Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Książka Kucharska na Angielski

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 100.0% Gotowe: 382; Zmiany: 0; Puste: 0
ÜbersetzenKürzelAngielskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Polski
'frmKochbuch
Kochbuch
Książka Kucharska
mnuDatei
&Plik
mnuSpeichern
&Zapisz
mnuSchreibgeschützt
Otwórz &tylko do odczytu
NichtSchreibbar
Plik Książki kucharskiej nie może być otwarty z możliwością zapisu, ponieważ jest używany przez inny proces.
mnuEnde
&Koniec
mnuBearbeiten
&Edycja
Rückgängig
Cofnij
RezeptDuplizieren
Duplikuj przepis
Wiederholen
Powtórz
KategorieLöschen
Usuń kategorię
RezepteHinzufügen
Dodaj przepis
RezeptBearbeiten
Edytuj Przepis
KategorieVerschieben
Przenieś kategorię
KategorienVerschieben
Przenieś kategorie
RezepteLöschen
Usuń Przepisy
KategorienLöschen
Usuń Kategorie
mnuNeu
&Nowy Przepis
mnuKategorienBearbeiten
&Edytuj kategorie
RecipeDeleted
Przepis „{0}” został usunięty
mnuLöschen
&Usuń Przepis
RecipesDeleted
Usunięto {0} przepisów
Kopie
Kopiuj
mnuVerschieben
&Przenieś przepis do innej kategorii
mnuSuchen
&Szukaj
mnuRezeptablage
Schowek p&rzepisów
mnuDrucklisteBearbeiten
&Edytuj schowek przepisów
mnuDrucklisteHinzufügen
&Dodaj do schowka przepisów
mnuDrucklisteLeeren
&Opróżnij schowek przepisów
mnuDrucken
&Drukuj
mnuAusgewähltesRezeptDrucken
&Drukuj wybrany przepis
mnuAusgewählteRezepteDrucken
&Drukuj wybrane przepisy
mnuDrucklisteDrucken
Drukuj przepisy ze &schowka
mnuExtras
&Narzędzia
mnuImportieren
&Importuj
mnuExportieren
&Eksportuj wszystkie przepisy jako
ExportAls
Eksportuj jako {0}
ExportRTF
Sformatowany tekst (.rtf)
ExportLatex
Plik LaTeX (.tex)
ExportWebseite
Strona Internetowa (.htm, .zip)
ExportKochbuchDatei
Plik eksportu książki (.reze, .zip)
mnuMenüsBearbeiten
Edytuj Menu
mnuRezepteDrucklisteExportieren
Przepisy w schowku przepisów eksportuj jako
mnuOptionen
&Opcje
mnuHilfe
Po&moc
mnuUpdateSuchen
Szukaj &aktualizacje
mnuUpdateHistory
Historia aktualizacji
mnuReleasenotes
Informacje o wydaniu
mnuInfo
&O programie ...
Navigation
Nawigacja
AlleRezepte
Wszystkie przepisy
Kategorien
Kategorie:
Bearbeiten
edytuj
Rezept
Przepis
Name
Nazwa:
RezeptBereitsVorhanden
Ta nazwa przepisu istnieje już w kategorii "{0}"
Zutaten
Składniki:
Zubereitung
Sposób przyrządzenia:
LinkÖffnen
Wciśnij "Ctrl" i kliknij tutaj, żeby otworzyć odnośnik
Vorschau
Podgląd: Zdjęcie {0} z {1}
BildNichtVorhanden
Zdjęcie "{0}" nie istnieje, lub jest błędne
BildLaden
Wczytaj zdjęcie
BildHinzufügen
Dodaj zdjęcie
BildEntfernen
Usuń zdjęcie
RezeptDrucken
Drukuj Przepis
Übersicht
Przegląd
BildWirklichLöschen
Naprawdę chcesz usunąć zdjęcie?
BildWirklichLöschenCaption
Usuń zdjęcie
BilddateiLöschen
Czy mam też usunąć plik z zdjęciem?
AlleBilddateien
Wszystkie zdjęcia|{0}
WählenSieBild
Wybierz jedno zdjęcie:
NeuesRezept
Nowy Przepis
RezeptWirklichLöschenCaption
Usuń Przepis
RezeptBereitsInDruckliste
Te przepisy są już w schowku przepisów!
ZuDrucklisteHinzufügen
Dodaj do schowku przepisów
RezeptDrucklisteHinzugefügt
Przepis został dodany do schowka przepisów!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} z {1} Przepisów zostały dodane do schowka przepisów!
DrucklisteWirklichLeeren
Naprawdę chcesz opróżnić Schowek przepisów?
DrucklisteLeeren
Oczyść schowek przepisów
UngenutzteBilder
W folderze zdjęć książki znajduje się {0} Zdjęć, nie przypisanych do przepisów. ({1} MiB):
{2}

Czy mam je usunąć?
ZwischenablageImport
W schowku znajdują się przepisy, czy mam je zaimportować?
StandardVorspeisen
Przystawki
StandardHauptgerichte
Dania Główne
StandardNachspeisen
Desery
StandardKuchen
Ciasta
StandardDrinks
Drinki
Synchronisieren
Ustawienia synchronizacji
JetztSynchronisieren
Teraz synchronizować...
SyncroEinstellungen
Ustawienia Syncro
NächsterRezeptKonflikt
Przeskocz do następnego konfliktu z przepisem
KürzlichGelöscht
Ostatnio kasowane przepisy
KeinInternet
Nie jesteś połączony z internetem, nie możesz synchronizować
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro kończy się niebawem. Przedłuż teraz!
SyncAbgelaufen
Synchron Kochbuch wygasł!

Zamów przedłużenie teraz (kliknij tutaj i wybierz „Ustawienia Syncro”)
VerbindungsAufbau
Łącze z serwerem ...
ServerNichtErreichbar
Serwer synchronizacji jest nieosiągalny, spróbuj jeszcze raz później.
LetzteSynchronisierung
Ostatnia pomyślna synchronizacja:
NochNichtSynchronisiert
Jeszcze nie synchronizowano
SynchronisierenKonflikte
Przy synchronizacji wystąpiło {0} konfliktów.
KonfliktLösen
Rozwiązać konflikt
KonfliktAufgetretenInfo
Odświeżenie tego przepisu spowodowało konflikt scalania. Nowa wersja została pobrana z serwera synchronizacji, a przepis został edytowany lokalnie.
'frmExportieren
ImportKategorie
Zaimportowane
ExportierenWählen
Wybierz nazwę pliku do eksportu. Zdjęcia zostaną zapisane do podfolderu "[Nazwa pliku do eksportu] RezepteBilder".
ExportierenWählenHTM
Wybierz folder, w który zostanie zapisana Strona internetowa. W tym folderze zostanie utworzony plik index.htm, zdjęcia zostaną zapisane w podfolderze "Obrazki".
ExportierenWählenRTF
Wybierz nazwę pliku do eksportu.
BilderNachZubereitung
Wyjście zdjęć po przygotowaniach
NurErstesBild
Eksportuj tylko pierwsze zdjęcie
RTFBilderExportieren
Eksportuj zdjęcia
FehlerBeimExport
Błąd eksportu!! {0}
ExportErfolgreich
Eksport się powiódł
ExportDateiExisiert
Ten plik już istnieje.
Czy mam nadpisać go?
Exportieren
Eksportuj
KochbuchExportDatei
Eksport Książki
Datei
Plik:
BilderExportieren
Eksportuj obrazki ({0} MiB)
Kompression
&Kompresja
MenüsExportieren
Eksportuj Menu
ZIPExport
Zapisz skompresowane w plik .zip
HtmlInhaltsverzeichnis
Stwórz spis treści przepisów
WebsiteBilderOrdner
Obrazki
HtmlVorschaubilder
Stwórz podglądy obrazków
HtmlGroßeBilder
Stwórz odnośnik do zdjęć z większą rozdzielczością ({0} MiB)
Ordner
Folder:
ExportHTMTitel
Przepisy
Überschrift
Tytuł:
HtmlBildVergrößern
Kliknij tutaj aby powiększyć
EmailExport
Wyślij plik eksportu jako e-mail
MailZuGroß
Ten plik eksportu ma {0} MiB, niektóre skrzynki pocztowe mogą mieć z tym problem.
Nadal chcesz wysłać ten e-mail?
EmailSubject
E-mai z przepisem: {0} przepisów
EmailSubject1
E-mai z przepisem: {0}
EmailBodyReze
(Twój tekst)

Ten plik przepisu może zostać zaimportowany programem Książka Kucharska.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
EmailBodyRTF
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został stworzony programem Książka Kucharska. Można ją otworzyć dostępnymi edytorami tekstu (np. LibreOffice Writer, Word, Notatnik).
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
EmailBodyLatex
(Twój tekst)

Ten plik przepisu został utworzony za pomocą programu książki kucharskiej. Możesz przekonwertować go na plik PDF za pomocą kompilatora LaTeX, np. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Wykonano z Książką Kucharską przez {0}
ExportFilterRTF
Plik sformatowanego tekstu
ExportFilterLatex
Plik LaTeX
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Import powiódł się!
Zaimportowano {0} z {3} przepisów, {1} z {4} zestawów i {2} z {5} obrazów:

{6}
ImportierenWählen
Wybierz plik do importu
ImportFilterAlleImportDateien
Wszystkie pliki do importu
ImportFilterKochbuchDateien
Plik eksportu Książki Kucharskiej
ImportFilterZipDateien
Plik Zip
ImportFilterAlleDateien
Wszystkie pliki
Fehler
Błąd: {0}
'frmKompression
ExportBilderVerkleinern
Pomniejsz wyeksportowane zdjęcia
Bildkompression
Kompresja zdjęć
Qualität
Jakość:
KompressionBeschreibung
Żeby Zdjęcia nie były za duże do eksportu, można je z JPG pomniejszyć. Docelową jakość można ustawić suwakiem.
BildauflösungVerkleinern
Zmień rozdzielczość zdjęcia
AuflösungFür
Dopasuj rozdzielczość do:
VorschaugrößeKochbuch
Wielkość podglądu w książce Kucharskiej
Hilfe
Pomoc
HilfeNichtVorhanden
Brak pliku pomocy {0}!
Bewertung0
bez oceny
Bewertung1
Nie smakuje
Bewertung2
Można zjeść
Bewertung3
Dobre
Bewertung4
Bardzo dobre
Bewertung5
Palce lizać
Schwierigkeit0
bez oceny
Schwierigkeit1
Nie tylko dla orłów
Schwierigkeit2
łatwo
Schwierigkeit3
średnio
Schwierigkeit4
Kucharz hobbysta
Schwierigkeit5
Kucharz zawodowy
RezeptInfos
Informacje o przepisie
Schwierigkeitsgrad
Poziom trudności
Personenanzahl
Porcje:
Vorbereitungszeit
Czas przygotowania:
Kochzeit
Czas gotowania:
TagKürzel
d
StundeKürzel
g
MinuteKürzel
min
SekundeKürzel
s
ZeitUnlesbar
Książka Kucharska nie zna formatu czasu.
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1g 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
NichterkannteZeichen
Nie wszystkie znaki rozpoznano: {0}
Następujące sformatowania są dostępne:
na przykład 1h 20min; 1:20; 80

Proszę o przesłanie własnego formatu do flose@mal-was-anderes.de żeby program mógł go w przyszłości rozpoznać.
Bewertung
Ocena:
Quelle
Źródło{0}
AlleKategorien
Wszystkie kategorie
Anmerkung
Notatki:
'frmOptionen
Optionen
Opcje
ÜbersetzenHelfen
Pomóż przy tłumaczeniu
KategorienAusRKMM
Importuj kategorie z plików RK/MM/RIP/RBK
IntroZeigen
Pokaż wstęp
SonderzeichenUmwandeln
Zmień znaki specjalne automatycznie (na przykład 1/2 in ½)
FensterPosition
Zapisz pozycje okna przy wyjściu
SchreibgeschütztMerken
Pamiętaj o ponownym uruchomieniu trybu tylko do odczytu
BeimStart
Przy uruchomieniu
BeimStartLetztesRezept
przy starcie przejdź do ostatnio używanego przepisu
ErsteKategorieAnzeigen
pokaż pierwsze kategorie
AlleRezepteAnzeigen
pokaż wszystkie przepisy
BildFensterSchließen
W oknie zdjęcia przepisu pokaż guzik zamknięcia
SpeicherOrdnerÖffnen
Otwórz folder zapisu
Programmsprache
Język programu:
AutoUpdate
Szukaj automatycznie aktualizacji
Voreinstellungen
Domyślne ustawienia
Schriftgröße
Wielkość czcionki
Ok
O&k
Abbrechen
Przerwij
'frmKategorien
KategorienBearbeiten
Edytuj kategorie
KName
Nazwa
Beschreibung
Opis{0}
RezeptAnzahl
Ilość przepisów
Neu
&Nowy
KategorieSchonVorhanden
Kategoria z taką nazwą już istnieje!
KategorieZusammentun
Kategoria o tej nazwie już istnieje!
Chcesz scalić obie kategorie w jedną?
Entfernen
Usuń
Löschen
Usuń
Vereinen
Scalenie
KategorienVereinen
Scalenie Kategorii
NeuK
Nowa kategoria
CategoryDeleted
Usunięto kategorię „{0}”
CategoriesDeleted
Usunięto {0} kategorii
'frmKategorieNameBearbeiten
KategorieBearbeiten
Edytuj kategorie
KategorieName
Nazwa kategorii:
NameEingeben
Wpisz nazwę!
'frmDruckliste
AlleEntfernen
Usuń wszystkie
DrucklisteBearbeiten
Edytuj schowek przepisów
RezepteDrucklisteEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć wszystkie przepisy z schowka przepisów?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Opróżnij schowek przepisów
'frmInfo
Info
Informacje o {0}
Version
Wersja {0}
Mail
E-mail do {0}
BitteUnterstützen
Proszę wspomóż nasz program przez małą dotacje.
ÜbersetzerInfo
Dziękujemy naszym tłumaczom:
Polski: Marcin
'frmSpenden
Spenden
Wspomaganie
SpendenText
Rozwijamy ten program w naszym wolnym czasie i bardzo nas ucieszy inicjatywa z państwa strony, wspomagająca dalszy rozwój.
PayPalSpenden
Wspomóż nas z PayPal
VielenDank
Bardzo dziękujemy za dotację!
'frmMenü
Menü
Zestawy
Menüpunkt
Danie zestawu:
MenüpunktInfo
Żeby dodać danie do zestawu, musisz dodać najpierw przepis a potem podać nazwę dania w pole tekstowe.
Menüs
Zestawy:
MenüDuplizieren
Duplikuj menu
RezepteMenü
Przepisy w zestawie:
Hinzufügen
Dodaj
Anderes
Inne
RezeptImKochbuch
Przepis w książce
ÄnderungenÜbernehmen
Chcesz przejąć zmiany?
NeuMenüName
Podaj nową nazwę zestawu
NeuMenüNameCaption
Nowy zestaw
MenüBearbeiten
Zmień nazwę zestawu
Hauptgericht
Danie główne
RezeptEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten przepis?
RezeptEntfernenCaption
Usuń przepis
KategorieEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten przepis z zestawu?
KategorieEntfernenCaption
Usuń przepis z zestawu
MenüEntfernen
Naprawdę chcesz usunąć ten zestaw?
MenüEntfernenCaption
Usuń zestaw
'RezeptVerschieben
RezeptVerschieben
Przenieś przepis
RezepteVerschieben
Przenieś {0} przepisów
Verschieben
Przenieś
'frmSuchen
Suchen
Szukaj
Schnellsuche
SuchenNach
Znajdź:
Suchoptionen
Opcje wyszukiwania
GefundeneRezepte
Znalezione przepisy: {0}
Kategorie
Kategoria:
Schließen
Zamknij
SuchenBewertung
Bez przepisów gorzej ocenionych niż:
SuchenPersonen1
Przepisy dla
SuchenPersonen2
osób.
SuchenSchwierigkeit
Bez przepisów trudniejszych niż:
SuchenDauer1
Przepisy które potrzebują nie więcej niż
SuchenDauer2
Minut do przyrządzenia
SuchenDauerKochen2
Minut gotowania
Relevanz
Stopień ważności
'frmDrucken
DruckTitel
drukuj {0} przepis(ów) ze schowka
DruckTitelRezept
Drukuj przepis
lblDrucken
Wybierz tutaj jak przepisy zostaną wydrukowane:
SeitennummerDrucken
Drukuj numer strony
RezeptNamenZentrieren
Wyśrodkuj nazwę przepisu
DatumDrucken
Drukuj aktualną datę
ZutatenDrucken
Drukuj składniki
ZubereitungDrucken
Drukuj sposób przygotowania
SeiteEinrichten
Ustawienia strony
SchriftartÄndern
Zmień czcionkę
KategorieDrucken
Drukuj nazwę kategorii
RezeptinfosDrucken
Drukuj informacje o przepisie
Trennstrichdrucken
Pokaż linie między składnikami a sposobem przygotowania
EinRezeptProSeite
Drukuj jeden przepis na stronę
BildDrucken
Drukuj zdjęcie
DruckTitelRezepte
Drukuj {0} przepisów
Position
Pozycja:
RechtsOben
Prawy górny róg
UntenDrunter
Poniżej
GrößeManuell
Ustaw wielkość ręcznie
Breite
Szerokość:
Höhe
Wysokość:
mnuDruckvorschau
Podgląd wydruku
DruckerEinrichten
Ustawienia drukarki
Seite
Strona:
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Podgląd zdjęć
lblBilderHilfe
Można przesunąć zdjęcia myszką.
Prawym przyciskiem myszy można je usunąć.
Zurücksetzen
Cofnij
Vorschaugröße
Wielkość podglądu: {0}px
Zoom
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Przepis "{0}" już istnieje
ZubereitungGeändert
Różnią się sposoby przygotowania:
ZutatenGeändert
Składniki różnią się:
InfosGeändert
Informacje o przepisie różnią się:
Überschreiben
Nadpisz
AlsNeuHinzufügen
Dodaj jako nowy
Überspringen
Pomiń
DieseAktionImmer
Zawsze wykonaj tą ackje
'frmSync
Synchronisierung
Skonfiguruj Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Dzięki automatycznej synchronizacji online zawsze masz przy sobie aktualne przepisy.
- na twoim laptopie w domu
- na telefonie i tablecie z Androidem
Przetestuj to 20 dni za darmo!
Następnie przedłuż za korzystną cenę, więcej informacji na naszej stronie internetowej:
BestellenDreiJahre
Zamów teraz
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Pierwsza synchronizacja powiodła się!
Synchronizacja zdjęć może zająć trochę czasu.
Wpisz kod w swoich innych książkach kucharskich, aby połączyć je z tym.
Später
Później
NeueSynchronisierung
Rozpocznij nową synchronizację
EMail
E-mail:
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tutaj możesz rozpocząć nową synchronizację.
Konieczne jest podanie prawdziwego adresu e-mail.
Masz już kod synchronizacji? Wróć i połącz się z istniejącą książką kucharską
StimmeAGBZu
Akceptuje OWH
AGB
Ogólne Warunki Handlowe
MitBestehendemKochbuch
Połącz mnie z już istniejącą książką kucharską
MitBestehendemBeschreibung
Podaj tutaj kod, który pokazał się przy pierwszej synchronizacji.
Jeszcze nie Synchronizowałeś? Wróć się i rozpocznij nową synchronizację.
Start
Start
Zurück
Powrót
ErsteSynchronisierung
Pierwsza synchronizacja
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Twoje przepisy zostają teraz pierwszy raz wysłane do serwera
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Pierwsza synchronizacja zakończyła się powodzeniem
SynchronisierungDeaktivieren
Wstrzymaj synchronizację
SynchronisierungAktivieren
Wznów synchronizację
CodeWiederNachlesen
Ten kod można tutaj zawsze odnaleźć
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizacja będzie jeszcze {0} dni aktywna.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizacja wygasła na {0} dni.
Registrieren
Rejestruj ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Rejestracja się nie powiodła
Anmelden
Zaloguj ...
UngültigesToken
Nieprawidłowy kod, proszę sprawdzić
FehlerAnmelden
Błąd przy logowaniu: {0}
SyncDatenLaden
Pobieram dane z serwera ...
SyncDatenHochladen
Wysyłam dane ...
Fertig
Zakończone!
LogoutSyncro
Wyloguj
SyncroAbmeldenFrage
Czy chcesz całkowicie wylogować się z Kochbuch syncro® na tym urządzeniu?
Następnie nie możesz już czytać swojego tokena synchronizacji {0} tutaj. Zapisz, jeśli nadal potrzebujesz.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Przywróć przepisy {0}
RezeptWiederherstellen
Przywróć 1 przepis
MehrAnzeigen
Pokaż więcej
KeineGelöschtenVorhanden
Niema skasowanych przepisów
GelöschteWiederherstellenErklärung
Wybierz przepisy, które chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć przepisy”. Przywrócone przepisy wciąż pojawiają się na liście.
'mdlKochbuch
FehlerÖffnen
Błąd przy otwarciu: {0}
FehlerSpeichern
Błąd zapisu: {0}
Öffnen
Otwórz
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Rozwiąż konflikt później
VersionÜbernehmen
Zastosuj tę wersję
ÄnderungskonfliktRezept
Przepis „{0}” ma konflikty scalania.
KonfliktErklärung
Przepis „{0}” został zmieniony lokalnie, a także w innej zsynchronizowanej książce kucharskiej. Druga książka kucharska zsynchronizowana najpierw z serwerem.
Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w tych samych miejscach w tekście, musisz teraz wybrać, którą wersję zachować. Możesz także samodzielnie wprowadzić zmiany w polu tekstowym poniżej.
KonfliktTeileErklärung
Zmiany scalania istnieją w następujących zaznaczonych na czerwono częściach przepisu:
MeineÄnderungen
Moje zmiany:
ServerÄnderungen
Zmiany na serwerze:
ZuÜbernehmendeVersion
Wybierz, którą wersję zachować:
MeineVersion
Moja wersja
ZusammengefügteVersion
Wersja połączona
ServerVersion
Wersja z serwera
KonfliktSpäterAuflösen
Rozwiąż konflikt później? Wszystkie dotychczasowe zmiany zostaną odrzucone!
KonfliktNichtAufgelöst
Nadal występują konflikty w częściach przepisu, które są zaznaczone na czerwono na liście po lewej stronie. Powinieneś je wybrać i edytować obszary oznaczone {0}. Czy mimo to chcesz oznaczyć konflikt jako rozwiązany?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Lub później w menu Plik -> Ustawienia synchronizacji
SyncroJetztEinrichten
Skonfiguruj teraz Kochbuch syncro
KochbuchInfo
Informacje o książce kucharskiej
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj ponownie
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro
SpäterErinnern
Przypomnij mi później
AbgelaufenHinweisText
Upłynęła faza testowa Kochbuch syncro. Synchronizacja Twoich książek kucharskich jest teraz zawieszona, dopóki nie wydłużysz synchronizacji Kochbuch.

Zamów przedłużenie teraz na okres od jednego do trzech lat, aby nadal mieć przy sobie wszystkie aktualne przepisy.

Ceny można znaleźć na naszej stronie internetowej:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jeśli dezaktywujesz synchronizację Kochbuch, musisz ponownie ją ręcznie aktywować po zamówieniu rozszerzenia.
(W menu Plik -> Ustawienia synchronizacji)
'frmImport
Alle
Wszystko
Keine
Brak
AusgewählteImportieren
Importuj zaznaczone
RezepteTitel
Przepisy
KategorienTitel
Kategorie
MenüsTitel
Manu
BereitsVorhanden
Już istnieje
KategorienImportieren
Importuj kategorię
MenüsImportieren
Importuj menu
Details
Szczegóły
ImportFehlerMeldung
Nie można otworzyć jednego lub więcej plików!
Import
Importuj
ja
tak
RezeptGleichemNamenVorhanden
Przepis istnieje z identyczną nazwą
BereitsIdentischVorhanden
Istnieje identyczny przepis
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch