Błąd zapisu: {0}
Error while saving: {0}
Öffnen
Otwórz
Open
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Rozwiąż konflikt później
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Zastosuj tę wersję
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Przepis „{0}” ma konflikty scalania.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Przepis „{0}” został zmieniony lokalnie, a także w innej zsynchronizowanej książce kucharskiej. Druga książka kucharska zsynchronizowana najpierw z serwerem.
Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w tych samych miejscach w tekście, musisz teraz wybrać, którą wersję zachować. Możesz także samodzielnie wprowadzić zmiany w polu tekstowym poniżej.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Zmiany scalania istnieją w następujących zaznaczonych na czerwono częściach przepisu:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Moje zmiany:
My changes:
ServerÄnderungen
Zmiany na serwerze:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Wybierz, którą wersję zachować:
Select which version to keep:
MeineVersion
Moja wersja
My version
ZusammengefügteVersion
Wersja połączona
Merged version
ServerVersion
Wersja z serwera
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Lub później w menu Plik -> Ustawienia synchronizacji
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Skonfiguruj teraz Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Informacje o książce kucharskiej
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj ponownie
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Przypomnij mi później
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2020
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch
Recommend this page