Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Αναβάθμιση έως Türkisch

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 0.0% Ολοκλήρωση: 0; αλλαγές: 0; κενά: 24
ÜbersetzenKürzelTürkischΚείμενο για μετάφραση
SprachenName
Ελληνικά
English
msgUpdateBereitsVorhanden
Έχετε κατεβάσει μία αναβάθμιση.
Επανεκίνηση {0} για εγκατάσταση.
You have already downloaded an update.
Restart {0} to install it.
msgUpdateLokaleInstallationNichtVollständig
The local installation is not complete.
Please download the program manually and reinstall it.
Update
{0} Αναβάθμιση
{0} update
msgUpdateVorhanden
Μία αναβάθμιση στην έκδοση {0} είναι διαθέσιμη.
Θέλετε να την κατεβάσετε τώρα;
Update to version {0} is available.
Do you want to download it now?
ShowReleasenotes
Show release notes
WarningNetFrameworkTooOld
Warning: Install .Net Framework {0} (or an equivalent Mono version) before installing the update. Otherwise the program will fail to start after the update.
WarningNetFrameworkUnknown
Warning: .Net Framework {0} (or an equivalent Mono version) is necessary for this update. Make sure it’s installed.
NetFrameworkDownload
Download .Net Framework
Herunterladen
&Download
msgUpdateInstallierenAdmin
Έχετε κατεβάσει μία αναβάθμιση αλλά δεν την έχετε εγκαταστήσει.
Έναρξη {0} ως διαχειριστής για εγκατάσταση.
You have downloaded an update but have not installed it yet.
Start {0} as administrator to install the update.
msgKeinUpdate
Καμμία διαθέσιμη αναβάθμιση
No update available
msgFehlerUpdateSuchen
Σφάλμα κατά την αναζήτηση αναβαθμίσεων: {0}
Error while searching updates: {0}
lblAktuelleDatei
Τρέχων αρχείο: {0}
Current file: {0}
UpdateFertigstellen
Ολοκλήρωση...
Finalising...
msgUpdateErfolgreich
Η αναβάθμιση κατέβηκε επιτυχώς!
Για να την εγκαταστήσετε πρέπει να κάνετε επανεκίνηση {0}.
Επανεκίνηση τώρα?
Update downloaded successfully!
To install the update you have to restart {0}.
Restart now?
Neustarten
&Restart
msgFehlerUpdate
Σφάλμα κατά την αναβάθμιση: {0}
Error while Updating: {0}
FehlerAusführen
Σφάλμα κατά την εκτέλεση: '{0}':
{1}
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
MonoUpdateHinweis
Εάν η αναβάθμιση δεν ξεκινήσει, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
{0}
If the update doesn’t start, run the following command:
{0}
UpdateHistory
Ιστορικό αναβαθμίσεων
Update history
Updates
Αναβαθμίσεις:
Updates:
Schließen
Κλείσιμο&
Clo&se
VersionErfolgreichInstalliert
{0}: Έκδοση {1} εγκαταστάθηκε επιτυχώς.
{0}: version {1} successfully installed.
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch