Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Kogebog til Estisk

Download
Status for oversættelsen: 84.0% Komplet: 320; ændringer: 0; tom: 61
ÜbersetzenKürzelEstiskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Kogebogs filen anvendes af en anden proces, og kan derfor ikke åbnes til redigering.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Eksempel: Billede {0} of {1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Disse opskrifter findes allerede i opskriftsboksen!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0} af {1} opskrifter blev føjet til opskriftsboksen!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Spring til næste opskrift konflikt
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
Der opstod {0} fejl under synkronisering.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Opdatering af denne opskrift resulterede i en sammenfletnings konflikt. En ny version blev hentet fra synkroniseringsserveren og opskriften blev redigeret lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Vælg filnavn og placering. Billeder eksporteres til en selvstændig mappe benævnt "[Valgt filnavn] RezepteBilder".
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Vælg en mappe for websidens index.htm. Billeder placeres i undermappen "Billeder".
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Vælg et filnavn for eksporten.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Sæt billeder efter tilberedning
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Link til billeder med højere opløsning ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Sti:
Path:
MailZuGroß
Eksport filen er {0} MiB stor, det kan skabe problemer med visse e-mail leverandører.
Send som e-mail?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Opskrift e-mail: {0} opskrift
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Opskrift e-mail: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Din tekst)

Denne opskrifts fil kan importeres med programmet Kochbuch.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Din tekst)

Denne opskrifts fil er lavet med programmet Kochbuch. Filen kan åbnes med alle kendte tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Din text)

Denne opskrift fil blev oprettet med kogebog programmet. Du kan konvertere den til en PDF-fil ved hjælp af en LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Lavet med Kochbuch fra {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importen er gennemført!
{0} af {3} opskrifter, {1} af {4} menuer og {2} af {5} billeder blev tilføjet:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Vælg en fil til import
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Billedkomprimering
Image compression
KompressionBeschreibung
For at holde de eksporterede billeder små fx for mail kan du komprimere dem med JPG. Du kan indstille billedkvaliteten med skyderen.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Kogebogen kan ikke genkende tids formatet.
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Ikke alle tegn kan genkendes: {0}
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet tilstand ved genstart
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Åbn programmappen
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Opskrift antal
Recipe count
CategoryDeleted
Kategori "{0}" slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
"{0}" kategori slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Rediger opskriftsboks
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Slet alle opskrifter fra opskriftsboksen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tøm opskriftsboks
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Menupunkt:
Menu item:
MenüpunktInfo
For at oprette et nyt menupunkt skal du først tilføje opskriften og derefter skrive navnet på menupunktet i tekstfeltet.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Kopier menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
SuchenBewertung
Ingen opskrifter, der vurderes dårligere end:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Ingen opskrifter vanskeligere end:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
Udskriver {0} opskrifter fra opskriftsboksen
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
&Vis udskrift
Print previe&w
DruckerEinrichten
Printer op&sætning
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
Du kan omarrangere billeder med din mus.
Med højreklik kan du slette billeder
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Vis størrelsen: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Med automatisk online synkronisering har du altid dine opdaterede opskrifter med dig.
- på din computer
- på din Android telefon og tablet
Prøv det gratis i 20 dage!
Forlæng herefter perioden til en favorabel pris, se mere info på vores hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering var vellykket!
Det kan tage noget tid før alle billeder er synkroniseret.
Indtast koden til dine andre kogebøger for at forbinde dem med denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er vigtigt at du skriver din rigtige e-mail adresse.
Har du allerede fået en synkroniserings kode? Gå da tilbage og opret forbindelse til din eksisterende kogebog
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Tast koden fra den første synkronisering.
Har du endnu ikke synkroniseret? Gå da tilbage og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine opskrifter bliver nu overført til synkroniserings serveren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
Du kan altid finde din kode.
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge fuldstændigt ud af Kochbuch syncro® på denne enhed?

Derefter kan du ikke læse din syncro token, {0}, mere her. Skriv den ned hvis du stadig har brug for den.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Opskrift »{0}« har flettekonflikter.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Opskrift »{0}« blev ændret lokalt og også i en anden synkroniseret Kogebog. Den anden Kogebog blev først synkroniseret med serveren.
Da ændringerne blev foretaget de samme steder i teksten, må du nu vælge, hvilken version du ønsker at beholde. Du kan også selv foretage ændringer i tekstfeltet nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Flettede ændringer findes i denne opskrift og er markeret med rødt:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Flettet version
Merged version
ServerVersion
Version fra server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Løs konflikter senere? Alle ændringer lavet indtil videre vil blive kasseret!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Der er stadig konflikter i de dele af opskriften der er markeret med rød i listen til venstre. Du bør vælge dem og redigere delene markeret med {0}. Vil du markere konflikten som løst alligevel?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller senere i fil menuen -> Konfigurer synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Din gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet. Synkroniseringen af dine Kogebøger er nu ophørt, indtil du fornyer din licens til Kochbuch syncro.

Bestil en licens nu for et til tre år for fortsat at holde dine opskrifter synkroniseret. Find priserne på vores hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Hvis du deaktiverer Kochbuch syncro kan du manuelt aktivere den igen, efter at du har fornyet perioden.

(I fil menuen -> Konfigurer synkronisering
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk