Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Trener czasowników na Angielski

Pobierz
Kompletność tłumaczenia: 100.0% Gotowe: 109; Zmiany: 0; Puste: 0
ÜbersetzenKürzelAngielskiTekst do przetłumaczenia
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
SprachenName
Polski
'Sprachen
German
Niemiecki
English
Angielski
French
Francuzki
Italian
Włoski
Spanish
Hiszpański
Dutch
Holenderski
Swedish
Greek
Grecki
'Verbentrainer
Verbentrainer
Trener czasowników
'frmAnmelden
Anmelden
Zaloguj
msgNeuerBenutzer
Podaj nazwę użytkownika:
Öffnen
&Otwórz
NeuerBenutzer
Nowy użytkownik
Benutzer
Użytkownik:
Sprache
Język:
lblSpracheWählen
Wybierz użytkownika i język:
'frmVerbentrainer
VerbentrainerCaption
Trener czasowników - {0}: {1}
KonjugationAnzeigen
Pokaż &koniugacje
Auswerten
Z&analizować
LösungZeigen
Pokaż ro&związanie
Einstellungen
&Ustawienia
frmEinstellungen
Ustawienia
InfinitivAnzeigen
Pokaż bezokolicznik
Konjugation
Koniugacja
FehlerSpeichern
Błąd zapisu: {0}
Chcesz mimo to zamknąć?
lblStatistik
Poprawnie: {0}
Błędnie: {1}
Sonderzeichen
Znaki specjalne
Key1
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
lblSonderzeichen
Znaki specjalne
'frmEinstellungen
EineZeitProVerb
Pytaj tylko jeden czas dla każdego czasownika
InfinitivImmer
Odpytuj bezokolicznik za każdym razem
NurUnregelmäßige
Tylko nieregularne
chkInfinitiv
Bezokolicznik
Ok
O&k
Abbrechen
&Zakończ
msgKeineZeiten
Musisz wybrać co najmniej jeden czas!
tltAlleHinzufügen
Dodaj wszystkie słowa z listy
lblZeitWählen
Wybierz czasy które chcesz ćwiczyć:
Suchen
Szukaj:
lblVerbenWählen
Wybierz tutaj, które czasowniki chcesz czwiczyć:
lblVerbeninDatei
Czasowników w twoim pliku:
lblNochNichtGelernte
Jeszcze nie dodane czasowniki:
'frmUpdaten
chkAutoUpdate
Szukaj aktualizacji automatycznie podczas uruchamiania
cmdUpdateSuchen
Szukaj aktualizacji teraz
Schließen
Zamknij
Update
Aktualizuj
'Verben bearbeiten
'frmSprache
SpracheWählen
Wybierz język który chcesz edytować:
VerbenSprache
Język czasowników:
Programmsprache
Język programu:
Bearbeiten
Edytuj
'frmVerbenBearbeiten
Unregelmäßig
Ten czas jest nieregularny
VerbenBearbeiten
Edytuj czasowniki{0} {1}
Neu
&Nowy
Entfernen
&Usuń
Speichern
&Zapisz
SpracheWechseln
Zmień Język
Beenden
Zakończ
Fehler
Błąd: {0}
NeueDateiMachen
Czy chcesz utworzyć nowy plik?
NochSpeichern
Chcesz jeszcze zapisać?
Vollständig
pełne
UnregelmäßigTag
Nieregularny
VerbUnregelmäßig
Wszystkie czasy tego czasownika są nieregularne
LeererInfinitiv
Bezokolicznik nie może być pusty!
lblInfinitive
Bezokoliczniki:
lblKonjugationen
Odmiany:
Verbenanzahl
Ilość czasowników: {0}
'frmÄnderungenSenden
frmÄnderungen
Dokonałeś zmian w pliku czasowników.
lblÄnderungenSenden
Poprawiłeś błąd, albo dodałeś nowy czasownik? Prześlij zmiany do nas, żebyśmy mogli je udostępnić innym użytkownikom.

Jeśli zamierzasz dodać lub zmienić jeszcze więcej czasowników, możesz nam przesłać plik też później.

Podczas przesyłania zmian zostaje wysyłany wyłącznie plik "{0}" z czasownikami.
Dane osobiste nie zostają przesyłane.
NichtSenden
Nie wysyłaj
ÄnderungenSenden
Wyślij zmiany teraz
NichtMehrAnzeigen
Nie pokazuj już tego komunikatu
ÄnderungenDanke
Bardzo dziękujemy za pomoc.
ÄnderungenFehler
Przy wysyłaniu wystąpił następujący błąd:
{0}
'PersonenNamen
PersonNormal0
1. os. poj.
PersonNormal1
2. os. poj.
PersonNormal2
3. os. poj.
PersonNormal3
1. os. mn.
PersonNormal4
2. os. mn.
PersonNormal5
3. os. mn.
PersonNormalLang0
1. Osoba pojedyncza
PersonNormalLang1
2. Osoba pojedyncza
PersonNormalLang2
3. Osoba pojedyncza
PersonNormalLang3
1. Osoba mnoga
PersonNormalLang4
2. Osoba mnoga
PersonNormalLang5
3. Osoba mnoga
PersonImperativ0
2. os. poj.
PersonImperativ1
3. os. poj.
PersonImperativ2
1. os. mn.
PersonImperativ3
2. os. mn.
PersonImperativ4
3. os. mn.
PersonImperativLang0
2. Osoba pojedyncza
PersonImperativLang1
3. Osoba pojedyncza
PersonImperativLang2
1. Osoba mnoga
PersonImperativLang3
2. Osoba mnoga
PersonImperativLang4
3. Osoba mnoga
PersonImperativD0
2 os. poj.
PersonImperativD1
2 os. mn.
PersonImperativDLang0
2. Osoba pojedyncza
PersonImperativDLang1
2. Osoba mnoga
PersonImperativP0
2. os. mn.
PersonImperativP0Lang
2. Osoba mnoga
PersonZusammen0
1. os. poj.
PersonZusammen1
1. os. mn.
PersonZusammenLang0
1. Osoba pojedyńcza
PersonZusammenLang1
1. Osoba mnoga
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch