Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kookboek naar Engels

Download
Vertaling compleet: 100.0% Compleet: 382; wijzigingen: 0; leeg: 0
ÜbersetzenKürzelEngelsVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Suggesties van andere gebruikers:

swedisch (2022-08-01 11:30:14)
Nederlands
'frmKochbuch
Kochbuch
Kookboek
mnuDatei
&Bestand
mnuSpeichern
&Opslaan
mnuSchreibgeschützt
Openen als "alleen lezen"
NichtSchreibbar
Kookboek bestand kan niet geopend worden, het is mogelijk door een ander proces in gebruik.
mnuEnde
&Afsluiten
mnuBearbeiten
&Bewerken
Rückgängig
Ongedaan maken
RezeptDuplizieren
Dupliceer recept
Wiederholen
Opnieuw
KategorieLöschen
Verwijder categorie
RezepteHinzufügen
Recepten toevoegen
RezeptBearbeiten
Recept bewerken
KategorieVerschieben
Verplaats categorie
KategorienVerschieben
Verplaats categorieën
RezepteLöschen
Verwijder recepten
KategorienLöschen
Verwijder categorieën
mnuNeu
&Nieuw recept
mnuKategorienBearbeiten
Categorie &bewerken
RecipeDeleted
Recept "{0}" verwijderd
mnuLöschen
Recept &verwijderen
RecipesDeleted
{0} recepten verwijderd
Kopie
Kopie
mnuVerschieben
Recept &verplaatsten
mnuSuchen
&Zoeken
mnuRezeptablage
&Receptenbox
mnuDrucklisteBearbeiten
Receptenbox &bewerken
mnuDrucklisteHinzufügen
Aan receptenbox &toevoegen
mnuDrucklisteLeeren
Receptenbox &legen
mnuDrucken
&Printen
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
Geselecteerd recept &printen
mnuAusgewählteRezepteDrucken
Geselecteerde recepten &printen
mnuDrucklisteDrucken
Recepten van receptenbox &printen
mnuExtras
&Extra
mnuImportieren
&Importeren
mnuExportieren
Alle recepten &Exporteren als
ExportAls
Uitvoeren als {0}
ExportRTF
Geformatteerd tekstbestand (.rtf)
ExportLatex
LaTex bestand (.tex)
ExportWebseite
Website (.html, .zip)
ExportKochbuchDatei
Kookboekexportbestand (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Menu's bewerken
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Recepten uit de receptenbox exporteren als
mnuOptionen
&Opties
mnuHilfe
&Help
mnuUpdateSuchen
Update &zoeken
mnuUpdateHistory
Update &geschiedenis
mnuReleasenotes
Release notes
mnuInfo
&Over
Navigation
Navigatie
AlleRezepte
Alle recepten
Kategorien
Categorie:
Bearbeiten
bewerken
Rezept
Recept
Name
Naam:
RezeptBereitsVorhanden
Receptnaam bestaat reeds in deze categorie {0}.
Zutaten
Ingrediënten:
Zubereitung
Bereiding:
LinkÖffnen
"Ctrl" indrukken en op deze link klikken, om de link te openen.
Vorschau
Voorbeeld: Afb. {0} van {1}
BildNichtVorhanden
Afbeelding "{0}" bestaat niet of is beschadigd
BildLaden
Afbeelding laden
BildHinzufügen
Afbeelding toevoegen
BildEntfernen
Afbeelding verwijderen
RezeptDrucken
Recept afdrukken
Übersicht
Overzicht
BildWirklichLöschen
Afbeelding verwijderen?
BildWirklichLöschenCaption
Afbeelding verwijderen
BilddateiLöschen
Afbeelding ook uit de map verwijderen?
AlleBilddateien
Alle beeldformaten|{0}
WählenSieBild
Selecteer een afbeelding:
NeuesRezept
Nieuw Recept
RezeptWirklichLöschenCaption
Recept verwijderen
RezeptBereitsInDruckliste
Deze recepten bevinden zich reeds in de receptenbox!
ZuDrucklisteHinzufügen
Aan receptenbox toevoegen
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Recept aan receptenbox toegevoegd!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} van {1} Recepten werden aan receptenbox toegevoegd!
DrucklisteWirklichLeeren
Receptenbox leeg maken?
DrucklisteLeeren
Receptenbox leeg maken
UngenutzteBilder
In de afbeeldingen map bevinden zich {0} afbeeldingen, die niet bij een recept horen ({1} MiB):
{2}

Deze afbeeldingen verwijderen?
ZwischenablageImport
In het klembord bevinden zich recepten, deze importeren?
StandardVorspeisen
Voorgerecht
StandardHauptgerichte
Hoofdgerecht
StandardNachspeisen
Nagerecht
StandardKuchen
Gebak
StandardDrinks
Dranken
Synchronisieren
Synchronisatie instellen
JetztSynchronisieren
Nu synchroniseren
SyncroEinstellungen
Syncro instellingen
NächsterRezeptKonflikt
Ga naar volgend conflict
KürzlichGelöscht
Onlangs verwijderde recepten
KeinInternet
Je bent niet verbonden met het internet. Synchronisatie is niet mogelijk.
SyncLäuftBaldAb
Kookboek synchronisatie zal weldra vervallen. Vergeet niet te vernieuwen.
SyncAbgelaufen
Kookboek synchronisatie is vervallen!

Bestel hernieuwing nu (Klik hier en selecteer "Syncro instellingen")
VerbindungsAufbau
Verbinden met server ...
ServerNichtErreichbar
De synchronisatie server is niet beschikbaar. Probeer later opnieuw.
LetzteSynchronisierung
Laatste geslaagde synchronisatie:
NochNichtSynchronisiert
Nog niet gesynchroniseerd
SynchronisierenKonflikte
{0} conflict opgetreden tijdens synchronisatie
KonfliktLösen
Los conflict op
KonfliktAufgetretenInfo
Conflict bij het verversen van dit recept. Een nieuwe versie werd gedownload van de synchronisatie server en het recept werd lokaal bijgewerkt.
'frmExportieren
ImportKategorie
Geïmporteerd
ExportierenWählen
Voer een export bestandsnaam in. De afbeeldingen worden in de submap "[Naam van het Exportbestand] RezepteBilder" geëxporteerd.
ExportierenWählenHTM
Kies een map voor de website index.htm. Afbeeldingen staan in de submap "Afbeeldingen".
ExportierenWählenRTF
Kies een bestandsnaam.
BilderNachZubereitung
Output foto's na de bereiding.
NurErstesBild
Alleen eerste foto exporteren
RTFBilderExportieren
Foto's exporteren
FehlerBeimExport
Fout bij Exporteren!! {0}
ExportErfolgreich
Exporteren geslaagd
ExportDateiExisiert
Dit bestand bestaat reeds.
Het bestand overschrijven?
Exportieren
Exporteren
KochbuchExportDatei
Kookboek-Export
Datei
Bestand:
BilderExportieren
Afbeeldingen exporteren ({0} MiB)
Kompression
&Comprimeren
MenüsExportieren
Menu's exporteren
ZIPExport
Als .zip bestand opslaan
HtmlInhaltsverzeichnis
Overzicht van recepten maken
WebsiteBilderOrdner
Afbeeldingen
HtmlVorschaubilder
Maak miniatuur afbeeldingen
HtmlGroßeBilder
Koppel foto's met een hogere resolutie ({0} MiB)
Ordner
Map:
ExportHTMTitel
Recepten
Überschrift
Titel:
HtmlBildVergrößern
Klik hier om te vergroten
EmailExport
Exportbestand emailen
MailZuGroß
Het exportbestand is {0} Mib groot, het kan bij sommige emailproviders tot problemen komen.
Deze email toch verzenden?
EmailSubject
Recept email: {0} recepten
EmailSubject1
Recept email: {0}
EmailBodyReze
(Eigen tekst)

Dit recept bestand kan met het programma "Kookboek" geïmporteerd worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
EmailBodyRTF
(Eigen tekst)

Dit recept bestand werd met het programma "Kookboek" gemaakt. Dit kan met de gangbare tekstverwerkers (z.B LibreOffice Writer, Word, Wordpad) geopend worden.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
EmailBodyLatex
(Eigen tekst)

Dit recept bestand met het programma "Kookboek" gemaakt. U kunt converteren naar een PDF bestand door gebruik te maken van LaTex Compiler, v.b. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
RTFFooter
Gemaakt met "Kookboek" van {0}
ExportFilterRTF
Tekst-bestand
ExportFilterLatex
LaTeX bestand
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importeren is geslaagd!
Er werden {0} van {3} Recepten, {1} van {4} Menu's en {2} van {5} afbeeldingen geïmporteerd:

{6}
ImportierenWählen
Selecteer een bestand om te importeren
ImportFilterAlleImportDateien
Alle importbestanden
ImportFilterKochbuchDateien
Kookboek-Export-bestand
ImportFilterZipDateien
Zip-bestand
ImportFilterAlleDateien
Alle bestanden
Fehler
Fout: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Verklein de geëxporteerde beelden
Bildkompression
Afbeeldingscompressie
Qualität
Kwaliteit:
KompressionBeschreibung
Om de te exporteren afbeeldingen klein te houden, bijvoorbeeld om ze per email te versturen, kun je ze comprimeren als JPG. Stel de afbeeldingskwaliteit in met de schuifbalk.
BildauflösungVerkleinern
Verkleinen afmetingen afbeelding
AuflösungFür
Verkleinen afmetingen afbeelding tot:
VorschaugrößeKochbuch
Voorbeeld afmetingen in Kookboek
Hilfe
Help
HilfeNichtVorhanden
Het helpbestand {0} is niet gevonden!
Bewertung0
Niet beoordeeld
Bewertung1
Niet echt lekker
Bewertung2
Goed genoeg
Bewertung3
Smaakt goed
Bewertung4
Heel lekker
Bewertung5
Smaakt geweldig
Schwierigkeit0
Niet beoordeeld
Schwierigkeit1
Erg gemakkelijk
Schwierigkeit2
Makkelijk
Schwierigkeit3
Normaal
Schwierigkeit4
Moeilijk
Schwierigkeit5
Erg moeilijk
RezeptInfos
Recept informatie
Schwierigkeitsgrad
Moeilijkheid:
Personenanzahl
Aantal personen:
Vorbereitungszeit
Voorbereidingstijd:
Kochzeit
Kooktijd:
TagKürzel
dag
StundeKürzel
uur
MinuteKürzel
min
SekundeKürzel
s
ZeitUnlesbar
Tijdsaanduiding onbekend voor Kookboek.
Gebruik de volgende aanduidingen:
b.v. 1uur 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
NichterkannteZeichen
Niet alle karakters worden herkend:{0}
Alleen de volgende aanduidingen:
b.v. 1h 20min; 1:20; 80

Mail svp uw tijdsaanduiding naar flose@mal-was-anderes.de zodat Kookboek het kan invoeren.
Bewertung
Beoordeling:
Quelle
Bron{0}
AlleKategorien
Alle Categorieën
Anmerkung
Opmerking:
'frmOptionen
Optionen
Opties
ÜbersetzenHelfen
Help ons svp met vertalingen
KategorienAusRKMM
Categorieën van RK/MM/RIP/RBK importeren
IntroZeigen
Intro tonen
SonderzeichenUmwandeln
Automatisch bijzondere tekens omzetten (B.v. 1/2 in ½)
FensterPosition
Vensterpositie opslaan
SchreibgeschütztMerken
Bij herstart enkel "alleen lezen" status
BeimStart
Bij opstart
BeimStartLetztesRezept
toon voorgaand geselecteerd recept
ErsteKategorieAnzeigen
toon eerste categorie
AlleRezepteAnzeigen
toon alle recepten
BildFensterSchließen
Toon sluit-teken bij afbeeldingen
SpeicherOrdnerÖffnen
Bestandsmap openen
Programmsprache
Programma taal:
AutoUpdate
Automatisch naar Updates zoeken
Voreinstellungen
Standaard
Schriftgröße
Lettergrootte:
Ok
O&K
Abbrechen
Annuleren
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Categorieën bewerken
KName
Naam
Beschreibung
Beschrijving{0}
RezeptAnzahl
Aantal
Neu
&Nieuw
KategorieSchonVorhanden
Er bestaat reeds een categorie met deze naam!
KategorieZusammentun
Er bestaat al een categorie met deze naam!
Wenst u beide categorieën samen te voegen?
Entfernen
&Verwijderen
Löschen
Verwijderen
Vereinen
Samenvoegen
KategorienVereinen
Categorieën samenvoegen
NeuK
Nieuwe categorie
CategoryDeleted
Categorie "{0}" verwijdert
CategoriesDeleted
{0} categorieën verwijdert
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Categorieën bewerken
KategorieName
Categorie naam:
NameEingeben
Voer een naam in!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Alles verwijderen
DrucklisteBearbeiten
Receptenbox bewerken
RezepteDrucklisteEntfernen
Alle recepten uit de Receptenbox verwijderen?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Receptenbox legen
'frmInfo
Info
Info over {0}
Version
Versie {0}
Mail
Mail naar {0}
BitteUnterstützen
Ondersteun ons programma door een kleine donatie.
ÜbersetzerInfo
Hartelijk dank aan onze vertaler:
Nederlands: Tesro, Weiss, Erwin, Stephan
'frmSpenden
Spenden
Doneren
SpendenText
Wij ontwikkelen dit programma geheel in onze vrijetijd en een voorstel om het verder ontwikkelen voor het programma is altijd welkom.
Bankgegevens voor overboeking:
PayPalSpenden
Per PayPal doneren
VielenDank
Hartelijk dank voor de donatie!
'frmMenü
Menü
Menu
Menüpunkt
Menu onderdeel:
MenüpunktInfo
Om een nieuw onderdeel aan een menu toe te voegen, voeg eerst het recept toe en schrijf dan de naam van het onderdeel in het Tekstveld.
Menüs
Menu's:
MenüDuplizieren
Kopieer menu
RezepteMenü
Recepten in het menu:
Hinzufügen
Toevoegen
Anderes
Andere
RezeptImKochbuch
Recept in Kookboek
ÄnderungenÜbernehmen
Wijziging toepassen?
NeuMenüName
Voer de nieuwe menunaam in
NeuMenüNameCaption
Nieuw Menu
MenüBearbeiten
Menunaam bewerken
Hauptgericht
Hoofdgerecht
RezeptEntfernen
Dit recept geheel verwijderen?
RezeptEntfernenCaption
Recept verwijderen
KategorieEntfernen
Dit menu onderdeel geheel verwijderen?
KategorieEntfernenCaption
Menu onderdeel verwijderen
MenüEntfernen
Dit menu geheel verwijderen?
MenüEntfernenCaption
Menu verwijderen
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Recept verplaatsen
RezepteVerschieben
{0} Recepten verplaatsen
Verschieben
Verplaatsen
'frmSuchen
Suchen
Zoeken
Schnellsuche
SuchenNach
Zoeken naar:
Suchoptionen
Zoekopties
GefundeneRezepte
Gevonden recept(en): {0}
Kategorie
categorie:
Schließen
Sluiten
SuchenBewertung
Geen recepten, die lager beoordeeld zijn als:
SuchenPersonen1
Recepten voor
SuchenPersonen2
personen.
SuchenSchwierigkeit
Geen recepten, die moeilijker zijn als:
SuchenDauer1
Recepten, die hoogstens
SuchenDauer2
minuten voorbereiding nodig hebben
SuchenDauerKochen2
minuten te Koken
Relevanz
relevantie
'frmDrucken
DruckTitel
{0} recepten van uit receptenbox afdrukken
DruckTitelRezept
Recept afdrukken
lblDrucken
Bepaal hier hoe de recepten afgedrukt moeten worden:
SeitennummerDrucken
Pagina nummer afdrukken
RezeptNamenZentrieren
Centreer de naam van het recept
DatumDrucken
Huidige datum afdrukken
ZutatenDrucken
Ingrediënten
ZubereitungDrucken
Bereiding
SeiteEinrichten
Pagina
SchriftartÄndern
Lettertype
KategorieDrucken
Categorie naam
RezeptinfosDrucken
Recept info
Trennstrichdrucken
Scheidingslijn tussen ingrediënten en bereiding
EinRezeptProSeite
1 Recept per pagina printen
BildDrucken
Afbeelding afdrukken
DruckTitelRezepte
{0} recepten afdrukken
Position
Positie:
RechtsOben
Rechts boven
UntenDrunter
Onderaan
GrößeManuell
Aangepaste grote
Breite
Breedte:
Höhe
Hoogte:
mnuDruckvorschau
Voorbeeld
DruckerEinrichten
Eigenschappen
Seite
Pagina:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Afbeeldingen overzicht
lblBilderHilfe
De afbeeldingen kunnen met de muis verschoven worden.
Met de rechtermuisknop kunnen afbeeldingen verwijderd worden.
Zurücksetzen
Terugzetten
Vorschaugröße
Voorbeeld grote: {0}px
Zoom
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Het recept "{0}" bestaat reeds
ZubereitungGeändert
De bereidingen verschillen onderling:
ZutatenGeändert
De ingrediënten verschillen onderling:
InfosGeändert
De receptinfo's verschillen onderling:
Überschreiben
Overschrijven
AlsNeuHinzufügen
Als nieuw toevoegen
Überspringen
Overslaan
DieseAktionImmer
Deze actie altijd uitvoeren
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro instellen
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Met de automatische online synchronisatie heb je altijd je bijgewerkte recepten bij je.
- op je laptop thuis
- op je Android telefoon en tablet
Probeer het gratis gedurende 20 dagen!
Verleng daarna tegen een lage prijs, meer info op onze website:
BestellenDreiJahre
Bestel nu
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Eerste synchronisatie was geslaagd!
Het zal enige tijd duren om alle afbeeldingen te synchroniseren.
Voer de code in je andere Kookboeken in om ze te verbinden met deze.
Später
Later
NeueSynchronisierung
Start nieuwe synchronisatie
EMail
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
U kan hier een nieuwe synchronisatie maken.
Het is verplicht om uw echten emailadres te gebruiken.
Heeft u al een synchronisatie code? Keer terug en verbind met uw bestaand Kookboek.
StimmeAGBZu
Ik aanvaard de voorwaarden
AGB
Voorwaarden
MitBestehendemKochbuch
Verbind met bestaand Kookboek
MitBestehendemBeschreibung
Voer de Code in van de eerste synchronisatie.
Nog niet gesynchroniseerd? Ga dan terug en start een nieuwe op.
Start
Start
Zurück
Terug
ErsteSynchronisierung
Eerste synchronisatie
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Uw recepten worden nu geüploaded naar de synchronisatie server
ErsteSynchroniserungErfolgreich
De eerste synchronisatie was succesvol
SynchronisierungDeaktivieren
Pauzeer synchronisatie
SynchronisierungAktivieren
Hervat synchronisatie
CodeWiederNachlesen
U kunt de code altijd opzoeken.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronisatie zal actief blijven voor {0} dagen.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronisatie is verlopen sinds {0} dagen.
Registrieren
Registreren ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Registratie mislukt
Anmelden
Bezig met aanmelden
UngültigesToken
Ongeldige code, probeer opnieuw
FehlerAnmelden
Fout bij het aanmelden: {0}
SyncDatenLaden
Data van server downloaden ...
SyncDatenHochladen
Data uploaden ...
Fertig
Klaar!
LogoutSyncro
Afmelden
SyncroAbmeldenFrage
Wenst u zich volledig af te melden in Kochbuch syncro op dit toestel?

Nadien kan u uw syncro token, {0}, hier niet meer gebruiken. Schrijf het op indien u het nog nodig hebt.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Herstel {0} recepten
RezeptWiederherstellen
Herstel 1 recept
MehrAnzeigen
Toon meer
KeineGelöschtenVorhanden
Er zijn geen verwijderde recepten
GelöschteWiederherstellenErklärung
Selecteer de recepten die u wilt herstellen en klik op "Herstel recepten". Herstelde recepten steeds weergeven in de lijst.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Fout bij openen: {0}
FehlerSpeichern
Fout bij opslaan: {0}
Öffnen
Openen
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Conflict later verhelpen
VersionÜbernehmen
Deze versie toestaan
ÄnderungskonfliktRezept
Het recept "{0}" heeft veranderings-conflicten.
KonfliktErklärung
Recept "{0}" werd lokaal veranderd en ook in een ander gesynchroniseerd Kookboek. Het andere Kookboek werd eerst gesynchroniseerd met de server.
Omdat die de wijzigingen zijn aangebracht op dezelfde plaatsen in de tekst, moet u nu kiezen welke versie u wilt houden. U kunt ook wijzigingen aanbrengen in het tekstvak hieronder.
KonfliktTeileErklärung
Samengevoegde wijzigingen bestaan in de volgende rood gemarkeerde delen van het recept:
MeineÄnderungen
Mijn wijzigingen:
ServerÄnderungen
Wijzigingen op de server:
ZuÜbernehmendeVersion
Selecteer welke versie te behouden:
MeineVersion
Mijn versie
ZusammengefügteVersion
Samengevoegde versie
ServerVersion
Versie op de server
KonfliktSpäterAuflösen
Los het conflict later op? Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd.
KonfliktNichtAufgelöst
Er blijven conflicten in de delen van het recept die rood gemarkeerd zijn in het overzicht links. U dient ze te selecteren en bewerk het gemarkeerde gebied {0}. Wenst u het conflict als opgelost aan te duiden?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Of later in het bestand menu -> Synchronisatie instellen
SyncroJetztEinrichten
Kochbuch syncro nu instellen
KochbuchInfo
Kookboek Info
NichtMehrAnzeigen
Dit niet meer tonen
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
De testperiode Kochbuch syncro is afgelopen.
SpäterErinnern
Herinner me later
AbgelaufenHinweisText
De testfase van uw Kochbuch syncro is verlopen. De synchronisatie van uw kookboeken wordt nu geschorst, totdat u uw Kookboek syncro verlengd.

Bestel nu een uitbreiding voor één tot drie jaar om al uw actuele recepten met u mee te nemen.

Vind de prijzen op onze website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Als u Kochbuch syncro deactiveert moet u het opnieuw handmatig activeren, nadat u een verlenging besteld hebt.
(In het bestandsmenu-> Setup synchronisatie)
'frmImport
Alle
&Alles
Keine
&Geen
AusgewählteImportieren
Geselecteerde importeren
RezepteTitel
Recepten
KategorienTitel
Categorieën
MenüsTitel
Menu's
BereitsVorhanden
Bestaat reeds
KategorienImportieren
Categorieën importeren
MenüsImportieren
Menu's importeren
Details
Details
ImportFehlerMeldung
Een of meerdere bestanden konden niet worden geopend!
Import
Importeer
ja
ja
RezeptGleichemNamenVorhanden
Gelijknamig recept bestaat reeds
BereitsIdentischVorhanden
Identiek recept bestaat reeds
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch