Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kookboek naar Grieks

Download
Vertaling compleet: 84.8% Compleet: 324; wijzigingen: 6; leeg: 52
ÜbersetzenKürzelGrieksVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Ongedaan maken
Undo
RezeptDuplizieren
Dupliceer recept
Duplicate recipe
Wiederholen
Opnieuw
Redo
KategorieLöschen
Verwijder categorie
Delete category
RezepteHinzufügen
Recepten toevoegen
Add recipes
RezeptBearbeiten
Recept bewerken
Edit recipe
KategorieVerschieben
Verplaats categorie
Move category
KategorienVerschieben
Verplaats categorieën
Move categories
RezepteLöschen
Verwijder recepten
Remove recipes
KategorienLöschen
Verwijder categorieën
Remove categories
RecipeDeleted
Recept "{0}" verwijderd
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} recepten verwijderd
{0} recipes deleted
Kopie
Kopie
Copy
mnuExportieren
Alle recepten &Exporteren als
&Export all recipes as
ExportLatex
LaTex bestand (.tex)
LaTeX file (.tex)
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Output foto's na de bereiding.
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Alleen eerste foto exporteren
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Foto's exporteren
Export pictures
EmailBodyLatex
(Eigen tekst)

Dit recept bestand met het programma "Kookboek" gemaakt. U kunt converteren naar een PDF bestand door gebruik te maken van LaTex Compiler, v.b. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX bestand
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
dag
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Bij herstart enkel "alleen lezen" status
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Bij opstart
On startup
BeimStartLetztesRezept
toon voorgaand geselecteerd recept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
toon eerste categorie
show first category
AlleRezepteAnzeigen
toon alle recepten
show all recipes
'frmKategorien
Löschen
Verwijderen
Delete
CategoryDeleted
Categorie "{0}" verwijdert
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categorieën verwijdert
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Kopieer menu
Duplicate menu
RezeptEntfernenCaption
Recept verwijderen
Delete recipe
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
NeuSynchronisierungBeschreibung
U kan hier een nieuwe synchronisatie maken.
Het is verplicht om uw echten emailadres te gebruiken.
Heeft u al een synchronisatie code? Keer terug en verbind met uw bestaand Kookboek.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
SynchronisierungDeaktivieren
Pauzeer synchronisatie
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Hervat synchronisatie
Resume synchronization
LogoutSyncro
Afmelden
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Wenst u zich volledig af te melden in Kochbuch syncro op dit toestel?

Nadien kan u uw syncro token, {0}, hier niet meer gebruiken. Schrijf het op indien u het nog nodig hebt.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Los het conflict later op? Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd.
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Er blijven conflicten in de delen van het recept die rood gemarkeerd zijn in het overzicht links. U dient ze te selecteren en bewerk het gemarkeerde gebied {0}. Wenst u het conflict als opgelost aan te duiden?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
KochbuchInfo
Kookboek Info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Dit niet meer tonen
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
De testfase van uw Kochbuch syncro is verlopen. De synchronisatie van uw kookboeken wordt nu geschorst, totdat u uw Kookboek syncro verlengd.

Bestel nu een uitbreiding voor één tot drie jaar om al uw actuele recepten met u mee te nemen.

Vind de prijzen op onze website:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Als u Kochbuch syncro deactiveert moet u het opnieuw handmatig activeren, nadat u een verlenging besteld hebt.
(In het bestandsmenu-> Setup synchronisatie)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
&Alles
A&ll
Keine
&Geen
Non&e
AusgewählteImportieren
Geselecteerde importeren
Import selected
RezepteTitel
Recepten
Recipes
KategorienTitel
Categorieën
Categories
MenüsTitel
Menu's
Menus
BereitsVorhanden
Bestaat reeds
Exists already
KategorienImportieren
Categorieën importeren
Import categories
MenüsImportieren
Menu's importeren
Import menus
Details
Details
Details
ImportFehlerMeldung
Een of meerdere bestanden konden niet worden geopend!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importeer
Import
ja
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Gelijknamig recept bestaat reeds
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identiek recept bestaat reeds
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch