Benutzer: Passwort:
Registrieren

Programme Übersetzen

Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur Übersicht
Bevor Sie mit dem Übersetzen anfangen, lesen Sie bitte unsere Hilfe durch.
Wählen Sie hier welches Programm und welche Sprache Sie übersetzen wollen:
Sonderzeichen:
Öö
Őő
Üü
Űű
Programm: Zu übersetzende Sprache:
Anzuzeigende Sprachen:
Filter:
Seite: Anzahl pro Seite:

Übersetzung des Kochbuch auf Ungarisch

Download
Vollständigkeit der Übersetzung: 81.7% Fertig eingegeben: 312; Änderungen: 1; Leere: 69
ÜbersetzenKürzelUngarischZu übersetzender Text
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NächsterRezeptKonflikt
Přejít na další konflikt receptů
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Nedávné smazané recepty
Recently deleted recipes
KeinInternet
Nejste připojeni k internetu. Synchronizace není k dispozici.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Platnost Kochbuch syncro brzy vyprší. Obnovte ho!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Platnost Kochbuch syncro vypršela!

Objednávka obnovena (klikněte zde a vyberte "Nastavení synchronizace").
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Připojování k serveru ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synchronizační server je nedostupný. Zkuste později.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Poslední úspěšná synchrnonizace:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Zatím není synchronizováno
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} konfliktů, ke kterým došlo během synchronizace.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Konflikt vyřešen
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Obnovením receptu došlo k sloučení konfliktů. Nová verze receptu byla stažena ze serveru.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
EmailBodyLatex
(Tvůj text)

Tento recept byl vytvořen v programu Cookbook. Můžete ho převést na PDF pomocí LaTeX kompilátoru (např. TeX Live).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Při restartu zapamatovat nastavení Pouze pro čtení
Remember read only mode when restarting
BeimStartLetztesRezept
zobrazit dříve vybraný recept
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Duplicitní menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
Synchronisierung
Nastavení Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
S online synchronizací máte v programu vždy aktuální recepty.
- V notebooku,
- v Android telefonu či tabletu
Vyzkoušejte synchronizaci na 20 dní zdarma!
Poté si ji můžete zaplatit za příznivou cenu. Pro více informací navštivte náš web:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Objednat nyní
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
První synchronizace byla úspěšná!
Synchronizace obrázků může chvíli trvat.
Pro propojení všech programů Cookbooks vložte synchronizační kód.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Začít novou synchronizaci
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Zde začněte novou synchronizaci.
Zadejte platnou emailovou adresu.
Máte již synchronizační kód? Vraťte se zpět a připojte se k existující synchronizaci.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Souhlasím s podmínkami
I accept the terms
AGB
Podmínky
Terms
MitBestehendemKochbuch
Připojit k existující synchronizaci
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Zadejte kód z první synchronizace.
Dosud nesynchronizováno? Vraťte se a začněte novou synchronizaci.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
První synchronizace
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyní jsou Vaše recepty synchronizovány.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
První synchronizace byla úspěšná
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pozastavení synchronizace
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Obnovení synchronizace
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Kód lze kdykoliv vyhledat.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronizace bude prodloužena o {0} dní.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronizace vyprší za {0} dní.
Synchronization has been expired for {0} days.
LogoutSyncro
Odhlásit
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Chcete se v toto zařízení odhlásit ze synchronizace Kochbuch synco®?

Poté nebude možno číst synchronizační token {0}. Pokud jej potřebujete, zapište si jej.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Obnoveno {0} receptů
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Obnoven 1 recept
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Zobrazit více
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Neexistují žádné smazané recepty
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vyberte recepty, které chcete obnovit a klikněte na "Obnovit recepty". Obnovené recepty se stále zobrazují v seznamu.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Vyřešit konflikt později
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Použít tuto verzi
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Recept “{0}” má problém se sloučením.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept “{0}” byl změněn jak lokálně, tak v synchronizaci Cookbook. Ostatní Cookbook se budou synchronizovat.
Protože změny byly provedeny v textu na stejných místech, musíte nyní vybrat, kterou verzi chcete zachovat. Změny můžete provést také sami v textovém poli níže.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Změny ve sloučených souborech jsou vyznačeny červeně:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mé změny:
My changes:
ServerÄnderungen
Změny na serveru:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vyberte verzi, kterou chcete zachovat:
Select which version to keep:
MeineVersion
Má verze
My version
ZusammengefügteVersion
Sloučená verze
Merged version
ServerVersion
Verze ze serveru
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Chcete vyřečit konflik později? Všechny doposud provedené změny nebudou uloženy!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
V červeně označených receptech jsou stále nevyřešené konflikty. Měli byste dané konflikty vyřešit {0}. Chcete je označit na vyřešené?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Nebo později v nabídce Soubor -> Synchronizace
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Nastavit Kochbuch syncro nyní
Setup Kochbuch syncro now
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Testovací období Kochbuch syncro vypršelo
Kochbuch syncro test phase expired
AbgelaufenHinweisText
Vaše testovací období Kochbuch syncro vypršelo. Synchronizace je pozastavena dokud ji neprodloužíte.

Předplaťte si synchronizaci na 1-3 roky, Vaše recepty budou na všech Vašich zařízeních aktuální.

Ceny najdete na našich internetových stránkách:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Pokud deaktivujete synchronizaci Kochbuch syncro, po objednání ji budete muset aktivovat ručně.
(nabídka Soubor -> Synchronizace)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
AusgewählteImportieren
Import vybraný
Import selected
RezepteTitel
Recepty
Recipes
BereitsVorhanden
Již existuje
Exists already
KategorienImportieren
Kategorie importovány
Import categories
MenüsImportieren
Menu importovány
Import menus
ImportFehlerMeldung
Jeden nebo více souborů nelze otevřít!
One or more files couldn’t be opened!
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recept s tímto názvem již exostuje
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Stejný recept již existuje
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Deutsch Englisch Spanisch Russisch Niederländisch Polnisch Griechisch Portugiesisch Dänisch Französisch Finnisch Norwegisch (Bokmål) Italienisch Tschechisch