Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Kogebog til Litauisk

Download
Status for oversættelsen: 60.5% Komplet: 231; ændringer: 4; tom: 147
ÜbersetzenKürzelLitauiskTekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Fortryd
Undo
RezeptDuplizieren
Kopier opskrift
Duplicate recipe
Wiederholen
Gentag
Redo
KategorieLöschen
Slet kategori
Delete category
RezepteHinzufügen
Tilføj opskrifter
Add recipes
RezeptBearbeiten
Rediger opskrift
Edit recipe
KategorieVerschieben
Flyt kategori
Move category
KategorienVerschieben
Flyt kategorier
Move categories
RezepteLöschen
Slet opskrifter
Remove recipes
KategorienLöschen
Slett kategorier
Remove categories
RecipeDeleted
Opskrifter "{0}" slettet
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
"{0}" Opskrifter slettet
{0} recipes deleted
mnuExportieren
&Eksporter alle opskrifter som
&Export all recipes as
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro udløber snart. Forny nu!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kochbuch syncro er udløbet!

Forny nu (klik her og vælg "Syncro indstillinger")
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Forbinder til server ...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkroniserings serveren er ikke tilgængelig. Prøv igen senere.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Sidste succesfulde synkronisering:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Synkronisering endnu ikke gennemført
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
Der opstod {0} fejl under synkronisering.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Løs konflikt
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Opdatering af denne opskrift resulterede i en sammenfletnings konflikt. En ny version blev hentet fra synkroniseringsserveren og opskriften blev redigeret lokalt.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Sæt billeder efter tilberedning
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter kun første billede
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Eksporter billeder
Export pictures
EmailBodyReze
(Din tekst)

Denne opskrifts fil kan importeres med programmet Kochbuch.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Din tekst)

Denne opskrifts fil er lavet med programmet Kochbuch. Filen kan åbnes med alle kendte tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Din text)

Denne opskrift fil blev oprettet med kogebog programmet. Du kan konvertere den til en PDF-fil ved hjælp af en LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX fil
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
KompressionBeschreibung
For at holde de eksporterede billeder små fx for mail kan du komprimere dem med JPG. Du kan indstille billedkvaliteten med skyderen.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Kogebogen kan ikke genkende tids formatet.
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Ikke alle tegn kan genkendes: {0}
Følgende formater kan anvendes:
e.g: 1t 20min; 1:20; 80

E-mail venligst dit ønskede format til ”flose@mal-was-anderes.de”, så kogebogen kan genkende det i fremtiden.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Husk skrivebeskyttet tilstand ved genstart
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Ved opstart
On startup
BeimStartLetztesRezept
vis sidst anvendte opskrift
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
vis første kategori
show first category
AlleRezepteAnzeigen
vis alle opskrifter
show all recipes
BildFensterSchließen
Vis luk-knap på billedvinduet
Show close button at the picture window
'frmKategorien
Löschen
Slet
Delete
Vereinen
Flet
Merge
KategorienVereinen
Flet Kategorier
Merge categories
CategoryDeleted
Kategori "{0}" slettet
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
"{0}" kategori slettet
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Rediger opskriftsboks
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Slet alle opskrifter fra opskriftsboksen?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tøm opskriftsboks
Clear recipe box
'frmInfo
BitteUnterstützen
Støt vores program ved at donere.
Please support our program by donating.
'frmSpenden
SpendenText
Vi har udviklet dette program i vores fritid, og vil være meget glade, hvis du motiverer os til at fortsætte.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
MenüpunktInfo
For at oprette et nyt menupunkt skal du først tilføje opskriften og derefter skrive navnet på menupunktet i tekstfeltet.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Kopier menu
Duplicate menu
RezepteMenü
Opskrifter i menuen:
Recipes in the menu:
RezeptImKochbuch
Opskrift er i kogebogen
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Anvend ændringer?
Apply changes?
NeuMenüName
Indtast det nye menu navn
Enter the new menu name
MenüBearbeiten
Rediger menu navn
Edit menu name
Hauptgericht
Hovedret
Main dish
RezeptEntfernenCaption
Slet opskrift
Delete recipe
MenüEntfernen
Ønsker du virkelig at slette denne menu?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Slet menu
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
GefundeneRezepte
Fundne opskrifter: {0}
Found recipes: {0}
SuchenBewertung
Ingen opskrifter, der vurderes dårligere end:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Opskrifter for
Recipes for
SuchenPersonen2
personer.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Ingen opskrifter vanskeligere end:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Opskrifter som ikke tager længere tid end
Recipes which take no longer than
SuchenDauerKochen2
minutter at tilberede
minutes to cook
Relevanz
Relevans
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Udskriver {0} opskrifter fra opskriftsboksen
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Tilpas udskrift:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Udskriv sidenummer
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Centrer opskriftsnavn
Center recipe name
DatumDrucken
Udskriv aktuel dato
Print current date
ZubereitungDrucken
Udskriv forberedelse
Print preparation
KategorieDrucken
Udskriv kategorinavn
Print category name
Trennstrichdrucken
Vis skillelinje mellem ingredienser og tilberedning
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Indstil størrelsen manuelt
Set size manually
Breite
Bredde:
Width:
Höhe
Højde:
Height:
mnuDruckvorschau
&Vis udskrift
Print previe&w
DruckerEinrichten
Printer op&sætning
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Billedoversigt
Picture overview
lblBilderHilfe
Du kan omarrangere billeder med din mus.
Med højreklik kan du slette billeder
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Nulstil
Reset
Vorschaugröße
Vis størrelsen: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoom:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Opskriften "{0}" eksisterer allerede
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Forberedelserne er forskellige:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ingredienserne er forskellige:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Opskrifts infoerne er forskellige:
The recipe infos are different:
'frmSync
Synchronisierung
Opsætning for Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Med automatisk online synkronisering har du altid dine opdaterede opskrifter med dig.
- på din computer
- på din Android telefon og tablet
Prøv det gratis i 20 dage!
Forlæng herefter perioden til en favorabel pris, se mere info på vores hjemmeside:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Bestil nu
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Første synkronisering var vellykket!
Det kan tage noget tid før alle billeder er synkroniseret.
Indtast koden til dine andre kogebøger for at forbinde dem med denne.
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Start ny synkronisering
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Her kan du starte en ny synkronisering.
Det er vigtigt at du skriver din rigtige e-mail adresse.
Har du allerede fået en synkroniserings kode? Gå da tilbage og opret forbindelse til din eksisterende kogebog
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Forbind til eksisterende kogebog
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Tast koden fra den første synkronisering.
Har du endnu ikke synkroniseret? Gå da tilbage og start en ny synkronisering.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Første synkronisering
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Dine opskrifter bliver nu overført til synkroniserings serveren.
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Første synkronisering var succesfuld
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synkroniseringen
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Fortsæt synkroniseringen
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Du kan altid finde din kode.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronisering er endnu aktiv i {0} dage.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkronisering er udløbet for {0} dage siden.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Registrering ...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Registrering fejlede
Registration failed
Anmelden
Logger ind ...
Logging in ...
FehlerAnmelden
Fejl ved log in: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenHochladen
Overfører data ...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Log ud
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge fuldstændigt ud af Kochbuch syncro® på denne enhed?

Derefter kan du ikke læse din syncro token, {0}, mere her. Skriv den ned hvis du stadig har brug for den.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Vælg den opskrift du ønsker at genskabe og klik på "Genskab opskrifter". Genskabte opskrifter findes stadig på listen.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Løs konflikt senere
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Anvend denne version
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Opskrift »{0}« har flettekonflikter.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Opskrift »{0}« blev ændret lokalt og også i en anden synkroniseret Kogebog. Den anden Kogebog blev først synkroniseret med serveren.
Da ændringerne blev foretaget de samme steder i teksten, må du nu vælge, hvilken version du ønsker at beholde. Du kan også selv foretage ændringer i tekstfeltet nedenfor.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Flettede ændringer findes i denne opskrift og er markeret med rødt:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Mine ændringer:
My changes:
ServerÄnderungen
Ændringer på serveren:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Vælg hvilken version der skal beholdes:
Select which version to keep:
MeineVersion
Min version
My version
ZusammengefügteVersion
Flettet version
Merged version
ServerVersion
Version fra server
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Løs konflikter senere? Alle ændringer lavet indtil videre vil blive kasseret!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Der er stadig konflikter i de dele af opskriften der er markeret med rød i listen til venstre. Du bør vælge dem og redigere delene markeret med {0}. Vil du markere konflikten som løst alligevel?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Eller senere i fil menuen -> Konfigurer synkronisering
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Konfigurer Kochbuch syncro nu
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Kogebog info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Vis ikke igen
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Den gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Påmind mig senere
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Din gratis prøveperiode af Kochbuch syncro er udløbet. Synkroniseringen af dine Kogebøger er nu ophørt, indtil du fornyer din licens til Kochbuch syncro.

Bestil en licens nu for et til tre år for fortsat at holde dine opskrifter synkroniseret. Find priserne på vores hjemmeside:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Hvis du deaktiverer Kochbuch syncro kan du manuelt aktivere den igen, efter at du har fornyet perioden.

(I fil menuen -> Konfigurer synkronisering
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&lle
A&ll
Keine
I&ngen
Non&e
AusgewählteImportieren
Importer det valgte
Import selected
RezepteTitel
Opskrifter
Recipes
KategorienTitel
Kategorier
Categories
MenüsTitel
Menuer
Menus
BereitsVorhanden
Findes allerede
Exists already
KategorienImportieren
Importer kategorier
Import categories
MenüsImportieren
Importer menuer
Import menus
Details
Detaljer
Details
ImportFehlerMeldung
En eller flere filer kunne ikke åbnes!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Importer
Import
ja
Ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Der findes allerede én opskrift med dette navn
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identisk opskrift findes allerede
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk