Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Sonderzeichen:
Öö
Őő
Üü
Űű
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Kogebog til Ungarsk

Download
Status for oversættelsen: 81.7% Komplet: 312; ændringer: 1; tom: 69
ÜbersetzenKürzelUngarskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NächsterRezeptKonflikt
Spring til næste opskrift konflikt
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Nyligt slettede opskrifter
Recently deleted recipes
KeinInternet
Du er ikke tilsluttet internettet. Synkronisering er ikke mulig.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro udløber snart. Forny nu!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kochbuch syncro er udløbet!

Forny nu (klik her og vælg "Syncro indstillinger")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Forbinder til server ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkroniserings serveren er ikke tilgængelig. Prøv igen senere.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Sidste succesfulde synkronisering:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Synkronisering endnu ikke gennemført
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
Der opstod {0} fejl under synkronisering.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Løs konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Opdatering af denne opskrift resulterede i en sammenfletnings konflikt. En ny version blev hentet fra synkroniseringsserveren og opskriften blev redigeret lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
EmailBodyLatex
(Din text)

Denne opskrift fil blev oprettet med kogebog programmet. Du kan konvertere den til en PDF-fil ved hjælp af en LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet tilstand ved genstart
Remember read only mode when restarting
BeimStartLetztesRezept
vis sidst anvendte opskrift
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Kopier menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
Synchronisierung
Opsætning for Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Med automatisk online synkronisering har du altid dine opdaterede opskrifter med dig.
- på din computer
- på din Android telefon og tablet
Prøv det gratis i 20 dage!
Forlæng herefter perioden til en favorabel pris, se mere info på vores hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestil nu
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering var vellykket!
Det kan tage noget tid før alle billeder er synkroniseret.
Indtast koden til dine andre kogebøger for at forbinde dem med denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Start ny synkronisering
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er vigtigt at du skriver din rigtige e-mail adresse.
Har du allerede fået en synkroniserings kode? Gå da tilbage og opret forbindelse til din eksisterende kogebog
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Jeg accepterer betingelserne
I accept the terms
AGB
Betingelser
Terms
MitBestehendemKochbuch
Forbind til eksisterende kogebog
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Tast koden fra den første synkronisering.
Har du endnu ikke synkroniseret? Gå da tilbage og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Første synkronisering
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine opskrifter bliver nu overført til synkroniserings serveren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Første synkronisering var succesfuld
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkroniseringen
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Fortsæt synkroniseringen
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Du kan altid finde din kode.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronisering er endnu aktiv i {0} dage.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkronisering er udløbet for {0} dage siden.
Synchronization has been expired for {0} days.
LogoutSyncro
Log ud
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge fuldstændigt ud af Kochbuch syncro® på denne enhed?

Derefter kan du ikke læse din syncro token, {0}, mere her. Skriv den ned hvis du stadig har brug for den.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Genskab {0} opskrifter
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Genskab 1 opskrift
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Vis flere
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Der er ingen slettede opskrifter
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vælg den opskrift du ønsker at genskabe og klik på "Genskab opskrifter". Genskabte opskrifter findes stadig på listen.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Løs konflikt senere
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Anvend denne version
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Opskrift »{0}« har flettekonflikter.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Opskrift »{0}« blev ændret lokalt og også i en anden synkroniseret Kogebog. Den anden Kogebog blev først synkroniseret med serveren.
Da ændringerne blev foretaget de samme steder i teksten, må du nu vælge, hvilken version du ønsker at beholde. Du kan også selv foretage ændringer i tekstfeltet nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Flettede ændringer findes i denne opskrift og er markeret med rødt:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mine ændringer:
My changes:
ServerÄnderungen
Ændringer på serveren:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vælg hvilken version der skal beholdes:
Select which version to keep:
MeineVersion
Min version
My version
ZusammengefügteVersion
Flettet version
Merged version
ServerVersion
Version fra server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Løs konflikter senere? Alle ændringer lavet indtil videre vil blive kasseret!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Der er stadig konflikter i de dele af opskriften der er markeret med rød i listen til venstre. Du bør vælge dem og redigere delene markeret med {0}. Vil du markere konflikten som løst alligevel?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller senere i fil menuen -> Konfigurer synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Konfigurer Kochbuch syncro nu
Setup Kochbuch syncro now
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Den gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet
Kochbuch syncro test phase expired
AbgelaufenHinweisText
Din gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet. Synkroniseringen af dine Kogebøger er nu ophørt, indtil du fornyer din licens til Kochbuch syncro.

Bestil en licens nu for et til tre år for fortsat at holde dine opskrifter synkroniseret. Find priserne på vores hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Hvis du deaktiverer Kochbuch syncro kan du manuelt aktivere den igen, efter at du har fornyet perioden.

(I fil menuen -> Konfigurer synkronisering
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
AusgewählteImportieren
Importer det valgte
Import selected
RezepteTitel
Opskrifter
Recipes
BereitsVorhanden
Findes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menuer
Import menus
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åbnes!
One or more files couldn’t be opened!
RezeptGleichemNamenVorhanden
Der findes allerede én opskrift med dette navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identisk opskrift findes allerede
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk