Gebruiker Paswoord
Registreren

Vertaal programma's

Al onze programma files staan op deze site. Zie overzicht.
Alvorens te vertalen s.v.p. lees eerst hulp.
Kies een programma en taal welke u wilt vertalen:
Sonderzeichen:
Öö
Őő
Üü
Űű
Programma: Vertaling taal:
Toon talen:
Filter:
Pagina: Zinnen per pagina

Vertaling van Kookboek naar Hongaars

Download
Vertaling compleet: 81.7% Compleet: 312; wijzigingen: 1; leeg: 69
ÜbersetzenKürzelHongaarsVertaling tekst
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
NächsterRezeptKonflikt
Ga naar volgend conflict
Jump to next recipe conflict
KürzlichGelöscht
Onlangs verwijderde recepten
Recently deleted recipes
KeinInternet
Je bent niet verbonden met het internet. Synchronisatie is niet mogelijk.
You’re not connected to the internet. Synchronization is not possible.
SyncLäuftBaldAb
Kookboek synchronisatie zal weldra vervallen. Vergeet niet te vernieuwen.
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kookboek synchronisatie is vervallen!

Bestel hernieuwing nu (Klik hier en selecteer "Syncro instellingen")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Verbinden met server ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
De synchronisatie server is niet beschikbaar. Probeer later opnieuw.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Laatste geslaagde synchronisatie:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Nog niet gesynchroniseerd
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} conflict opgetreden tijdens synchronisatie
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Los conflict op
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Conflict bij het verversen van dit recept. Een nieuwe versie werd gedownload van de synchronisatie server en het recept werd lokaal bijgewerkt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
EmailBodyLatex
(Eigen tekst)

Dit recept bestand met het programma "Kookboek" gemaakt. U kunt converteren naar een PDF bestand door gebruik te maken van LaTex Compiler, v.b. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/de/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
dag
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Bij herstart enkel "alleen lezen" status
Remember read only mode when restarting
BeimStartLetztesRezept
toon voorgaand geselecteerd recept
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Kopieer menu
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
Synchronisierung
Kochbuch syncro instellen
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Met de automatische online synchronisatie heb je altijd je bijgewerkte recepten bij je.
- op je laptop thuis
- op je Android telefoon en tablet
Probeer het gratis gedurende 20 dagen!
Verleng daarna tegen een lage prijs, meer info op onze website:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestel nu
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Eerste synchronisatie was geslaagd!
Het zal enige tijd duren om alle afbeeldingen te synchroniseren.
Voer de code in je andere Kookboeken in om ze te verbinden met deze.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Start nieuwe synchronisatie
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
U kan hier een nieuwe synchronisatie maken.
Het is verplicht om uw echten emailadres te gebruiken.
Heeft u al een synchronisatie code? Keer terug en verbind met uw bestaand Kookboek.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
StimmeAGBZu
Ik aanvaard de voorwaarden
I accept the terms
AGB
Voorwaarden
Terms
MitBestehendemKochbuch
Verbind met bestaand Kookboek
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Voer de Code in van de eerste synchronisatie.
Nog niet gesynchroniseerd? Ga dan terug en start een nieuwe op.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Eerste synchronisatie
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Uw recepten worden nu geüploaded naar de synchronisatie server
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
De eerste synchronisatie was succesvol
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pauzeer synchronisatie
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Hervat synchronisatie
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
U kunt de code altijd opzoeken.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synchronisatie zal actief blijven voor {0} dagen.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synchronisatie is verlopen sinds {0} dagen.
Synchronization has been expired for {0} days.
LogoutSyncro
Afmelden
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Wenst u zich volledig af te melden in Kochbuch syncro op dit toestel?

Nadien kan u uw syncro token, {0}, hier niet meer gebruiken. Schrijf het op indien u het nog nodig hebt.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
RezepteWiederherstellen
Herstel {0} recepten
Restore {0} recipes
RezeptWiederherstellen
Herstel 1 recept
Restore 1 recipe
MehrAnzeigen
Toon meer
Show more
KeineGelöschtenVorhanden
Er zijn geen verwijderde recepten
There are no deleted recipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Selecteer de recepten die u wilt herstellen en klik op "Herstel recepten". Herstelde recepten steeds weergeven in de lijst.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Conflict later verhelpen
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Deze versie toestaan
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Het recept "{0}" heeft veranderings-conflicten.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Recept "{0}" werd lokaal veranderd en ook in een ander gesynchroniseerd Kookboek. Het andere Kookboek werd eerst gesynchroniseerd met de server.
Omdat die de wijzigingen zijn aangebracht op dezelfde plaatsen in de tekst, moet u nu kiezen welke versie u wilt houden. U kunt ook wijzigingen aanbrengen in het tekstvak hieronder.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Samengevoegde wijzigingen bestaan in de volgende rood gemarkeerde delen van het recept:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mijn wijzigingen:
My changes:
ServerÄnderungen
Wijzigingen op de server:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Selecteer welke versie te behouden:
Select which version to keep:
MeineVersion
Mijn versie
My version
ZusammengefügteVersion
Samengevoegde versie
Merged version
ServerVersion
Versie op de server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Los het conflict later op? Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd.
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Er blijven conflicten in de delen van het recept die rood gemarkeerd zijn in het overzicht links. U dient ze te selecteren en bewerk het gemarkeerde gebied {0}. Wenst u het conflict als opgelost aan te duiden?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Of later in het bestand menu -> Synchronisatie instellen
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Kochbuch syncro nu instellen
Setup Kochbuch syncro now
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
De testperiode Kochbuch syncro is afgelopen.
Kochbuch syncro test phase expired
AbgelaufenHinweisText
De testfase van uw Kochbuch syncro is verlopen. De synchronisatie van uw kookboeken wordt nu geschorst, totdat u uw Kookboek syncro verlengd.

Bestel nu een uitbreiding voor één tot drie jaar om al uw actuele recepten met u mee te nemen.

Vind de prijzen op onze website:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Als u Kochbuch syncro deactiveert moet u het opnieuw handmatig activeren, nadat u een verlenging besteld hebt.
(In het bestandsmenu-> Setup synchronisatie)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
AusgewählteImportieren
Geselecteerde importeren
Import selected
RezepteTitel
Recepten
Recipes
BereitsVorhanden
Bestaat reeds
Exists already
KategorienImportieren
Categorieën importeren
Import categories
MenüsImportieren
Menu's importeren
Import menus
ImportFehlerMeldung
Een of meerdere bestanden konden niet worden geopend!
One or more files couldn’t be opened!
RezeptGleichemNamenVorhanden
Gelijknamig recept bestaat reeds
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identiek recept bestaat reeds
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Duits Engels Spaans Russisch Nederlands Pools Grieks Portugees Deens Frans Fins Norwegisch (Bokmål) Italiaans Tschechisch