Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Kokebok til Russisk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 97.4% Fullført: 371; endringer: 1; tomme: 9
ÜbersetzenKürzelRussiskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
RezeptDuplizieren
Dupliser oppskrift
Duplicate recipe
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Bilder etter forberedelser
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Eksporter bare første bilde
Only export first picture
'frmImportieren
'frmKompression
'frmOptionen
BeimStartLetztesRezept
vis forrige valgte opppskrift
show previously selected recipe
'frmKategorien
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Dupliser meny
Duplicate menu
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
SyncroAbmeldenFrage
Vil du logge ut helt fra Kochbuch syncro® på denne enheten?

Da vil du ikke kunne lese din synkroniseringskode, {0}, her lenger. Skriv den ned i tillfelle du trenger den seinere.
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Vil du håndtere konflikt seinere? Alle endringer så langt vil bli borte!
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
Det finnes fortsatt konflikter i deler av oppskriften som er markert med rödt i listen til venstre. Du bør velge dem og ändra de delene som er markert med {0}. Vil du allikevel markere konflikten som løst?
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
NichtMehrAnzeigen
Ikke vis på nytt
Do not show again
'frmSyncroExpired
'frmImport
RezepteTitel
Oppskrifter
Recipes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk
Recommend this page