Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Kogebog til Græsk

Download
Status for oversættelsen: 85.0% Komplet: 324; ændringer: 6; tom: 51
ÜbersetzenKürzelGræskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Fortryd
Undo
RezeptDuplizieren
Kopier opskrift
Duplicate recipe
Wiederholen
Gentag
Redo
KategorieLöschen
Slet kategori
Delete category
RezepteHinzufügen
Tilføj opskrifter
Add recipes
RezeptBearbeiten
Rediger opskrift
Edit recipe
KategorieVerschieben
Flyt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flyt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slet opskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
RecipeDeleted
Opskrifter "{0}" slettet
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
"{0}" Opskrifter slettet
{0} recipes deleted
Kopie
Kopier
Copy
mnuExportieren
&Eksporter alle opskrifter som
&Export all recipes as
ExportLatex
LaTeX fil (.tex)
LaTeX file (.tex)
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Sæt billeder efter tilberedning
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter kun første billede
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter billeder
Export pictures
EmailBodyLatex
(Din text)

Denne opskrift fil blev oprettet med kogebog programmet. Du kan konvertere den til en PDF-fil ved hjælp af en LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX fil
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet tilstand ved genstart
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Ved opstart
On startup
BeimStartLetztesRezept
vis sidst anvendte opskrift
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
vis første kategori
show first category
AlleRezepteAnzeigen
vis alle opskrifter
show all recipes
'frmKategorien
Löschen
Slet
Delete
CategoryDeleted
Kategori "{0}" slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
"{0}" kategori slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Kopier menu
Duplicate menu
RezeptEntfernenCaption
Slet opskrift
Delete recipe
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er vigtigt at du skriver din rigtige e-mail adresse.
Har du allerede fået en synkroniserings kode? Gå da tilbage og opret forbindelse til din eksisterende kogebog
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkroniseringen
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Fortsæt synkroniseringen
Resume synchronization
LogoutSyncro
Log ud
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge fuldstændigt ud af Kochbuch syncro® på denne enhed?

Derefter kan du ikke læse din syncro token, {0}, mere her. Skriv den ned hvis du stadig har brug for den.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Løs konflikter senere? Alle ændringer lavet indtil videre vil blive kasseret!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Der er stadig konflikter i de dele af opskriften der er markeret med rød i listen til venstre. Du bør vælge dem og redigere delene markeret med {0}. Vil du markere konflikten som løst alligevel?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
KochbuchInfo
Kogebog info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Vis ikke igen
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Din gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet. Synkroniseringen af dine Kogebøger er nu ophørt, indtil du fornyer din licens til Kochbuch syncro.

Bestil en licens nu for et til tre år for fortsat at holde dine opskrifter synkroniseret. Find priserne på vores hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Hvis du deaktiverer Kochbuch syncro kan du manuelt aktivere den igen, efter at du har fornyet perioden.

(I fil menuen -> Konfigurer synkronisering
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&lle
A&ll
Keine
I&ngen
Non&e
AusgewählteImportieren
Importer det valgte
Import selected
RezepteTitel
Opskrifter
Recipes
KategorienTitel
Kategorier
Categories
MenüsTitel
Menuer
Menus
BereitsVorhanden
Findes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menuer
Import menus
Details
Detaljer
Details
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åbnes!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importer
Import
ja
Ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Der findes allerede én opskrift med dette navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identisk opskrift findes allerede
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk