Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Kartoteka na Slowakisch

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 0.0% Gotowe: 0; Zmiany: 0; Puste: 461
ÜbersetzenKürzelSlowakischTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
SprlngAlbanian
SprlngAlbański
SprlngAlbanian
SprlngArabic
SprlngArabski
SprlngArabic
SprlngAragonese
SprlngAragoński
SprlngAragonese
SprlngArmenian
SprlngArmeński
SprlngArmenian
SprlngAsturian
SprlngAustriacki
SprlngAsturian
SprlngBasque
SprlngBaskijski
SprlngBasque
SprlngBerber
SprlngBerberski
SprlngBerber
SprlngBelarusian
SprlngBiałoruski
SprlngBelarusian
SprlngBosnian
SprlngBośniacki
SprlngBosnian
SprlngBreton
SprlngBretoński
SprlngBreton
SprlngBulgarian
SprlngBułgarski
SprlngBulgarian
SprlngChinese
SprlngChiński
SprlngChinese
SprlngCornish
SprlngKornwalijski
SprlngCornish
SprlngCorsican
SprlngKorsykański
SprlngCorsican
SprlngCroatian
SprlngChorwacki
SprlngCroatian
SprlngFranco-Provençal
SprlngFranco-Prowansalski
SprlngFranco-Provençal
SprlngFrisian
SprlngFryzyjski
SprlngFrisian
SprlngFriulian
SprlngFriulski
SprlngFriulian
SprlngGalician
SprlngGalijski
SprlngGalician
SprlngLadin
SprlngLadyński
SprlngLadin
SprlngLatgalian
SprlngŁatgalski
SprlngLatgalian
SprlngLivonian
SprlngInflancki
SprlngLivonian
SprlngLatvian
SprlngŁotewski
SprlngLatvian
SprlngLithuanian
SprlngLitwiński
SprlngLithuanian
SprlngLuxembourgish
SprlngLuksemburski
SprlngLuxembourgish
SprlngKaraim
SprlngKaraite
SprlngKaraim
SprlngKashubian
SprlngKaszubski
SprlngKashubian
SprlngMacedonian
SprlngMacedoński
SprlngMacedonian
SprlngMirandese
SprlngMirandyjski
SprlngMirandese
SprlngOccitan
SprlngOksytański
SprlngOccitan
SprlngRomani
SprlngRomani
SprlngRomani
SprlngRomanian
SprlngRumuński
SprlngRomanian
SprlngRusyn
SprlngRusiński
SprlngRusyn
SprlngSami
SprlngLapońskie
SprlngSami
SprlngSardinian
SprlngSardyński
SprlngSardinian
SprlngScottish
SprlngSzkocki
SprlngScottish
SprlngSerbian
SprlngSerbski
SprlngSerbian
SprlngSlovak
SprlngSłowacki
SprlngSlovak
SprlngSlovenian
SprlngSłoweński
SprlngSlovenian
SprlngSorbian
SprlngŁużycki
SprlngSorbian
SprlngBavarian
SprlngBawarski
SprlngBavarian
SprlngTatar
SprlngTatarski
SprlngTatar
SprlngUkrainian
SprlngUkraiński
SprlngUkrainian
SprlngWelsh
SprlngWalijski
SprlngWelsh
SprlngYiddish
SprlngYiddish
SprlngYiddish
SprlngPolish
SprlngPolski
SprlngPolish
SprlngCzech
SprlngCzeski
SprlngCzech
SprlngGreek
SprlngGrecki
SprlngGreek
SprlngHungarian
SprlngWęgierski
SprlngHungarian
SprlngCatalan
SprlngKataloński
SprlngCatalan
SprlngRussian
SprlngRosyjski
SprlngRussian
SprlngSwedish
SprlngSzwedzki
SprlngSwedish
SprlngNorwegen
SprlngNorweski
SprlngNorwegen
SprlngPortuguese
SprlngPortugalski
SprlngPortuguese
SprlngDutch
SprlngHolenderski
SprlngDutch
SprlngJapanese
SprlngJapoński
SprlngJapanese
SprlngFinnish
SprlngFiński
SprlngFinnish
SprlngIrish
SprlngIryjski
SprlngIrish
SprlngDanish
SprlngDuński
SprlngDenish
SprlngGerman
SprlngNiemiecki
SprlngGerman
SprlngEnglish
SprlngAngielski
SprlngEnglish
SprlngFrench
SprlngFrancuzki
SprlngFrench
SprlngLatin
SprlngŁaciński
SprlngLatin
SprlngTurkish
SprlngTurecki
SprlngTurkish
SprlngSpanish
SprlngHiszpański
SprlngSpanish
SprlngItalian
SprlngWłoski
SprlngItalian
SprlngEstonian
SprlngEstoński
SprlngEstonian
'Karteikasten
SprachenName
Polski
English
ConsoleBefehle
Możesz sterować kartoteką z następującymi komendami w konsoli:
You can control flashcards with the following command line options:
ConsoleÖffnen
[Nazwa Pliku] : Otwórz plik
[Filename] : Open file
SpeichernFehler
Błąd przy zapisywaniu: {0}
Error while saving: {0}
'mdlKarteikasten
Karteikasten
Kartoteka
Flashcards
msgFehlerWitzZusammenfügen
Błąd przy scalaniu kawałów: {0}
Error while adding jokes: {0}
msgFehlerÖffnen
Przy otwieraniu pliku "{1}" wystąpił błąd: {0}
An error occurred while opening the file “{1}”: {0}
Öffnen
Otwórz
Open
Fehler
Błąd: {0}
Error: {0}
ÖffnenFalscheVersion
Ten plik został utworzony z nowszą wersją Kartoteki. Proszę zainstalować nowa wersje, żeby otworzyć ten plik.
This file was created with a newer version of flashcards. Install the new version to open this file.
AlteVokabeln
Masz w kartotece słówka, które nie uczyłeś się od ponad roku.{0}Żeby je po ćwiczyć, wejdź w menu narzędzia, ćwiczenie z filtrem i wybierz filtr czasowy.
There are words in your flashcards which you haven’t revised for over a year.{0}If you want to revise them click on Learn with filter in the Tools menu and choose the timefilter.
'frmOptionen
Allgemein
Ogólne
General
Sprachen
Języki
Languages
Sonderzeichen
Znaki specjalne
Special characters
Üben
Ćwiczyć
Practice
Witze
Kawały
Jokes
Speicherungen
Zapisy{0}
Save paths{0}
Optionen
Opcje
Settings
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
P&rzerwij
&Cancel
'Allgemein
PositionSpeichern
Zapisz aktualną pozycje przy zakończeniu
Save current position at exit
AutoUpdate
Szukaj aktualizacje podczas uruchomienia
Search for updates on start-up
ÜberprüfenObWortVorhanden
Przy dodawaniu nowego słowa sprawdzaj czy już nie istnieje.
When adding a new word check if it already exists.
teSprache
{0} Język:
{0} language:
Programmsprache
Język programu:
program language:
BedeutungenWörterbuch
Pokaż {0} znaczeń w słowniku.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Pokaż wstęp
Show intro
KeineWerbung
Pokaż informacje o produktach w kartotekach
Show ads in flashcards
'Sprachen
Hinzufügen
Dodaj
&Add
Entfernen
Usuń
&Remove
BildLaden
Załaduj obrazek
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Skróty klawiszowe
Short cuts
Key1
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Włącz efekty dźwiękowe
Activate sound effects
StimmeWählen
Wybierz głos:
Choose a voice:
Versuche
Ilość prób do zaliczenia słowa jako błędne:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Ilość możliwych podpowiedzi:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Aktywuj 6. poziom
Activate 6th stage
FächerMischen
Mieszaj poziomy
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Pokaż kategorie w trakcie odpytywania
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Kierunek zapytań
Direction of interrogation
Anhören
Słuchaj
Listen
AlleBedeutungen
Wszystkie znaczenia muszą zostać podane
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Dalsze próby tylko przy błędach ortograficznych
Further attempts only for typos
Zufällig
Przypadkowe
Random
WortStatistik
Zapisuj statystyki słów
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Naprawdę chcesz wyłączyć statystyki słów?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
Jeżeli słowo jest błędne, odpytuj natychmiast ponownie
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Uruchom kawały podczas odpytywana
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Uruchom kawały przy starcie Windowsa
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Kawały nie mogły zostać dodane do Autostartu{0}Zaloguj się jako Administrator, żeby zmienić Autostart.
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Język kawałów:
Language of jokes:
WörterBisWitz
Poprawnych słów aż pojawi się kawał:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Pokaż też kawały dla dorosłych
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Kopiuj pliki do nowego folderu
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Przesuń pliki do nowego folderu
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Utwórz pusty folder
Create empty directory
Standard
Domyślne
Default
OrdnerÖffnen
Otwórz ten folder
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Nie masz wystarczających praw do zmiany folderu zapisu, uruchom kartotekę jako administrator.
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Nie masz praw zapisu w podanym folderze!!
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Zmień folder zapisu
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Błąd przy przenoszeniu: {0}
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Czy naprawdę chcesz usunąć ten znak specjalny?
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Musisz podać liczbę między {0} a {1}.
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Wybierz ścieżkę zapisu:
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Podaj nazwę języka:
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Dodaj język
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Wprowadź nazwę użytkownika!
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Następujące znaki nie są dozwolone: {0}
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
&Wybierz
&Select
SonderzeichenWählen
Wybierz znaki specjalne
Select special character
Lade
Ładuje ...
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Usuń &słowo
&Remove word
AuswahlÜben
Ć&wicz wybór
&Practise selection
FilterBearbeiten
Edytuj &filtr
Edit &filter
Drucken
&Drukuj
&Print
Wörterbuch
Słownik
Dictionary
Filter
Filtr {0}:
{0} filter:
Fach
{0} Poziom
{0} stage
Wort
{0} Słowo
{0} word
Anzahl
Aktualna ilość słów w liście {0}
There are currently {0} words in the list.
Schließen
&Zamknij
Close
FilterAktiv
Filtr AKTYWNY!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
{0} {1} Znaczenie
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Chcesz to słowo naprawdę usunąć?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Strona: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Filtr Słowników
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Tylko jak wybór będzie identyczny.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Jeśli co najmniej jeden dotyczy.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Jeśli wszystkie wybrane zastosowania.
If all selected apply.
Deaktiviert
Wyłączone
Deactivated
Fächer
Poziomy
Stages
VonBis
Od ... do
From ... to
Textfilter
Filtr tekstu
text filter
AlleWörter
Wszystkie słowa
All words
Sonstiges
Inne
Other
NurWörterProzent
Tylko słowa które były błędne co najmniej {0}%.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Tylko słowa których się nie uczyłeś od
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
dni:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Wybór odpowiada {0} słowom
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Słowa których się jeszcze nie uczyłeś.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Tylko słowa, do których w {0}% potrzebowałeś pomocy lub były błędne.
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Potrzebowałeś pomocy za każdym razem
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Zawsze błędnie
Always wrong
chkWenigerAls
Tylko słowa które się uczyłeś mniej jak
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
razy.
times.
FilterKeineWörter
Aktualnemu wyborowi nie odpowiadają żadne słowa.
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Odwróć wybór
Invert selection
Mehr
Więcej ...
More ...
Weniger
Mniej ...
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Filtr
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Kategoria "{0}" jeszcze nie istnieje.
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Nie twórz kategorii
Don’t create category
KategorieWählen
Wybierz kategorie lub podaj nową nazwę w polu tekstowym.
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Wybierz zawszę tą czynność dla kategorii "{0}".
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Dodaj słówka innego użytkownika
Add words from another user
AlleHinzufügen
&Dodaj wszystkie
&Add all
KategorienÜbernehmen
Przejmij kategorie
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Przejmij statystyki słówek
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Słowo już istnieje
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Dodaj do słowa
Add to word
NichtHinzufügen
Nie dodaj
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Dodaj jako nowe słowo
Add as new word
lblBereitsVorhanden
To słowo już istnieje w różnych znaczeniach. Wybierz znaczenie, które chcesz użyć:
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Musisz wybrać co najmniej jedno znaczenie dla słowa
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
{0} znaczeń
{0} meanings
BereitsVorhanden
Już istniejące słowo
Already existing word
NeuesWort
Nowe słowo
New word
ImmerAktion
Zawszę wykonaj tą czynność
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Znajdź duplikaty
Find duplicate words
KeineDoppelten
Brak duplikatów
No duplicate words exist
lblDoppelte
Na tej liście są dwa słowa pokazane na każdej linii, które mają co najmniej jeden wspólny znaczenie. Można połączyć te słowa, wybierając linię i klikając przycisk "Połącz słowa".
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Aktualizuj
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Edytuj lewe słowo
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Edytuj prawe słowo
Edit right word
WörterZusammenfügen
Scal słowa
Merge words
lblZusammenfügen
Wybierz znaczenie które chcesz używać.
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Podwójne słowo
Duplicate word
erstesWort
{0} słowo
{0} word
Ja
Tak
Yes
Nein
Nie
No
KomplettGleich
równa się całkowicie
completely equal
SucheDoppelte
Wyszukiwanie podwójnych
Searching duplicates
'frmInfo
Info
O programie {0}
About {0}
Version
Wersja {0}
Version {0}
BitteUnterstützen
Proszę o wsparcie naszego programu przez małą dotacje.
Please support our program by donating.
Dank
Dodatkowo dziękujemy naszej rodzinie za dokładne przetestowanie oprogramowania.
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Jeśli masz jakieś pomysły, sugestie i znalezione błędy, to serdecznie zapraszamy do wysłania nam e-mail:
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Ten program jest zarejestrowany na {0}.
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Ten program nie jest zarejestrowany.
This program is not registered.
Lizenzieren
Rejestruj
Register
Vorteile
Korzyści
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
(Wciśnij klawisz aby przejść dalej)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
&Plik
&File
mnuNeu
&Nowy
&New
mnuÖffnen
&Otwórz
&Open
mnuSpeichern
&Zapisz
&Save
mnuSpeichernUnter
Z&apisz jako
Save &as
mnuExport
E&xportuj
E&xport
AlsCSVDatei
Jako plik CSV
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Jako plik kartoteki (.kat)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
&Importuj
&Import
mnuDrucken
&Drukuj...
&Print...
mnuEnde
Za&kończ
&Exit
mnuBearbeiten
&Edytuj
&Edit
mnuWörterHinzufügen
Dod&aj słowa
&Add words
mnuWortBearbeiten
&Edytuj słowo
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Dodaj &słówka innego użytkownika
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
E&dituj kategorie
E&dit categories
mnuExtras
Na&rzędzia
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Znajdź po&dwójne słowa
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
&Ćwicz Od ... do
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
Ćwicz z &Filtruj
Learn with &filter
mnuProtokoll
&Pokaż Protokół
&Show protocol
mnuWörterbuch
&Słownik
&Dictionary
mnuOptionen
&Ustawienia
&Settings
mnuWitzeditor
&Edytor kawałów
Joke &editor
mnu?
&?
&?
mnuUpdatesSuchen
Sprawdź akt&ualizacje
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
&Historia aktualizacji
Update &history
mnuHomepage
W&ywołaj stronę domową
Homepage
mnuReleasenotes
Releasenotes
Releasenotes
mnuLizenz
Pokaż licencje
Show license
mnuHilfe
&Pomoc
&Help
mnuFehler
Zgłoś błąd
Report a bug
mnuInfo
&O programie
&About
'Statistik
Statistik
Dziś się nauczyłeś:
Learnt today:
Richtige
Poprawne{0} {1}
Correct{0} {1}
Falsche
Błędne{0} {1}
Wrong{0} {1}
MitTipp
Z podpowiedzią{0} {1}
With hint{0} {1}
Korrigierte
Błędna pisownia{0} {1}
Typos{0} {1}
WeißIch
Wiem!{0} {1}
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Dodano{0} {1}
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Wybór słów
Selection of words
FachFunktionen
{0} Funkcje poziomów
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Przesuń wszystkie słowa do pierwszego poziomu
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Przesuń starsze słowa do pierwszego poziomu
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
{0} Tygodni ({1})
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
{0} Miesięcy ({1})
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Podaj ilość tygodni:
Enter the number of weeks:
Andere
Inne
Other
WörterInsgesamt
Suma wszystkich słów: {0}
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Informacje o przepytaniu: {0}
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Słowa do następnego kawału: {0}
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Słowa do przepytania:
Words in interrogation:
Noch
Jeszcze:
Still:
ZuWiederholWörter
Słowa do powtórzenia:
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Powtórz słowa które nie wiedziałeś
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Przepytaj &słówka w losowej kolejności
Practise words in random order
GekonnteWeiter
&Przesuń nauczone słowa do następnego poziomu
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Resetuj pr&zepytanie
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Zmień &wybór
Change selection
lblSonderzeichen
Znaki specjalne
Special characters
AuswahlLeeren
Usuń wybór
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Wypytywanie
Interrogation
FremdesWort
{0} Słowo:
{0} word:
GebenSieDasWortEin
Wprowadź {0} słowo:
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
Wprowadź {1} {0} znaczenie:
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
P&okaż rozwiązanie
Show sol&ution
Auswerten
W&eryfikuj
Ch&eck
Weiter
Da&lej
Cont&inue
cmdWeißIch
W&iem!
&I know!
WarRichtig
Było poprawnie
Correct
WarFalsch
Było błędnie
Wrong
Tipp
&Podpowiedź
Hin&t
Richtig
Prawidłowo
Correct
Falsch
Błędnie
Wrong
ProbiersNochmal
Spróbuj jeszcze raz
Try again
IhreEingabe
Podałeś:
{0}
Your input:
{0}
GelerntDauer
Wyuczone: {0}
Learned: {0}
lblFach
{0} Poziom:
{0} stage:
Gespeichert
Zapisane
Saved
lblWortStatistik
W tej statystyce widzisz, ile razy znałeś to słowo:
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Ćwiczyłeś {0} razy
Practised {0} times
lblFalsch
Błędne: {0}
Wrong: {0}
lblRichtig
Prawidłowe: {0}
Correct: {0}
lblMitHilfe
Z tego {0} ({1}%) tylko z pomocą
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Ostatnio nauczone: {0}
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Jeszcze nie nauczone
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Aktualnie brak wybranych słówek.
Chcesz wybrać teraz słowa?
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
Nauczyłeś się słówek z bieżącego wyboru.
Chcesz te słowa jeszcze raz przećwiczyć, ćwiczyć inne czy usunąć wybór?
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Ćwicz jeszcze raz
Practise again
AndereWörter
Inne słowa
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Czy chciałbyś, aby zobaczyć pomoc?{0}Możesz spojrzeć na to w menu pomocy później też.
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Pomoc
Help
msgKeinPDFProgramm
Nie ma zainstalowanej przeglądarki plików PDF!
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Właściciel Kartoteki {0}
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Chcesz jeszcze zapisać zmiany?
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Chcesz naprawdę słowa z poziomu {0} przesunąć do poziomu {1}?
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Zakończ kartotekę
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
Edytor kawałów nie istnieje
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Błąd w wykonaniu '{0}':
{1}
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Edytor kawałów
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Brak pliku pomocy!
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Drukarka
Print
DruckerEinrichten
Ustawienia wydruku
Printer settings
SeiteEinrichten
Ustawienia strony
Page Setup
SchriftartÄndern
Zmień czcionkę
Change font
Druckvorschau
Podgląd wydruku
Print preview
SortierenNach
Sortuj według
Sort by
SortFach
Poziom
Stage
Alle
Wszystkie
All
Ausgewählte
Wybrane
Selected
Vokabeln
Słówka
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Edytuj kategorie
Edit categories
colWörteranzahl
Ilość Słów
Word count
Neu
&Nowa
&New
Umbenennen
&Zmień nazwę
&Rename
VonAndererDatei
Przejmij z innego pliku
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Podaj nazwę:
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Kategoria już istnieje
This category already exists
msgNeueKategorie
Nowa Kategoria
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Podaj nową nazwę:
Enter a new name:
Kategorien
Kategorie
Categories
msgKategorienUmbenennen
Przejmij kategorie
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Kopiuj kategorie
Copy categories
übernehmen
Przejmij
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Wybierz plik do przejęcia kategorii:
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Kategorie:
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Nowa Kartoteka
New Flashcards
Benutzername
Nazwa użytkownika{0} {1}
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Wybór języka:
Select language:
AndereSprache
Inny język:
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Wprowadź nazwę uzytkownika
Enter a user name:
msgNeu
Nowa Kartoteka
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Wprowadź język!!
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Wybierz język!!
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Po włączeniu automatycznego wyboru słowo to na każdym starcie kartach wybiera słowa należy rewizji obok.
kryteria wyboru jest data ostatniego przeglądu.
częściej trzeba wiedzieć słowo rzadziej powinien być zmieniony.
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Automatyczny wybór słów
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
W celu korzystania z automatycznego wyboru tekstu, należy aktywować statystyki słowo.
Aktywuj teraz?
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Aktualnie niema słów to powtórzenia.
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Uruchom automatyczny wybór słówek
Activate automatic word selection
AutoFach1
{0} Poziom: Wszystkie
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
dni
days
WortanzahlBegrenzen
Ogranicz ilość wybranych słów do
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Słowa
words
AutoWortauswahlFertig
Nauczyłeś się wybrane na dziś słowa.
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
&Usuń
&Delete
Speichern
Zapisz
Save
msgSpeichernVersion
Jeśli zapiszesz się w tej wersji, ustawienia mogą się zgubić i znaczenie słowa zostaną połączone ze sobą.{0}Zapisz w tej wersji tak?
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Następujące znaki nie mogą występować w nazwie pliku: /\:*?<>|
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Zapisz jako
Save as
lblSprache
Język: {0}
Language: {0}
WörterAnzahl
Ilość słówek: {0}
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Słowa do powtórzenia: {0}
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Plik {0} już istnieje. Chcesz go nadpisać?
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Naprawdę chcesz usunąć plik "{0}"?
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
Usuń plik
Delete file
SpeicherungsVersion
Zapisuj w wersji:
Save in version:
msgÜberschreiben
Plik {0} już istnieje w folderze zapisu.{1}Chcesz go nadpisać(Tak) lub zapisać pod inną nazwą(Nie)?
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Plik {0} został skopiowany do folderu zapisu.
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Otwórz z innego folderu
Open from another folder
Karteikastendateien
Pliki Kartoteki
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Zapisz w innym folderze
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Protokół
Protocol
Dateiname
Nazwa pliku{0}
File name{0}
Anfangszeit
Początek
Beginning
Dauer
Czas trwania
Duration
AlleBenutzer
Wszyscy użytkownicy
All users
'frmStart
Start
Start
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Ćwicz słowa z:
Practise words from the:
Von
Od:
From:
Bis
Do:
To:
WörterAusgewählt
{0} Wybranych słów
{0} words selected
WortAusgewählt
{0} Wybrane słowo
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Kawał
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Edytuj słowo
Edit word
Ändern
Zmień
Cha&nge
KeineKategorien
Brak kategorii
No categories
lblWortBearbeiten
Edytuj słowo tutaj:
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
To słowo już istnieje {0} Poziom, {1} Słowo.
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Dodaj słowa
Add words
GebenSieWortEin
Wprowadź nowe słowo:
Enter the new word:
EingabeBeenden
Zamknij
&Close
KategorienBeibehalten
Zachowaj &kategorie dla następnego słowa
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Aktualizuj kawały
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Po usunięciu znaczenie, nie należy nacisnąć klawisz Tab, ale kliknij w innym polu tekstowym na inny język.
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Wprowadzanie alternatywne
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Eksport kartoteki
Export flashcards
Auswahl
Wybór
extract
KarteikastenExportw
Eksport {0} słów z kartoteki
Export {0} flashcards
Exportieren
Eksportuj
Export
Trennzeichen
Separator między kolumnami:
Separator between the columns:
KategorienExport
Eksport kategorii
Export categories
ExportÜberschriften
Utwórz Nagłówki
Create Headers
ExportErfolgreich
Eksport się udał!
Export was successful!
Kodierung
Kodowanie:
Encoding
ExportVerändert
Niektóre słowa musiały zostać zmienione ze względu na separator.
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Eksportuj {0} znaczenia
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Importuj
Import
InSpalte
{0} w
{0} in
VonSpalte
{0} od
{0} from
BisSpalte
do
to
Spalte
Kolumna {0}
column {0}
NichtVorhanden
Nie istnieje
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Lista zaczyna się od
List starts at
ImportNeu
Aby zaimportować plik, musisz najpierw utworzyć nowy plik.
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
{0} dni Kartoteki
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Dziękuje, że używasz kartotekę już {0} dni.
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Jeśli podoba Ci się nasz program, bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś ocenił fiszki na naszej stronie głównej lub powiedz nam, jak poprawić fiszki.
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Dodatkowo cieszyła by nas mała darowizna.
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Jeśli masz dużą kolekcję słówek we fiszkach, bylibyśmy zachwyceni, gdybyś je nam przesłał. Udostępnimy go innym użytkownikom kartami na naszej stronie głównej. Jeśli chcesz, wymienimy Cię na stronie pobierania.
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Dotuj
Donate
SpendenText
Program ten rozwijamy tylko w wolnym czasie i będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli ożywisz nas, aby kontynuować.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Bardzo dziękujemy za dotacje!
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Dotacja przez PayPal
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Aby zarejestrować program Kartoteki postępuj według następujących kroków:
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
1. Podaj e-mail (ten sam co podczas zakupu/dotacji):
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
2. Otwórz plik z kluczem (został przesłany mailem):
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
3. Dokonaj rejestracje:
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Zarejestruj się teraz
Register now
KeyDateiÖffnen
Otwórz plik z kluczem
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Nie masz jeszcze pliku z kluczem?
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Bardzo dziękujemy!
Kartoteka jest teraz zarejestrowana.
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Fiszek nie można zarejestrować!
Albo użyłeś nieprawidłowego klucza, albo źle wpisałeś swój adres e-mail.
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Przez dotacje co najmniej 10€ masz dodatkowe korzyści:
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
- Brak wyskakujących okienek przy uruchamianiu Flashcards
- licencja na niemiecką wersję Mobile Karteikasten do nauki na PDA
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Aby otrzymać klucz rejestracyjny, możesz przekazać darowiznę za pośrednictwem PayPal.
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Dodatkowe korzyści zarejestrowanej kartoteki
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Następny
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Nowy język
New language
msgNeueSpracheEingeben
podaj nowy język:
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten kawał?
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Usuń kawał
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten język?
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Usuń język
Remove language
NeuerWitz
Nowy kawał
New joke
WitzErwachsene
Ten kawał jest przeznaczony tylko dla dorosłych
This joke is only suitable for adults
Suchen
Szukaj
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Znaleziono {0} z {1} kawałów.
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Szukaj kawały
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch