Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Sonderzeichen:
Ææ
Øø
Åå
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Verbetræner til Norsk (Bokmål)

Download
Status for oversættelsen: 18.3% Komplet: 20; ændringer: 0; tom: 89
ÜbersetzenKürzelNorsk (Bokmål)Tekst at oversætte
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen
'Verbentrainer
'frmAnmelden
'frmVerbentrainer
KonjugationAnzeigen
Vis &Bøj
Show &conjugation
Auswerten
&Tjek
&Check
LösungZeigen
Vis &løsning
Show &solution
Einstellungen
Ind&stillinger
S&ettings
frmEinstellungen
Indstillinger
Settings
InfinitivAnzeigen
Vis &navnemåde
Show &infinitive
Konjugation
Bøjning
Conjugation
FehlerSpeichern
Der opstod en fejl under gem: {0}
Ønsker du at lukke alligevel?
Error while saving: {0}
Quit anyway?
lblStatistik
Rigtigt: {0}
Forkert: {1}
Correct: {0}
Wrong: {1}
Sonderzeichen
Special tegn
Special characters
Key1
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
lblSonderzeichen
Special tegn
Special characters
'frmEinstellungen
EineZeitProVerb
Vælg kun en tid pr. udsagnsord
Ask only one tense per verb
InfinitivImmer
Vælg altid navnemåde
Always ask for infinitive
NurUnregelmäßige
Kun uregelmæssige tider
Only irregular tenses
chkInfinitiv
Navnemåde
Infinitive
Ok
O&k
O&k
Abbrechen
F&ortryd
C&ancel
msgKeineZeiten
Du skal vælge mindst en tid!
You have to choose at least one tense!
tltAlleHinzufügen
Tilføj alle
Add all verbs from the list
lblZeitWählen
Vælg den tid du ønsker at øve:
Choose the tenses you want to exercise:
Suchen
Søg:
Search:
lblVerbenWählen
Vælg de udsagnsord du ønsker at lære:
Choose the verbs you want to learn:
lblVerbeninDatei
Udsagnsord i din fil:
Verbs in your file:
lblNochNichtGelernte
Udsagnsord du endnu ikke har tilføjet:
Verbs you haven't added yet:
'frmUpdaten
chkAutoUpdate
Søg efter opdateringer automatisk når programmet starter
Search for updates automatically when the program starts
cmdUpdateSuchen
Søg efter opdateringer nu
Search for updates now
Schließen
&Luk
&Close
Update
Opdater
Update
'Verben bearbeiten
'frmSprache
SpracheWählen
Vælg det sprog du ønsker at tilføje:
Choose the language you want to edit:
VerbenSprache
Udsagnsords sprog:
Verb language:
Programmsprache
Program sprog:
Program language:
Bearbeiten
Tilføj
Edit
'frmVerbenBearbeiten
Unregelmäßig
Denne tid er &uregelret
This tense is &irregular
VerbenBearbeiten
Udsagnsords redigerer{0} {1}
Verbs editor{0} {1}
Neu
&Ny
&New
Entfernen
&Fjern
&Remove
Speichern
&Gem
&Save
SpracheWechseln
&Ændre sprog
&Change language
Beenden
&Luk
&Exit
Fehler
Fejl: {0}
Error: {0}
NeueDateiMachen
Ønsker du at oprette en ny fil?
Do you want to create a new file?
NochSpeichern
Ønsker du at gemme?
Do you want to save?
Vollständig
Fuldført
Complete
UnregelmäßigTag
Uregelmæssig
Irregular
VerbUnregelmäßig
Alle tider af dette udsagnsord er uregelret
Every tense of this verb is irregular
LeererInfinitiv
Navnemåde må ikke være tom!
The infinitive must not be empty!
lblInfinitive
Navnemåde:
Infinitives:
lblKonjugationen
Bøjninger:
Conjugations:
Verbenanzahl
Antal verber: {0}
Number of verbs: {0}
'frmÄnderungenSenden
frmÄnderungen
Du ændrede udsagnsords filen
You changed the verb file
lblÄnderungenSenden
Hvis du har rettet en fejl eller tilføjet et nyt udsagnsord vil vi blive glade hvis du sender os dine ændringer så vi kan sende dem dem til de andre brugere.
Hvis du vil lave flere ændringer kan du sende os filen senere.

Kun udsagnsords filen "{0}" vil blive sendt til os.
Ingen personlige data vil blive overført.
If you corrected a mistake or added a new verb we would be delighted if you sent us your changes so we can distribute them to the other users.
If you are going to make some more changes you can send us the file later.

Only the verb file "{0}" will be sent to us.
No personal data will be transferred.
NichtSenden
Send ikke
Don't send
ÄnderungenSenden
Send ændringer nu
Send changes now
NichtMehrAnzeigen
Vis ikke denne meddelelse igen
Don't show this dialog again
ÄnderungenDanke
Mange tak for din support
Thank you very much for your support
ÄnderungenFehler
Der opstod en fejl under opload:
{0}
Error while uploading:
{0}
'PersonenNamen
PersonNormal0
1. person ental.
1st pers. sg.
PersonNormal1
2. person ental
2nd pers. sg.
PersonNormal2
3. person ental
3rd pers. sg.
PersonNormal3
1. person flertal
1st pers. pl.
PersonNormal4
2. person flertal
2nd pers. pl.
PersonNormal5
3. person flertal
3rd pers. pl.
PersonNormalLang0
1. person ental
1st person singular
PersonNormalLang1
2. person ental
2nd person singular
PersonNormalLang2
3. person ental
3rd person singular
PersonNormalLang3
1. person flertal
1st person plural
PersonNormalLang4
2. person flertal
2nd person plural
PersonNormalLang5
3. person flertal
3rd person plural
PersonImperativ0
2. person ental
2nd pers. sg.
PersonImperativ1
3. person ental
3rd pers. sg.
PersonImperativ2
1. person flertal
1st pers. pl.
PersonImperativ3
2. person flertal
2nd pers. pl.
PersonImperativ4
3. person flertal
3rd pers. pl.
PersonImperativLang0
2. person ental
2nd person singular
PersonImperativLang1
3. person ental
3rd person singular
PersonImperativLang2
1. person flertal
1st person plural
PersonImperativLang3
2. person flertal
2nd person plural
PersonImperativLang4
3. person flertal
3rd person plural
PersonImperativD0
2. person ental
2nd pers. sg.
PersonImperativD1
2. person flertal
2nd pers. pl.
PersonImperativDLang0
2. person ental
2nd person singular
PersonImperativDLang1
2. person flertal
2nd person plural
PersonImperativP0
2. person flertal
2nd pers. pl.
PersonImperativP0Lang
2. person flertal
2nd person plural
PersonZusammen0
1. person ental
1st pers. sg.
PersonZusammen1
1. person flertal
1st pers. pl.
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk