Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Hukommelseskort til Kinesisk

Download
Status for oversættelsen: 19.7% Komplet: 91; ændringer: 0; tom: 370
ÜbersetzenKürzelKinesiskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
SprlngChinese
SprlngKinesisk
SprlngChinese
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
teSprache
Forslag fra andre brugere

{0} 语言 (2010-11-13 18:17:57)
{0} sprog:
{0} language:
Programmsprache
Forslag fra andre brugere

程式语言 (2010-11-13 18:17:57)
Program sprog:
program language:
BedeutungenWörterbuch
Forslag fra andre brugere

{0} 在字典中的含义。 (2010-11-13 18:17:57)
{0} betydninger i ordbogen.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Forslag fra andre brugere

展览简介 (2010-11-13 18:17:57)
Vis intro
Show intro
'Sprachen
Entfernen
Forslag fra andre brugere

删除 (2010-11-13 18:17:57)
&Fjern
&Remove
BildLaden
Forslag fra andre brugere

载入图片 (2010-11-13 18:17:57)
Indlæs&billede
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Forslag fra andre brugere

捷径 (2010-11-13 18:17:57)
Genveje
Short cuts
Key1
Forslag fra andre brugere

Ctrl键{0} {1} (2010-11-13 18:17:57)
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Forslag fra andre brugere

Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Forslag fra andre brugere

Ctrl键 + Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Forslag fra andre brugere

激活声音效果 (2010-11-13 18:42:36)
Aktiver lydeffekter
Activate sound effects
StimmeWählen
Forslag fra andre brugere

选择一个声音: (2010-11-13 18:42:36)
Vælg en stemme:
Choose a voice:
Versuche
Forslag fra andre brugere
Forsøg indtil et ord anses som forkert:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Forslag fra andre brugere

数量可能的提示: (2010-11-13 18:42:36)
Antal af mulige hints:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Forslag fra andre brugere

启动第六阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Aktiver 6. etape
Activate 6th stage
FächerMischen
Forslag fra andre brugere

混合阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Bland etaper
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Forslag fra andre brugere

在审讯显示分类 (2010-11-13 18:42:36)
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Forslag fra andre brugere

审讯方向 (2010-11-13 18:42:36)
Direction of interrogation
Anhören
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 18:42:36)
Hør
Listen
AlleBedeutungen
Forslag fra andre brugere

所有的意义都必须输入 (2010-11-13 18:42:36)
Alle betydninger skal indtastes
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Forslag fra andre brugere

只为错别字进一步尝试 (2010-11-13 18:42:36)
Yderligere forsøg kun for stavefejl
Further attempts only for typos
Zufällig
Forslag fra andre brugere

随机 (2010-11-13 18:42:36)
Tilfældig
Random
WortStatistik
Forslag fra andre brugere

字统计商店 (2010-11-13 18:42:36)
Gem ord statistik
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Forslag fra andre brugere

你想禁用词统计真的吗? (2010-11-13 18:42:36)
Ønsker du virkelig at deaktivere ord statistik?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Forslag fra andre brugere

在审讯显示笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Forslag fra andre brugere
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Forslag fra andre brugere
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Forslag fra andre brugere

语言的笑话: (2010-11-13 18:42:37)
Language of jokes:
WörterBisWitz
Forslag fra andre brugere
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Forslag fra andre brugere

显示成人笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Forslag fra andre brugere

在新的目录复制文件 (2010-11-13 18:42:37)
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Forslag fra andre brugere
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Forslag fra andre brugere

创建空目录 (2010-11-13 18:42:37)
Create empty directory
Standard
Forslag fra andre brugere

默认 (2010-11-13 18:42:37)
Default
OrdnerÖffnen
Forslag fra andre brugere

打开此文件夹 (2010-11-13 18:42:37)
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Forslag fra andre brugere
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Forslag fra andre brugere
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Forslag fra andre brugere

更改保存路径 (2010-11-13 18:42:37)
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Forslag fra andre brugere

移动时发生错误:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Forslag fra andre brugere
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Forslag fra andre brugere
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Forslag fra andre brugere

选择一个保存路径: (2010-11-13 18:42:37)
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Forslag fra andre brugere

输入语言的名字: (2010-11-13 18:42:37)
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Forslag fra andre brugere

新增语言 (2010-11-13 18:42:37)
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Forslag fra andre brugere

输入一个用户名! (2010-11-13 18:42:37)
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Forslag fra andre brugere

以下字符是不允许的:{0} (2010-11-13 18:42:37)
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
Forslag fra andre brugere

选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Select
SonderzeichenWählen
Forslag fra andre brugere

选择特殊字符 (2010-11-13 18:42:37)
Select special character
Lade
Forslag fra andre brugere

载入中... (2010-11-13 18:42:37)
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Forslag fra andre brugere

删除字 (2010-11-13 18:42:37)
&Remove word
AuswahlÜben
Forslag fra andre brugere

实践选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Practise selection
FilterBearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑筛选 (2010-11-13 18:42:37)
Edit &filter
Drucken
Forslag fra andre brugere

打印 (2010-11-13 18:42:37)
&Print
Wörterbuch
Forslag fra andre brugere

字典 (2010-11-13 18:42:37)
Dictionary
Filter
Forslag fra andre brugere

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
{0} filter:
Fach
Forslag fra andre brugere

时报 (2010-11-13 18:42:37)
{0} stage
Wort
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 18:42:37)
{0} word
Anzahl
Forslag fra andre brugere

目前有{0}词在列表中。 (2010-11-13 18:42:37)
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Forslag fra andre brugere

关闭 (2010-11-13 18:42:37)
Close
FilterAktiv
Forslag fra andre brugere

过滤器被激活! (2010-11-13 18:42:37)
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
Forslag fra andre brugere

{0} {1} 重要性 (2010-11-13 18:42:37)
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Forslag fra andre brugere

你真的要删除这个字? (2010-11-13 18:42:37)
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Forslag fra andre brugere

页:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Forslag fra andre brugere

字典过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Forslag fra andre brugere

只有准确地选择适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Forslag fra andre brugere

如果至少一个适用。 (2010-11-13 18:42:37)
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Forslag fra andre brugere

如果所有的选择适用 (2010-11-13 18:42:37)
If all selected apply.
Deaktiviert
Forslag fra andre brugere

停用 (2010-11-13 18:42:37)
Deactivated
Fächer
Forslag fra andre brugere

阶段 (2010-11-13 18:42:37)
Stages
VonBis
Forslag fra andre brugere

从...到 (2010-11-13 18:42:37)
From ... to
Textfilter
Forslag fra andre brugere

文字过滤 (2010-11-13 18:42:37)
text filter
AlleWörter
Forslag fra andre brugere

所有词 (2010-11-13 18:42:37)
All words
Sonstiges
Forslag fra andre brugere

其他 (2010-11-13 18:42:37)
Other
NurWörterProzent
Forslag fra andre brugere
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Forslag fra andre brugere

你没有学过只字 (2010-11-13 18:42:37)
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Forslag fra andre brugere

天: (2010-11-13 18:42:37)
days:
AuswahlTreffendeWörter
Forslag fra andre brugere
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Forslag fra andre brugere

话你有没有学过了。 (2010-11-13 18:42:37)
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Forslag fra andre brugere
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Forslag fra andre brugere

每次需要帮助 (2010-11-13 18:42:37)
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Forslag fra andre brugere

总是错误的 (2010-11-13 18:42:37)
Always wrong
chkWenigerAls
Forslag fra andre brugere

只有你所学不到的话 (2010-11-13 18:42:37)
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
Forslag fra andre brugere

倍。 (2010-11-13 18:42:37)
times.
FilterKeineWörter
Forslag fra andre brugere
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Forslag fra andre brugere

反向选择 (2010-11-13 18:42:37)
Invert selection
Mehr
Forslag fra andre brugere

更多... (2010-11-13 18:42:37)
More ...
Weniger
Forslag fra andre brugere

少... (2010-11-13 18:42:37)
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Forslag fra andre brugere

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Forslag fra andre brugere

类别“{0}”不存在。 (2010-11-13 18:42:37)
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Forslag fra andre brugere

不要创建类别 (2010-11-13 18:42:37)
Don’t create category
KategorieWählen
Forslag fra andre brugere
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Forslag fra andre brugere
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Forslag fra andre brugere

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 18:42:37)
Add words from another user
AlleHinzufügen
Forslag fra andre brugere

添加所有 (2010-11-13 18:42:37)
&Add all
KategorienÜbernehmen
Forslag fra andre brugere

接管的类别 (2010-11-13 18:42:37)
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Forslag fra andre brugere

以字统计 (2010-11-13 18:42:37)
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Forslag fra andre brugere

字已存在 (2010-11-13 18:42:37)
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Forslag fra andre brugere

要添加一个字 (2010-11-13 18:42:37)
Add to word
NichtHinzufügen
Forslag fra andre brugere

不添加 (2010-11-13 18:42:37)
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Forslag fra andre brugere

添加为新词 (2010-11-13 18:42:37)
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Forslag fra andre brugere
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Forslag fra andre brugere
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
Forslag fra andre brugere

{0} 含义 (2010-11-13 19:00:22)
{0} meanings
BereitsVorhanden
Forslag fra andre brugere

已经存在的词 (2010-11-13 19:00:22)
Already existing word
NeuesWort
Forslag fra andre brugere

新词 (2010-11-13 19:00:22)
New word
ImmerAktion
Forslag fra andre brugere

始终执行此操作 (2010-11-13 19:00:22)
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Forslag fra andre brugere

查找双字 (2010-11-13 19:00:22)
Find duplicate words
KeineDoppelten
Forslag fra andre brugere

目前没有重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
No duplicate words exist
lblDoppelte
Forslag fra andre brugere
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Forslag fra andre brugere

刷新 (2010-11-13 19:00:22)
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑左边的单词 (2010-11-13 19:00:22)
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑正确的字 (2010-11-13 19:00:22)
Edit right word
WörterZusammenfügen
Forslag fra andre brugere

文字放在一起 (2010-11-13 19:00:22)
Merge words
lblZusammenfügen
Forslag fra andre brugere

选择您要使用的含义: (2010-11-13 19:00:22)
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Forslag fra andre brugere

双字 (2010-11-13 19:00:22)
Duplicate word
erstesWort
Forslag fra andre brugere

{0} 字 (2010-11-13 19:00:22)
{0} word
Ja
Forslag fra andre brugere

是的 (2010-11-13 19:00:22)
Yes
Nein
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:00:22)
No
KomplettGleich
Forslag fra andre brugere

完全平等 (2010-11-13 19:00:22)
completely equal
SucheDoppelte
Forslag fra andre brugere

搜索双打 (2010-11-13 19:00:22)
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Forslag fra andre brugere

关于{0} (2010-11-13 19:00:22)
About {0}
Version
Forslag fra andre brugere

版本{0} (2010-11-13 19:00:22)
Version {0}
BitteUnterstützen
Forslag fra andre brugere

请捐款支持我们的节目。 (2010-11-13 19:00:22)
Please support our program by donating.
Dank
Forslag fra andre brugere
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Forslag fra andre brugere
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Forslag fra andre brugere

这个程序注册为{0}. (2010-11-13 19:00:22)
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Forslag fra andre brugere

这个程序没有注册。 (2010-11-13 19:00:22)
This program is not registered.
Lizenzieren
Forslag fra andre brugere

注册 (2010-11-13 19:00:22)
Register
Vorteile
Forslag fra andre brugere

优势 (2010-11-13 19:00:22)
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
Forslag fra andre brugere

(按键继续) (2010-11-13 19:00:22)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
Forslag fra andre brugere

文件 (2010-11-13 19:00:22)
&File
mnuNeu
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:00:22)
&New
mnuÖffnen
Forslag fra andre brugere

打开 (2010-11-13 19:00:22)
&Open
mnuSpeichern
Forslag fra andre brugere

保存 (2010-11-13 19:00:22)
&Save
mnuSpeichernUnter
Forslag fra andre brugere

保存 (2010-11-13 19:00:22)
Save &as
mnuExport
Forslag fra andre brugere

出口 (2010-11-13 19:00:22)
E&xport
AlsCSVDatei
Forslag fra andre brugere

作为CSV文件 (2010-11-13 19:00:22)
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Forslag fra andre brugere

由于抽认卡文件(.kat) (2010-11-13 19:00:22)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
Forslag fra andre brugere

进口 (2010-11-13 19:00:22)
&Import
mnuDrucken
Forslag fra andre brugere

打印... (2010-11-13 19:00:22)
&Print...
mnuEnde
Forslag fra andre brugere

退出 (2010-11-13 19:00:22)
&Exit
mnuBearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑 (2010-11-13 19:00:22)
&Edit
mnuWörterHinzufügen
Forslag fra andre brugere

新增词 (2010-11-13 19:00:22)
&Add words
mnuWortBearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑的话 (2010-11-13 19:00:22)
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Forslag fra andre brugere

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 19:00:22)
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑类别 (2010-11-13 19:00:22)
E&dit categories
mnuExtras
Forslag fra andre brugere

工具 (2010-11-13 19:00:22)
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Forslag fra andre brugere

查找重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
Forslag fra andre brugere

从实践...到 (2010-11-13 19:00:22)
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
Forslag fra andre brugere

了解带过滤器 (2010-11-13 19:00:22)
Learn with &filter
mnuProtokoll
Forslag fra andre brugere

显示协议 (2010-11-13 19:00:22)
&Show protocol
mnuWörterbuch
Forslag fra andre brugere

字典 (2010-11-13 19:00:22)
&Dictionary
mnuOptionen
Forslag fra andre brugere

和设置 (2010-11-13 19:00:22)
&Settings
mnuWitzeditor
Forslag fra andre brugere

笑话编辑器 (2010-11-13 19:00:22)
Joke &editor
mnu?
Forslag fra andre brugere

? (2010-11-13 19:00:22)
&?
mnuUpdatesSuchen
Forslag fra andre brugere

更新 (2010-11-13 19:00:22)
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
Forslag fra andre brugere

更新历史记录 (2010-11-13 19:00:22)
Update &history
mnuHomepage
Forslag fra andre brugere

首页 (2010-11-13 19:00:22)
Homepage
mnuReleasenotes
Forslag fra andre brugere

发布记录 (2010-11-13 19:00:22)
Releasenotes
mnuLizenz
Forslag fra andre brugere

显示牌 (2010-11-13 19:00:22)
Show license
mnuHilfe
Forslag fra andre brugere

帮助 (2010-11-13 19:00:22)
&Help
mnuFehler
Forslag fra andre brugere

报告错误 (2010-11-13 19:00:22)
Report a bug
mnuInfo
Forslag fra andre brugere

信息 (2010-11-13 19:00:22)
&About
'Statistik
Statistik
Forslag fra andre brugere

今天的教训: (2010-11-13 19:00:22)
Learnt today:
Richtige
Forslag fra andre brugere

正确的{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Correct{0} {1}
Falsche
Forslag fra andre brugere

错{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Wrong{0} {1}
MitTipp
Forslag fra andre brugere

随着提示{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
With hint{0} {1}
Korrigierte
Forslag fra andre brugere

错字{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Typos{0} {1}
WeißIch
Forslag fra andre brugere

我知道!{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Forslag fra andre brugere

新增{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Forslag fra andre brugere

选择的话 (2010-11-13 19:00:22)
Selection of words
FachFunktionen
Forslag fra andre brugere

{0} 舞台功能 (2010-11-13 19:00:22)
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Forslag fra andre brugere
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Forslag fra andre brugere

移动旧的单词的第一阶段 (2010-11-13 19:00:22)
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
Forslag fra andre brugere

{0} 周({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
Forslag fra andre brugere

{0} 个月({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Forslag fra andre brugere

输入周数: (2010-11-13 19:00:22)
Enter the number of weeks:
Andere
Forslag fra andre brugere

其他 (2010-11-13 19:00:22)
Other
WörterInsgesamt
Forslag fra andre brugere

总的话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Forslag fra andre brugere

查询信息:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Forslag fra andre brugere

词,直到下一个笑话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Forslag fra andre brugere

在审讯的话: (2010-11-13 19:00:22)
Words in interrogation:
Noch
Forslag fra andre brugere

只有: (2010-11-13 19:00:22)
Still:
ZuWiederholWörter
Forslag fra andre brugere

话再说一遍: (2010-11-13 19:00:22)
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Forslag fra andre brugere

重复的话你不知道 (2010-11-13 19:20:20)
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Forslag fra andre brugere

在实践的话随机顺序 (2010-11-13 19:20:20)
Practise words in random order
GekonnteWeiter
Forslag fra andre brugere
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Forslag fra andre brugere

复位审讯 (2010-11-13 19:20:20)
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Forslag fra andre brugere

更改选择 (2010-11-13 19:20:20)
Change selection
lblSonderzeichen
Forslag fra andre brugere

特殊字符 (2010-11-13 19:20:20)
Special characters
AuswahlLeeren
Forslag fra andre brugere

清除选择 (2010-11-13 19:20:20)
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Forslag fra andre brugere

查询 (2010-11-13 19:20:20)
Interrogation
FremdesWort
Forslag fra andre brugere

{0} 字 (2010-11-13 19:20:20)
{0} word:
GebenSieDasWortEin
Forslag fra andre brugere

{0}输入单词: (2010-11-13 19:20:20)
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
Forslag fra andre brugere

输入{1} {0} 含义: (2010-11-13 19:20:20)
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
Forslag fra andre brugere

显示解决方案 (2010-11-13 19:20:20)
Show sol&ution
Auswerten
Forslag fra andre brugere

评价 (2010-11-13 19:20:20)
Ch&eck
Weiter
Forslag fra andre brugere

继续 (2010-11-13 19:20:20)
Cont&inue
cmdWeißIch
Forslag fra andre brugere

我知道! (2010-11-13 19:20:20)
&I know!
WarRichtig
Forslag fra andre brugere

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Correct
WarFalsch
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:20:20)
Wrong
Tipp
Forslag fra andre brugere

提示 (2010-11-13 19:20:20)
Hin&t
Richtig
Forslag fra andre brugere

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Correct
Falsch
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:20:20)
Wrong
ProbiersNochmal
Forslag fra andre brugere

再试一次 (2010-11-13 19:20:20)
Try again
IhreEingabe
Your input:
{0}
GelerntDauer
Forslag fra andre brugere

经验教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Learned: {0}
lblFach
Forslag fra andre brugere

{0}阶段: (2010-11-13 19:20:20)
{0} stage:
Gespeichert
Forslag fra andre brugere

保存 (2010-11-13 19:20:20)
Saved
lblWortStatistik
Forslag fra andre brugere
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Forslag fra andre brugere

{0}次从实践 (2010-11-13 19:20:20)
Practised {0} times
lblFalsch
Forslag fra andre brugere

错:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Wrong: {0}
lblRichtig
Forslag fra andre brugere

正确的:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Correct: {0}
lblMitHilfe
Forslag fra andre brugere

只有帮助:{0} ({1}%) (2010-11-13 19:20:20)
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Forslag fra andre brugere

上次的教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Forslag fra andre brugere

还没有学会 (2010-11-13 19:20:20)
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Forslag fra andre brugere
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
Forslag fra andre brugere
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Forslag fra andre brugere

实践再次 (2010-11-13 19:20:20)
Practise again
AndereWörter
Forslag fra andre brugere

换句话说 (2010-11-13 19:20:20)
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Forslag fra andre brugere
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Forslag fra andre brugere

帮助 (2010-11-13 19:20:20)
Help
msgKeinPDFProgramm
Forslag fra andre brugere
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Forslag fra andre brugere

卡指数{0} (2010-11-13 19:20:20)
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Forslag fra andre brugere

保存更改? (2010-11-13 19:20:20)
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Forslag fra andre brugere
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Forslag fra andre brugere

退出抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
Forslag fra andre brugere

这个笑话编辑器不存在 (2010-11-13 19:20:20)
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Forslag fra andre brugere
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Forslag fra andre brugere

笑话编辑器 (2010-11-13 19:20:20)
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Forslag fra andre brugere

帮助文件不存在! (2010-11-13 19:20:20)
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Forslag fra andre brugere

打印 (2010-11-13 19:20:20)
Print
DruckerEinrichten
Forslag fra andre brugere

打印机设置 (2010-11-13 19:20:20)
Printer settings
SeiteEinrichten
Forslag fra andre brugere

页面设置 (2010-11-13 19:20:20)
Page Setup
SchriftartÄndern
Forslag fra andre brugere

更改字体 (2010-11-13 19:20:20)
Change font
Druckvorschau
Forslag fra andre brugere

打印预览 (2010-11-13 19:20:20)
Print preview
SortierenNach
Forslag fra andre brugere

排序方式 (2010-11-13 19:20:20)
Sort by
SortFach
Forslag fra andre brugere

舞台 (2010-11-13 19:20:20)
Stage
Alle
Forslag fra andre brugere

所有 (2010-11-13 19:20:20)
All
Ausgewählte
Forslag fra andre brugere

选择 (2010-11-13 19:20:20)
Selected
Vokabeln
Forslag fra andre brugere

词汇 (2010-11-13 19:20:20)
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Forslag fra andre brugere

编辑类别 (2010-11-13 19:20:20)
Edit categories
colWörteranzahl
Forslag fra andre brugere

字数 (2010-11-13 19:20:20)
Word count
Neu
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:20:20)
&New
Umbenennen
Forslag fra andre brugere

重命名 (2010-11-13 19:20:20)
&Rename
VonAndererDatei
Forslag fra andre brugere

从其他文件 (2010-11-13 19:20:20)
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Forslag fra andre brugere

输入一个名称: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Forslag fra andre brugere

此类别已存在 (2010-11-13 19:20:20)
This category already exists
msgNeueKategorie
Forslag fra andre brugere

新类别 (2010-11-13 19:20:20)
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Forslag fra andre brugere

输入一个新名称: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a new name:
Kategorien
Forslag fra andre brugere

分类 (2010-11-13 19:20:20)
Categories
msgKategorienUmbenennen
Forslag fra andre brugere

重命名类别 (2010-11-13 19:20:20)
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Forslag fra andre brugere

复制类别 (2010-11-13 19:20:20)
Copy categories
übernehmen
Forslag fra andre brugere

复制 (2010-11-13 19:20:20)
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Forslag fra andre brugere

选择文件从类别: (2010-11-13 19:20:20)
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Forslag fra andre brugere

分类: (2010-11-13 19:20:20)
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Forslag fra andre brugere

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
New Flashcards
Benutzername
Forslag fra andre brugere

用户名{0} {1} (2010-11-13 19:20:20)
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Forslag fra andre brugere

选择语言: (2010-11-13 19:20:20)
Select language:
AndereSprache
Forslag fra andre brugere

其他语言: (2010-11-13 19:20:20)
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Forslag fra andre brugere

输入用户名: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a user name:
msgNeu
Forslag fra andre brugere

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Forslag fra andre brugere

输入的语言! (2010-11-13 19:20:20)
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Forslag fra andre brugere

选择一种语言! (2010-11-13 19:20:20)
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Forslag fra andre brugere
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Forslag fra andre brugere

自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
Forslag fra andre brugere
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Forslag fra andre brugere

没有任何文字修改。 (2010-11-13 19:20:20)
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Forslag fra andre brugere

激活自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Activate automatic word selection
AutoFach1
Forslag fra andre brugere

{0} 阶段:重复间隔 (2010-11-13 19:20:20)
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:20:20)
days
WortanzahlBegrenzen
Forslag fra andre brugere

限制选择,以 (2010-11-13 19:20:20)
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:20:20)
words
AutoWortauswahlFertig
Forslag fra andre brugere
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
Forslag fra andre brugere

删除 (2010-11-13 19:39:04)
&Delete
Speichern
Forslag fra andre brugere

保存 (2010-11-13 19:39:04)
Save
msgSpeichernVersion
Forslag fra andre brugere
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Forslag fra andre brugere
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Forslag fra andre brugere

另存为 (2010-11-13 19:39:04)
Save as
lblSprache
Forslag fra andre brugere

语言:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Language: {0}
WörterAnzahl
Forslag fra andre brugere

词数:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Forslag fra andre brugere

词修改:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Forslag fra andre brugere

文件{0}已经存在。覆盖? (2010-11-13 19:39:04)
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Forslag fra andre brugere
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
Forslag fra andre brugere

删除文件 (2010-11-13 19:39:04)
Delete file
SpeicherungsVersion
Forslag fra andre brugere

保存在版本: (2010-11-13 19:39:04)
Save in version:
msgÜberschreiben
Forslag fra andre brugere
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Forslag fra andre brugere
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Forslag fra andre brugere

从另一个文件夹打开 (2010-11-13 19:39:04)
Open from another folder
Karteikastendateien
Forslag fra andre brugere

烧录卡文件 (2010-11-13 19:39:04)
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Forslag fra andre brugere

保存到不同的文件夹 (2010-11-13 19:39:04)
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Forslag fra andre brugere

协议 (2010-11-13 19:39:04)
Protocol
Dateiname
Forslag fra andre brugere

文件名{0} (2010-11-13 19:39:04)
File name{0}
Anfangszeit
Forslag fra andre brugere

开始时间 (2010-11-13 19:39:04)
Beginning
Dauer
Forslag fra andre brugere

时间 (2010-11-13 19:39:04)
Duration
AlleBenutzer
Forslag fra andre brugere

所有用户 (2010-11-13 19:39:04)
All users
'frmStart
Start
Forslag fra andre brugere

开始 (2010-11-13 19:39:04)
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Forslag fra andre brugere

从实践的话: (2010-11-13 19:39:04)
Practise words from the:
Von
Forslag fra andre brugere

来自: (2010-11-13 19:39:04)
From:
Bis
Forslag fra andre brugere

致: (2010-11-13 19:39:04)
To:
WörterAusgewählt
Forslag fra andre brugere

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} words selected
WortAusgewählt
Forslag fra andre brugere

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Forslag fra andre brugere

笑话 (2010-11-13 19:39:04)
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Forslag fra andre brugere

拼写单词 (2010-11-13 19:39:04)
Edit word
Ändern
Forslag fra andre brugere

变更 (2010-11-13 19:39:04)
Cha&nge
KeineKategorien
Forslag fra andre brugere

没有分类 (2010-11-13 19:39:04)
No categories
lblWortBearbeiten
Forslag fra andre brugere

字编辑这里: (2010-11-13 19:39:04)
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Forslag fra andre brugere
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Forslag fra andre brugere

新增词 (2010-11-13 19:39:04)
Add words
GebenSieWortEin
Forslag fra andre brugere

输入新词: (2010-11-13 19:39:04)
Enter the new word:
EingabeBeenden
Forslag fra andre brugere

关闭 (2010-11-13 19:39:04)
&Close
KategorienBeibehalten
Forslag fra andre brugere
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Forslag fra andre brugere

笑话更新文件 (2010-11-13 19:39:04)
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Forslag fra andre brugere
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Forslag fra andre brugere

替代的输入法 (2010-11-13 19:39:04)
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Forslag fra andre brugere

出口卡片 (2010-11-13 19:39:04)
Export flashcards
Auswahl
Forslag fra andre brugere

选择 (2010-11-13 19:39:04)
extract
KarteikastenExportw
Forslag fra andre brugere

抽认卡出口{0}字 (2010-11-13 19:39:04)
Export {0} flashcards
Exportieren
Forslag fra andre brugere

出口 (2010-11-13 19:39:04)
Export
Trennzeichen
Forslag fra andre brugere

列之间的分隔符: (2010-11-13 19:39:04)
Separator between the columns:
KategorienExport
Forslag fra andre brugere

出口产品种类 (2010-11-13 19:39:04)
Export categories
ExportÜberschriften
Forslag fra andre brugere

创建页眉 (2010-11-13 19:39:04)
Create Headers
ExportErfolgreich
Forslag fra andre brugere

导出成功了! (2010-11-13 19:39:04)
Export was successful!
Kodierung
Forslag fra andre brugere

编码 (2010-11-13 19:39:04)
Encoding
ExportVerändert
Forslag fra andre brugere
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Forslag fra andre brugere

{0} 出口意义 (2010-11-13 19:39:04)
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Forslag fra andre brugere

进口 (2010-11-13 19:39:04)
Import
InSpalte
Forslag fra andre brugere

{0} 在 (2010-11-13 19:39:04)
{0} in
VonSpalte
Forslag fra andre brugere

{0} 从 (2010-11-13 19:39:04)
{0} from
BisSpalte
Forslag fra andre brugere

(2010-11-13 19:39:04)
to
Spalte
Forslag fra andre brugere

{0} 列 (2010-11-13 19:39:04)
column {0}
NichtVorhanden
Forslag fra andre brugere

不存在 (2010-11-13 19:39:04)
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Forslag fra andre brugere

列表开始于 (2010-11-13 19:39:04)
List starts at
ImportNeu
Forslag fra andre brugere
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
Forslag fra andre brugere

{0} 天闪卡 (2010-11-13 19:39:04)
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Forslag fra andre brugere
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Forslag fra andre brugere
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Forslag fra andre brugere
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Forslag fra andre brugere
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Forslag fra andre brugere

捐赠 (2010-11-13 19:39:04)
Donate
SpendenText
Forslag fra andre brugere
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Forslag fra andre brugere

非常感谢您为您的捐赠! (2010-11-13 19:39:04)
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Forslag fra andre brugere

捐赠与PayPal (2010-11-13 19:39:04)
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Forslag fra andre brugere
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
Forslag fra andre brugere
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
Forslag fra andre brugere
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
Forslag fra andre brugere

3。完成注册: (2010-11-13 19:39:04)
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Forslag fra andre brugere

立即注册 (2010-11-13 19:39:04)
Register now
KeyDateiÖffnen
Forslag fra andre brugere

开关键文件 (2010-11-13 19:39:04)
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Forslag fra andre brugere

没有一个密钥文件了吗? (2010-11-13 19:39:04)
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Forslag fra andre brugere
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Forslag fra andre brugere
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Forslag fra andre brugere
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
Forslag fra andre brugere
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Forslag fra andre brugere
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Forslag fra andre brugere

优势的抽认卡注册版 (2010-11-13 19:39:04)
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Forslag fra andre brugere

下一页 (2010-11-13 19:39:04)
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Forslag fra andre brugere

新的语言 (2010-11-13 19:39:04)
New language
msgNeueSpracheEingeben
Forslag fra andre brugere

输入新的语言: (2010-11-13 19:39:04)
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Forslag fra andre brugere

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Forslag fra andre brugere

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Forslag fra andre brugere

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Forslag fra andre brugere

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Remove language
NeuerWitz
Forslag fra andre brugere

新笑话 (2010-11-13 19:40:47)
New joke
WitzErwachsene
Forslag fra andre brugere

这个笑话是只适合成人 (2010-11-13 19:40:47)
This joke is only suitable for adults
Suchen
Forslag fra andre brugere

搜索 (2010-11-13 19:40:47)
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Forslag fra andre brugere

{0} {1}笑话发现。 (2010-11-13 19:40:47)
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Forslag fra andre brugere

搜索笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk