Käyttäjä: Salasana:
Rekisteröidy

Käännä ohjelmia

Kielikansiot kaikkiin ohjelmiimme löytyvät tältä sivulta. Lue overview
Ennen kuin alat kääntämään, ole hyvä ja lue meidän help.
Valitse minkä ohjelman ja mille kielelle haluat kääntää:
Ohjelma: Kieli mille käännät:
Näytä kielet:
Suodata:
Sivu: Tekstejä sivua kohden:

Keittokirja:n käännös liettua:ksi

Lataa
Käännöksen valmius: 60.6% Valmis: 231; muutoksia 4; tyhjiä 146
ÜbersetzenKürzelliettuaKäännettävä teksti
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Kumoa
Undo
RezeptDuplizieren
Monista resepti
Duplicate recipe
Wiederholen
Toista
Redo
KategorieLöschen
Poista kategoria
Delete category
RezepteHinzufügen
Lisää reseptejä
Add recipes
RezeptBearbeiten
Muokkaa reseptiä
Edit recipe
KategorieVerschieben
Siirrä kategoria
Move category
KategorienVerschieben
Siirrä kategorioita
Move categories
RezepteLöschen
Poista reseptejä
Remove recipes
KategorienLöschen
Poista kategorioita
Remove categories
RecipeDeleted
Resepti "{0}" poistettu
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} reseptiä poistettu
{0} recipes deleted
mnuExportieren
&Vie kaikki reseptit nimellä
&Export all recipes as
SyncLäuftBaldAb
Kochbuch syncro vanhenee pian. Ole hyvä ja uudista!
Kochbuch syncro will expire soon. Please renew!
SyncAbgelaufen
Kochbuch syncro on vanhentunut!

Tilaa uudistus nyt (paina tästä ja valitset ”Syncro asetukset”)
Kochbuch syncro has expired!

Order renewal now (click here and select “Syncro settings”)
VerbindungsAufbau
Yhdistetään palvelimeen...
Connecting to server ...
ServerNichtErreichbar
Synkronointipalvelimeen ei saada yhteyttä. Yritä myöhemmin uudestaan.
The synchronization server is unavailable. Please retry later.
LetzteSynchronisierung
Viimeisin onnistunut synkronointi:
Last successful synchronization:
NochNichtSynchronisiert
Ei synkronoitu
Not synchronized yet
SynchronisierenKonflikte
{0} ongelmaa kohdattu synkronoinin aikana.
{0} conflicts encountered during synchronization.
KonfliktLösen
Ratkaise ongelma
Resolve conflict
KonfliktAufgetretenInfo
Tämän reseptin päivittäminen johti yhdistämisongelmaan. Uusi versio ladattiin synkronointipalvelimesta ja reseptiä muokattiin paikallisesti.
Refreshing this recipe resulted in a merge conflict. A new version was downloaded from the synchronization server and the recipe was edited locally.
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Tulosta kuvia valmistelun jälkeen
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Vie vain ensimmäinen kuva
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Vie kuvia
Export pictures
EmailBodyReze
(Tekstisi)

Tämä reseptitiedosto voidaan tuoda Keittokirja ohjelmalla.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file can be imported with the cookbook program.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyRTF
(Tekstisi)

Tämä tiedosto on luotu Keittokirja ohjelmalla. Voit avata sen sopivalla tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can open it with any established word processor (e.g. LibreOffice Writer, Word, Wordpad).
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
EmailBodyLatex
(Tekstisi)

Tämä tiedosto on luotu Keittokirja ohjelmalla. Voit muuntaa sen PDF-tiedostoksi käyttäen LaTeX kääntäjää, esimerkiksi TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX-tiedosto
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
KompressionBeschreibung
Pidä vietävät kuvat pieninä, esim. sähköpostitusta varten, voit pakata ne JPG muotoon. Voit valita kuvan laadun liukusäätimellä.
To keep the exported images small, e.g. for mailing, you can compress them with JPG. You can set the image quality with the slider.
ZeitUnlesbar
Keittokirja ei tunnista tätä aikaformaattia.
Seuraavat formaatit ovat mahdollisia:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Lähetä sähköpostia osoitteeseen flose@mal-was-anderes.de jotta Keittokirja voi tunnistaa formaatin tulevaisuudessa.
The cookbook doesn’t recognize this time formatting.
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
NichterkannteZeichen
Kaikkia merkkejä ei voitu tunnistaa:{0}
Seuraavat formaatit ovat mahdollisia:
esim.: 1h 20min; 1:20; 80

Lähetä sähköpostia osoitteeseen flose@mal-was-anderes.de jotta Keittokirja voi tunnistaa formaatin tulevaisuudessa.
Not all characters could be recognized: {0}
The following formattings are possible:
e.g: 1h 20min; 1:20; 80

Please email your formatting to flose@mal-was-anderes.de so the cookbook can recognize it in the future.
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Muista vain luku-tila uudelleenkäynnistyessä
Remember read only mode when restarting
BeimStart
Käynnistyessä
On startup
BeimStartLetztesRezept
siirry aikaisempaan reseptiin käynnistyessä
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
näytä ensimmäinen kategoria
show first category
AlleRezepteAnzeigen
näytä kaikki reseptit
show all recipes
BildFensterSchließen
Näytä sulje painike kuvaikkunassa
Show close button at the picture window
'frmKategorien
Löschen
Poista
Delete
Vereinen
Yhdistä
Merge
KategorienVereinen
Yhdistä kategorioita
Merge categories
CategoryDeleted
Kategoria "{0}" poistettu
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} kategoriaa poistettu
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
DrucklisteBearbeiten
Muokkaa Reseptivarastoa
Edit recipe box
RezepteDrucklisteEntfernen
Hävitätkö kaikki reseptit Reseptivarastosta?
Remove all recipes from recipe box?
RezepteDrucklisteEntfernenCaption
Tyhjennä Reseptivarasto
Clear recipe box
'frmInfo
BitteUnterstützen
Pyydän ohjelman tukemista lahjoittamalla.
Please support our program by donating.
'frmSpenden
SpendenText
Olemme kehittäneet tätä ohjelmaa paljon myös vapaa-ajallamme ja olemme erittäin iloisia siitä jos motivoit meitä jatkamaan.
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you motivate us to continue.
'frmMenü
MenüpunktInfo
Ruokalistan uuden nimikkeen luomiseksi lisätään ensimmäiseksi resepti ja sitten kirjoitetaan ruokalistan nimike tekstikenttään.
In order to create a new menu item first add the recipe and then write the name of the menu item into the textbox
MenüDuplizieren
Monista ruokalista
Duplicate menu
RezepteMenü
Reseptit ruokalistalla:
Recipes in the menu:
RezeptImKochbuch
Resepti on keittokirjassa
Recipe is in the cookbook
ÄnderungenÜbernehmen
Käytä muutoksia?
Apply changes?
NeuMenüName
Kirjoita uusi ruokalistan nimi
Enter the new menu name
MenüBearbeiten
Muokkaa ruokalistan nimeä
Edit menu name
Hauptgericht
Pääruoka
Main dish
RezeptEntfernenCaption
Hävitä resepti
Delete recipe
MenüEntfernen
Hävitä ruokalista?
Remove menu?
MenüEntfernenCaption
Hävitä ruokalista
Remove menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
GefundeneRezepte
Löydettyjä reseptejä: {0}
Found recipes: {0}
SuchenBewertung
Ei reseptejä joiden luokitus on pienempi kuin:
No recipes which are rated worse than:
SuchenPersonen1
Reseptit
Recipes for
SuchenPersonen2
henkilöt.
persons.
SuchenSchwierigkeit
Ei reseptejä joiden vaikeusaste on korkeampi kuin:
No recipes more difficult than:
SuchenDauer1
Reseptit, jotka vievät enintään
Recipes which take no longer than
SuchenDauerKochen2
minuuttia kokata
minutes to cook
Relevanz
Merkitys
Relevance
'frmDrucken
DruckTitel
Tulosta {0} reseptiä Reseptivarastosta
Printing {0} recipes from the recipe box
lblDrucken
Valitse tulostettavan sivun näkymä resepteille:
Choose how to print the recipes:
SeitennummerDrucken
Tulosta sivunumero
Print page number
RezeptNamenZentrieren
Reseptin nimi keskitettynä
Center recipe name
DatumDrucken
Tulosta nykyinen aika
Print current date
ZubereitungDrucken
Tulosta valmistaminen
Print preparation
KategorieDrucken
Tulosta kategorian nimi
Print category name
Trennstrichdrucken
Erota ainesosat ja valmistaminen väliviivalla
Show dividing line between ingredients and preparation
GrößeManuell
Aseta kuvan koko manuaalisesti
Set size manually
Breite
Leveys:
Width:
Höhe
Korkeus:
Height:
mnuDruckvorschau
Esikats&elu
Print previe&w
DruckerEinrichten
Tulo&stinasetukset
Printer &setup
'frmBilderÜbersicht
frmBilderÜbersicht
Kuvien katselu
Picture overview
lblBilderHilfe
Kuvien järjestystä voi muuttaa hiirellä vetämällä.
Kuvan voi hävittää oikealla klikkauksella.
You can reorder the pictures with your mouse.
By right-clicking you can remove pictures
Zurücksetzen
Aseta
Reset
Vorschaugröße
Koko: {0}px
Previewsize: {0}px
Zoom
Zoomaus:
Zoom:
'frmRezeptUnterschied
RezeptVorhanden
Reseptejä on "{0}" valmiina
The recipe “{0}” already exists
ZubereitungGeändert
Valmistaminen on erilainen:
The preparations are different:
ZutatenGeändert
Ainesosat ovat erilaiset:
The ingredients are different:
InfosGeändert
Reseptin tiedot ovat erilaiset:
The recipe infos are different:
'frmSync
Synchronisierung
Aloita Kochbuch syncro
Setup Kochbuch syncro
OnlineSynchronisierung
Kochbuch syncro ®
Kochbuch syncro ®
SyncroErklärung
Automaattisen verkkosynkronoinin avulla reseptisi ovat ajan tasalla ja aina mukana.
- kotona tietokoneellasi
- Android-puhelimellasi ja tabletilla
Testaa 20 päivää ilmaiseksi!
Tämän jälkeen voit jatkaa tilausta sopivaan hintaan, lisää tietoa nettisivuillamme:
With the automatic online synchronization you always have your up-to-date recipes with you.
- on your laptop at home
- on your Android phone and tablet
Test it 20 days for free!
Then extend for a favorable price, more infos on our website:
BestellenDreiJahre
Tilaa nyt
Order now
ErsteSyncErfolgreichErklärung
Ensimmäinen synkronointi onnistui!
Kuvien synkronointi saattaa viedä jonkin aikaa.
Lisää koodi muihin Keittokirjohin yhdistääksesi ne tämän kanssa
First synchronization was successful!
It might take some time for pictures to be synchronized.
Enter the code in your other Cookbooks to connect them with this one.
NeueSynchronisierung
Aloita uusi synkronointi
Start new synchronization
NeuSynchronisierungBeschreibung
Tässä voit aloittaa uuden synkronoinnin.
On äärimmäisen tärkeää että käytät oikeaa sähköpostiosoitettasi.
Onko sinulla jo synkronointikoodi? Palaa takaisin ja yhdistä Keittokirjasi.
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
MitBestehendemKochbuch
Yhdistä valmiiseen Keittokirja
Connect to existing Cookbook
MitBestehendemBeschreibung
Kirjoita ensimmäisen synkronoinin koodisi.
Etkö ole vielä synkronoinut? Palaa takaisin ja aloita uusi.
Enter the code from the first synchronization.
Not synchronized yet? Just go back and start a new one.
ErsteSynchronisierung
Ensimmäinen synkronointi
First synchronization
ErsteSynchronisierungBeschreibung
Nyt reseptisi ladataan synkronointipalvelimeen
Now your recipes are being uploaded to the synchronization server.
ErsteSynchroniserungErfolgreich
Ensimmäinen synkronointi onnistui
First synchronization was successful
SynchronisierungDeaktivieren
Pysäytä synkronointi
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Jatka synkronointia
Resume synchronization
CodeWiederNachlesen
Voit tarkistaa koodisi milloin vain.
You can look up the code anytime.
SynchronisierungNochTageAktiv
Synkronointi on aktiivinen vielä {0} päivää.
Synchronization will be active for {0} more days.
SynchronisierungTageAbgelaufen
Synkronointi vanhentui {0} päivää sitten.
Synchronization has been expired for {0} days.
Registrieren
Rekisteröidään...
Registering ...
RegistrierungFehlgeschlagen
Rekisteröinti epäonnistui
Registration failed
Anmelden
Kirjaudutaan sisään...
Logging in ...
FehlerAnmelden
Virhe tapahtui kirjautuessa sisään: {0}
Error occured when trying to log in: {0}
SyncDatenHochladen
Ladataan dataa...
Uploading data ...
LogoutSyncro
Kirjaudu ulos
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Haluatko kirjautua kokonaan ulos Kochbuch synco®sta tällä laitteella?

Tämän jälkeen et voit lukea synkronointikoodiasi, {0}, enää täällä. Kirjoita se muistiin jos vielä tarvitset sitä.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
GelöschteWiederherstellenErklärung
Valitse reseptit jotka haluat palauttaa ja paina ”Palauta reseptit”. Palautetut reseptit näkyvät edelleen listassa.
Select the recipes you want to restore and click on “Restore recipes”. Restored recipes still appear in the list.
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterBeheben
Ratkaise ongelma myöhemmin
Resolve conflict later
VersionÜbernehmen
Ota käyttöön tässä versiossa
Apply this version
ÄnderungskonfliktRezept
Reseptillä ”{0}” on ongelmia yhdistäytymisessä.
Recipe “{0}” has merge conflicts.
KonfliktErklärung
Reseptiä ”{0}” muokattiin paikallisesti sekä toisessa synkronoidussa Keittokirjassa. Toinen Keittokirja synkronoi ensin palvelimeen.
Koska muutoksia tehtiin samaan tekstiin, sinun täytyy nyt valita kumman version pidät. Voit myös tehdä muutoksia itse tekstilaatikkoon alapuolella.
Recipe “{0}” was changed locally and also in another synchronized Cookbook. The other Cookbook synced first with the server.
Because the changes were made in the same places in the text, you must now select which version to keep. You can also make changes yourself in the text box below.
KonfliktTeileErklärung
Yhdistämismuutokset näkyvät punaisella merkittyinä reseptissä:
Merge changes exist in the following red marked parts of the recipe:
MeineÄnderungen
Minun tekemät muutokset:
My changes:
ServerÄnderungen
Muutokset palvelimesta:
Changes on the server:
ZuÜbernehmendeVersion
Valitse kumman version pidät:
Select which version to keep:
MeineVersion
Minun versio
My version
ZusammengefügteVersion
Yhdistetty versio
Merged version
ServerVersion
Versio palvelimesta
Version from server
KonfliktSpäterAuflösen
Ratkaise ongelma myöhemmin? Kaikki muutokset unohdetaan!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Reseptissä on edelleen ongelmia, mitkä ovat merkitty listaan vasemmalla punaisella. Sinun pitäisi valita ne ja muokata kohdat jotka on merkitty {0}. Haluatko merkata nämä ongelmat ratkaistuiksi?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
SyncroSpäterHinweis
Tai myöhemmin menemällä Tiedosto -> Luo synkronointi
Or later in the file menu -> Setup synchronization
SyncroJetztEinrichten
Luo Kochbuch syncro nyt
Setup Kochbuch syncro now
KochbuchInfo
Keittokirja info
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Älä näytä uudestaan
Do not show again
'frmSyncroExpired
TestphaseAbgelaufen
Kochbuch syncro kokeiluversio on vanhentunut
Kochbuch syncro test phase expired
SpäterErinnern
Muistuta myöhemmin
Remind me later
AbgelaufenHinweisText
Kochbuch syncron kokeiluversio on vanhentunut. Keittokirjasi synkronointi on lopetettu kunnes tilaat uuden Kochbuch syncron.

Tilaa jatkoa yhdestä kolmeen vuoteen pitääksesi reseptisi ajan tasalla ja aina mukana.

Voit myös löytää hintamme nettisivuiltamme:
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
Jos otat Kochbuch syncron pois käytöstä, sinun täytyy itse aktivoida uudestaan kun olet tilannut pidennyksen.
(Tiedosto -> Luo synkronointi)
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
K&aikki
A&ll
Keine
E&i yhtään
Non&e
AusgewählteImportieren
Tuonti valittu
Import selected
RezepteTitel
Reseptit
Recipes
KategorienTitel
Kategoriat
Categories
MenüsTitel
Ruokalistat
Menus
BereitsVorhanden
On jo olemassa
Exists already
KategorienImportieren
Tuo kategorioita
Import categories
MenüsImportieren
Tuo ruokalistoja
Import menus
Details
Tiedot
Details
ImportFehlerMeldung
Yhtä tai useampaa kansiota ei voitu avata!
One or more files couldn’t be opened!
Import
Tuo
Import
ja
Kyllä
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Samanniminen resepti on jo olemassa
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Samanlainen resepti on jo olemassa
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
saksa englanti espanja venäjä hollanti puola kreikka portugali tanska ranska suomi Norwegisch (Bokmål) italia Tschechisch