Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Kogebog til Hebræisk

Download
Status for oversættelsen: 92.1% Komplet: 351; ændringer: 0; tom: 30
ÜbersetzenKürzelHebræiskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Fortryd
Undo
Wiederholen
Gentag
Redo
KategorieVerschieben
Flyt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flyt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slet opskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
RecipeDeleted
Opskrifter "{0}" slettet
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
"{0}" Opskrifter slettet
{0} recipes deleted
ExportLatex
LaTeX fil (.tex)
LaTeX file (.tex)
UngenutzteBilder
Der er {0} billeder i kogebogsmappen, som ikke tilhører en opskrift ({1} MiB):
{2}

Slet uanvendte billeder?
There are {0} pictures in the cookbook folder, which don’t belong to any recipe ({1} MiB):
{2}

Delete unused pictures?
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Sæt billeder efter tilberedning
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter kun første billede
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter billeder
Export pictures
'frmImportieren
ImportErfolgreich
Importen er gennemført!
{0} af {3} opskrifter, {1} af {4} menuer og {2} af {5} billeder blev tilføjet:

{6}
Import was successful!
{0} of {3} recipes, {1} of {4} menus and {2} of {5} pictures were added:

{6}
'frmKompression
TagKürzel
d
d
ZeitUnlesbar
Kogebogen kan ikke genkende tids formatet.
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Ikke alle tegn kan genkendes: {0}
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
BeimStart
Ved opstart
On startup
'frmKategorien
CategoryDeleted
Kategori "{0}" slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
"{0}" kategori slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroErklärung
Med automatisk online synkronisering har du altid dine opdaterede opskrifter med dig.
- på din computer
- på din Android telefon og tablet
Prøv det gratis i 20 dage!
Forlæng herefter perioden til en favorabel pris, se mere info på vores hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering var vellykket!
Det kan tage noget tid før alle billeder er synkroniseret.
Indtast koden til dine andre kogebøger for at forbinde dem med denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er vigtigt at du skriver din rigtige e-mail adresse.
Har du allerede fået en synkroniserings kode? Gå da tilbage og opret forbindelse til din eksisterende kogebog
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Tast koden fra den første synkronisering.
Har du endnu ikke synkroniseret? Gå da tilbage og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge fuldstændigt ud af Kochbuch syncro® på denne enhed?

Derefter kan du ikke læse din syncro token, {0}, mere her. Skriv den ned hvis du stadig har brug for den.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
VersionÜbernehmen
Anvend denne version
Apply this version
KonfliktSpäterAuflösen
Løs konflikter senere? Alle ændringer lavet indtil videre vil blive kasseret!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Der er stadig konflikter i de dele af opskriften der er markeret med rød i listen til venstre. Du bør vælge dem og redigere delene markeret med {0}. Vil du markere konflikten som løst alligevel?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
NichtMehrAnzeigen
Vis ikke igen
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
Din gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet. Synkroniseringen af dine Kogebøger er nu ophørt, indtil du fornyer din licens til Kochbuch syncro.

Bestil en licens nu for et til tre år for fortsat at holde dine opskrifter synkroniseret. Find priserne på vores hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
'frmImport
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk