Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Griechisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 85.0% Fertig eingegeben: 324; Änderungen: 6; Leere: 51
ÜbersetzenKürzelGriechischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Zpět
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicitní recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Předělat
Redo
KategorieLöschen
Smazat kategorii
Delete category
RezepteHinzufügen
Přidat recept
Add recipes
RezeptBearbeiten
Upravit recept
Edit recipe
KategorieVerschieben
Přesunout kategorii
Move category
KategorienVerschieben
Přesunout kategorie
Move categories
RezepteLöschen
Odstranit recept
Remove recipes
KategorienLöschen
Přejmenovat kategorie
Remove categories
RecipeDeleted
Recept byl “{0}” smazán
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} smazáno receptů
{0} recipes deleted
Kopie
Kopírovat
Copy
mnuExportieren
&Export všech receptů jako
&Export all recipes as
ExportLatex
Soubor LaTeX (.tex)
LaTeX file (.tex)
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Výstup obrázků po úpravě
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Exportovat pouze první obrázek
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Exportovat obrázky
Export pictures
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
Soubor LaTeX
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Při spuštění
On startup
BeimStartLetztesRezept
zobrazit dříve vybraný recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
zobrazit první kategorii
show first category
AlleRezepteAnzeigen
Zobrazit všechny recepty
show all recipes
'frmKategorien
Löschen
Smazat
Delete
CategoryDeleted
Kategorie “{0}” smazány
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategorií bylo smazáno
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
Duplicate menu
RezeptEntfernenCaption
Smazat recept
Delete recipe
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
SynchronisierungDeaktivieren
Pozastavení synchronizace
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Obnovení synchronizace
Resume synchronization
LogoutSyncro
Odhlásit
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
KochbuchInfo
Informace o Kuchařce
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Již nezobrazovat
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
V&še
A&ll
Keine
Žád&ný
Non&e
AusgewählteImportieren
Import vybraný
Import selected
RezepteTitel
Recepty
Recipes
KategorienTitel
Categorie
Categories
MenüsTitel
Menu
Menus
BereitsVorhanden
Již existuje
Exists already
KategorienImportieren
Kategorie importovány
Import categories
MenüsImportieren
Menu importovány
Import menus
Details
Detaily
Details
ImportFehlerMeldung
Jeden nebo více souborů nelze otevřít!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Import
Import
ja
ano
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recept s tímto názvem již exostuje
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Stejný recept již existuje
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch