Käyttäjä: Salasana:
Rekisteröidy

Käännä ohjelmia

Kielikansiot kaikkiin ohjelmiimme löytyvät tältä sivulta. Lue overview
Ennen kuin alat kääntämään, ole hyvä ja lue meidän help.
Valitse minkä ohjelman ja mille kielelle haluat kääntää:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Ohjelma: Kieli mille käännät:
Näytä kielet:
Suodata:
Sivu: Tekstejä sivua kohden:

Keittokirja:n käännös viro:ksi

Lataa
Käännöksen valmius: 83.8% Valmis: 320; muutoksia 0; tyhjiä 62
ÜbersetzenKürzelviroKäännettävä teksti
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NichtSchreibbar
Keittokirja ei voi avata tiedostoa käytettäväksi. Tiedosto voi olla jo käytössä.
The cook book file can’t be opened for writing because another process is accessing it.
Vorschau
Selaa: kuva {0}/{1}
Preview: picture {0} of {1}
RezeptBereitsInDruckliste
Uusi resepti on siirretty Reseptivarastoon!
These recipes are already in the recipe box!
RezepteDrucklisteHinzugefügt
{0}/{1} reseptiä on lisätty Reseptivarastoon!
{0} of {1} recipes were added to the recipe box!
NächsterRezeptKonflikt
Siirry seuraavaan ongelmareseptiin
Jump to next recipe conflict
SynchronisierenKonflikte
{0} ongelmaa kohdattu synkronoinin aikana.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktAufgetretenInfo
Tämän reseptin päivittäminen johti yhdistämisongelmaan. Uusi versio ladattiin synkronointipalvelimesta ja reseptiä muokattiin paikallisesti.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
ExportierenWählen
Valitse vietävä tiedosto. Kuvat viedään ”[Vie tiedostonimi] RezepteBilder” kansiosta.
Choose an export filename. The pictures will be exported to “[Export filename] RezepteBilder”.
ExportierenWählenHTM
Valitse kansio websivun index.html. Kuvat ovat alihakemistossa ”Kuvat”.
Choose a folder for the website’s index.htm. Pictures are in the subfolder “Pictures”.
ExportierenWählenRTF
Valitse vietävän tiedoston nimi.
Choose an export filename.
BilderNachZubereitung
Tulosta kuvia valmistelun jälkeen
Output pictures after preparations
HtmlGroßeBilder
Korkeampi resoluutio linkin kuville ({0} MiB)
Link pictures with higher resolution ({0} MiB)
Ordner
Polku:
Path:
MailZuGroß
Vietävän tiedoston on {0} megatavua suuri. Tämä voi aiheuttaa joidenkin sähköpostien tarjoajille.
Lähetä se silti?
The export file is {0} MiB big, that can cause problems with some e-mail providers.
Send the e-mail anyway?
EmailSubject
Resepti sähköpostitse: {0} reseptiä
Recipe e-mail: {0} recipes
EmailSubject1
Resepti sähköpostitse: {0}
Recipe e-mail: {0}
EmailBodyReze
(Tekstisi)

Tämä reseptitiedosto voidaan tuoda Keittokirja ohjelmalla.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tekstisi)

Tämä tiedosto on luotu Keittokirja ohjelmalla. Voit avata sen sopivalla tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tekstisi)

Tämä tiedosto on luotu Keittokirja ohjelmalla. Voit muuntaa sen PDF-tiedostoksi käyttäen LaTeX kääntäjää, esimerkiksi TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
RTFFooter
Luotu Keittokirjalla osoitteesta {0}
Created with Cookbook from {0}
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Tuonti onnistui!
{0} / {3} reseptiä, {1} / {4} ruokalistaa ja {2} / {5} kuvaa lisätty:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
ImportierenWählen
Valitse tiedosto tuotavaksi
Choose a file to import
'frmKompression
Bildkompression
Kuvan pakkaus
Image compression
KompressionBeschreibung
Pidä vietävät kuvat pieninä, esim. sähköpostitusta varten, voit pakata ne JPG muotoon. Voit valita kuvan laadun liukusäätimellä.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Keittokirja ei tunnista tätä aikaformaattia.
Seuraavat formaatit ovat mahdollisia:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Lähetä sähköpostia osoitteeseen flose@mal-was-anderes.de jotta Keittokirja voi tunnistaa formaatin tulevaisuudessa.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Kaikkia merkkejä ei voitu tunnistaa:{0}
Seuraavat formaatit ovat mahdollisia:
esim.: 1h 20min; 1:20; 80

Lähetä sähköpostia osoitteeseen flose@mal-was-anderes.de jotta Keittokirja voi tunnistaa formaatin tulevaisuudessa.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Muista vain luku-tila uudelleenkäynnistyessä
Remember read only mode when restarting
SpeicherOrdnerÖffnen
Avaa tallennettu polku
Open save path
'frmKategorien
RezeptAnzahl
Reseptien lukumäärä
Recipe count
CategoryDeleted
Kategoria "{0}" poistettu
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategoriaa poistettu
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Muokkaa Reseptivarastoa
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Hävitätkö kaikki reseptit Reseptivarastosta?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tyhjennä Reseptivarasto
Clear recipe box
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
Menüpunkt
Ruokalistan nimike:
Menu item:
MenüpunktInfo
Ruokalistan uuden nimikkeen luomiseksi lisätään ensimmäiseksi resepti ja sitten kirjoitetaan ruokalistan nimike tekstikenttään.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Monista ruokalista
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
SuchenBewertung
Ei reseptejä joiden luokitus on pienempi kuin:
No recipes which are rated worse than:
SuchenSchwierigkeit
Ei reseptejä joiden vaikeusaste on korkeampi kuin:
No recipes more difficult than:
'frmDrucken
DruckTitel
Tulosta {0} reseptiä Reseptivarastosta
Printing {0} recipes from the recipe box
mnuDruckvorschau
Esikats&elu
Print previe&w
DruckerEinrichten
Tulo&stinasetukset
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
lblBilderHilfe
Kuvien järjestystä voi muuttaa hiirellä vetämällä.
Kuvan voi hävittää oikealla klikkauksella.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Vorschaugröße
Koko: {0}px
Previewsize: {0}px
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Automaattisen verkkosynkronoinin avulla reseptisi ovat ajan tasalla ja aina mukana.
- kotona tietokoneellasi
- Android-puhelimellasi ja tabletilla
Testaa 20 päivää ilmaiseksi!
Tämän jälkeen voit jatkaa tilausta sopivaan hintaan, lisää tietoa nettisivuillamme:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ensimmäinen synkronointi onnistui!
Kuvien synkronointi saattaa viedä jonkin aikaa.
Lisää koodi muihin Keittokirjohin yhdistääksesi ne tämän kanssa
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tässä voit aloittaa uuden synkronoinnin.
On äärimmäisen tärkeää että käytät oikeaa sähköpostiosoitettasi.
Onko sinulla jo synkronointikoodi? Palaa takaisin ja yhdistä Keittokirjasi.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Kirjoita ensimmäisen synkronoinin koodisi.
Etkö ole vielä synkronoinut? Palaa takaisin ja aloita uusi.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyt reseptisi ladataan synkronointipalvelimeen
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
CodeWiederNachlesen
Voit tarkistaa koodisi milloin vain.
You can look up the code anytime.
SyncroAbmeldenFrage
Haluatko kirjautua kokonaan ulos Kochbuch synco®sta tällä laitteella?

Tämän jälkeen et voit lukea synkronointikoodiasi, {0}, enää täällä. Kirjoita se muistiin jos vielä tarvitset sitä.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
ÄnderungskonfliktRezept
Reseptillä ”{0}” on ongelmia yhdistäytymisessä.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Reseptiä ”{0}” muokattiin paikallisesti sekä toisessa synkronoidussa Keittokirjassa. Toinen Keittokirja synkronoi ensin palvelimeen.
Koska muutoksia tehtiin samaan tekstiin, sinun täytyy nyt valita kumman version pidät. Voit myös tehdä muutoksia itse tekstilaatikkoon alapuolella.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Yhdistämismuutokset näkyvät punaisella merkittyinä reseptissä:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
ZusammengefügteVersion
Yhdistetty versio
Merged version
ServerVersion
Versio palvelimesta
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Ratkaise ongelma myöhemmin? Kaikki muutokset unohdetaan!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Reseptissä on edelleen ongelmia, mitkä ovat merkitty listaan vasemmalla punaisella. Sinun pitäisi valita ne ja muokata kohdat jotka on merkitty {0}. Haluatko merkata nämä ongelmat ratkaistuiksi?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Tai myöhemmin menemällä Tiedosto -> Luo synkronointi
Or later in the file menu -> Setup synchronization
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Kochbuch syncron kokeiluversio on vanhentunut. Keittokirjasi synkronointi on lopetettu kunnes tilaat uuden Kochbuch syncron.

Tilaa jatkoa yhdestä kolmeen vuoteen pitääksesi reseptisi ajan tasalla ja aina mukana.

Voit myös löytää hintamme nettisivuiltamme:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jos otat Kochbuch syncron pois käytöstä, sinun täytyy itse aktivoida uudestaan kun olet tilannut pidennyksen.
(Tiedosto -> Luo synkronointi)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
saksa englanti espanja venäjä hollanti puola kreikka portugali tanska ranska suomi Norwegisch (Bokmål) italia Tschechisch