Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Sonderzeichen:
Õõ
Ää
Öö
Üü
šž
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Oppdater til Estisk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 29.2% Fullført: 7; endringer: 0; tomme: 17
ÜbersetzenKürzelEstiskTekst som skal oversettes
msgUpdateBereitsVorhanden
Du har allerede lastet ned en oppdatering.
Omstart {0} for å installere den.
You have already downloaded an update.
Restart {0} to install it.
msgUpdateLokaleInstallationNichtVollständig
Den lokale installasjoen er ikke fullført.
Vennligst last ned programmet manuelt og reinstaller det.
The local installation is not complete.
Please download the program manually and reinstall it.
Update
{0} oppdater
{0} update
ShowReleasenotes
Vis utgivelsesnotater
Show release notes
WarningNetFrameworkTooOld
Advarsel: Installer. Net Framework {0} (eller en tilsvarende Mono-versjon) før du installerer oppdateringen. Ellers vil programmet ikke starte etter oppdateringen.
Warning: Install .Net Framework {0} (or an equivalent Mono version) before installing the update. Otherwise the program will fail to start after the update.
WarningNetFrameworkUnknown
Advarsel: .NET Framework {0} (eller en ekvivalent Mono versjon) er påkrevd for denne oppdateringen. Forsikre deg om at den er installert.
Warning: .Net Framework {0} (or an equivalent Mono version) is necessary for this update. Make sure it’s installed.
Herunterladen
&Last ned
&Download
msgUpdateInstallierenAdmin
Du har lastet ned en oppdatering, men har ikke installert den ennå.
Start {0} som administrator for å installere oppdateringen.
You have downloaded an update but have not installed it yet.
Start {0} as administrator to install the update.
msgFehlerUpdateSuchen
Feil under søk etter oppdateringer: {0}
Error while searching updates: {0}
lblAktuelleDatei
Gjeldende fil: {0}
Current file: {0}
msgUpdateErfolgreich
Oppdatering nedlastet!
For å installere oppdateringen må {0} omstartes.
Omstart nå?
Update downloaded successfully!
To install the update you have to restart {0}.
Restart now?
Neustarten
&Restart
&Restart
msgFehlerUpdate
Feil under oppdatering: {0}
Error while Updating: {0}
FehlerAusführen
Feil under forsøk på å utføre "{0}":
{1}
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
MonoUpdateHinweis
Dersom oppdateringen ikke starter kjører du følgende kommando:
{0}
If the update doesn’t start, run the following command:
{0}
Schließen
&Lukk
Clo&se
VersionErfolgreichInstalliert
{0}: versjon {1} installert.
{0}: version {1} successfully installed.
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk