Bruger: Kodeord:
Opret

Oversæt programmer

Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se overview
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores help. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
Program: Sprog at oversætte:
Vis sprog:
Filter:
Side: Sætninger pr. side:

Oversættelse af Hjemmeside til Hebræisk

Status for oversættelsen: 0.0% Komplet: 0; ændringer: 0; tom: 101
ÜbersetzenKürzelHebræiskTekst at oversætte
Abmelden
Log ud
Logout
Benutzer
Bruger:
User:
Passwort
Kodeord:
Password:
Anmelden
Log ind
Login
BenutzerRegistrieren
Opret
Register
ÜbersetzenRegistrierenTitel
Opret ny bruger
Register new user
RegistrierenText
(<a href="%s">Tilbage til oversættelse</a> For at oversætte behøver du ikke at være registreret, men det har den fordel, at dine ændringer tælles. Når du har oversat flere sætninger kan vi give dig administrator rettigheder, så du kan redigere dataene direkte. Når du har oversat 100 sætninger får du en Flashcard licensnøgle gratis.)
<a href="%s">Back to translating</a>
In order to translate you don't have to be registered but it has the advantage that your modifications are counted. When you have translated several phrases we can give you admin rights so you can edit the data directly.
When you have translated 100 phrases you get Kochbuch syncro or a Flashcards licence key for free. Just contact us and tell us which of the two you want!
email
E-Mail:
E-Mail:
passwortre
Gentag kodeord:
Repeat password:
Captcha
Captcha:
Captcha:
RegistrierenBenutzernameFalsch
Brugernavnet må ikke være tomt eller længere end 20 tegn.
The username mustn't be empty or longer than 20 characters.
RegistrierenBenutzerVorhanden
Dette brugernavn allerede findes, vælg et andet.
This username already exists, please choose another one.
RegistrierenPasswortUngleich
De to kodeord er ikke ens.
The two passwords don't match.
RegistrierenPasswortZuKurz
Adgangskoden skal være på mindst 5 tegn!
The password has to be at least 5 characters long!
RegistrierenCaptchaFalsch
Du har indtastet en forkert captcha.
You entered the captcha wrongly.
WillkommenBenutzer
Velkommen %s! Du kan logge ind i øverste højre hjørne nu.
Welcome %s!
You can login in the right top corner now.
AngemeldetAls
Du er logget ind som %s
Logged in as %s
ÜbersetzenTitel
Oversæt programmer
Translate programs
ÜbersetzenEinleitung
Sprogfiler af alle vores programmer er placeret på dette site. Se %3$soverview%4$s
Før du begynder at oversætte, bedes du læse vores %shelp%s. Vælg hvilket program og hvilket sprog du vil oversætte:
The language files of all our programs are located on this site. See %3$soverview%4$s
Before you begin with translating, please read our %shelp%s.
Choose which program and which language you want to translate:
ÜbersetzenProgramm
Program:
Program:
Navhome
Home
Home
Navnews
News
News
Navlinks
Links
Links
Navprogramme
Vores programmer
Our programs
Navspenden
Doner
Donate
Navfaq
FAQ
FAQ
Navtranslation
Hjælp med at oversætte
Help translating
Navimpressum
Kontakt os
Imprint
Navkarteikasten
Hukommelseskort
Flashcards
Navkochbuch
Kogebog
Cookbook
Navkochbuch-server
Kogebog Server
Cookbook server
Navkochbuch-android
Kogebog-Android
Cookbook-Android
Navverbentrainer
Verbetræner
Verb trainer
Navupdate
Opdateringer
Update
Navschulnoten
Skole Noter
School grades
Navspielesammlung
Spil
Games
Navwebsite
Hjemmeside
Website
ÜbersetzenSprache
Sprog at oversætte:
Language to translate:
AnzuzeigendeSprachen
Vis sprog:
Show languages:
sprlnggerman
Tysk
German
sprlngenglish
Engelsk
English
sprlngfrench
Fransk
French
sprlngestonian
Estisk
Estonian
sprlngbavarian
Bayersk
Bavarian
sprlngcroatian
Kroatisk
Croatian
sprlngitalian
Italiensk
Italian
sprlngspanish
Spansk
Spanish
sprlngdutch
Hollandsk
Dutch
sprlngswedish
Svensk
Swedish
sprlngportuguese
Portugisisk
Portuguese
sprlngfinnish
Finsk
Finnish
sprlngslovenian
Slovensk
Slovenian
sprlngserbian
Serbisk
Serbian
sprlngserbian_cyrillic
Serbokroatisk (kyrillisk)
Serbian (cyrillic)
sprlnghungarian
Ungarsk
Hungarian
sprlnggreek
Græsk
Greek
sprlngchinese
Kinesisk
Chinese
sprlngromanian
Rumænsk
Romanian
sprlngbulgarian
Bulgarsk
Bulgarian
sprlnglithuanian
Litauisk
Lithuanian
sprlngrussian
Russisk
Russian
sprlngpolish
Polsk
Polish
sprlngarmenian
Armensk
Armenian
sprlngukrainian
Ukrainsk
Ukrainian
sprlngdanish
Dansk
Danish
sprlngafrikaans
Afrikaans
Afrikaans
sprlnghebrew
Hebræisk
Hebrew
sprlngcatalan
Catalansk
Catalan
Sprlngslovak
Slovakisk
Slovak
sprlngnorwegian
Norsk (Bokmål)
Norwegian (Bokmål)
sprlngturkish
Tyrkisk
Turkish
sprlngczech
Tjekkisk
Czech
Filter
Filter:
Filter:
ÜbersetzteAusblenden
Skjul oversatte linier
Hide translated lines
ZeilenMitVorschlag
Vis kun linier med forslag
Only show lines with suggestions
Seite
Side:
Page:
AnzahlProSeite
Sætninger pr. side:
Phrases per page:
Alle
Alle
All
Anzeigen
Vis
Show
ÜbersetzenÄnderungenDank
Tak for %d ændringer
Thanks for the %d changes
ÜbersetzenVorschlägeDank
Tak for %d forslag
Thanks for the %d suggestions
ÜbersetzenUntertitel
Oversættelse af %s til %s
Translation of %s into %s
ÜbersetzenDownload
Download
Download
ÜbersetzenAdminListe
Du har administratorrettigheder til denne liste, dvs. dine ændringer vil blive anvendt direkte!
You have ADMIN privileges for this list, i.e. your changes will be applied directly!
ÜbersetzenVorschlagSenden
Send forslag
Send suggestion
ÜbersetzenÄnderungSenden
Skriv ændringer i databasen
Write changes in database
Kürzel
Tekst
Token
ÜbersetzenÜbersetzenderText
Tekst at oversætte
Text to translate
ÜbersetzenVorschlägeBenutzer
Forslag fra andre brugere
Suggestions from other users
ÜbersetzenMussGeändert
Må ændres
Must be changed
ÜbersetzenVollständigkeit
Status for oversættelsen:
Completeness of the translation:
ÜbersetzenVollständigkeitZahlen
Komplet: %d; ændringer: %d; tom: %d
Complete: %d; changes: %d; empty: %d
VollständigkeitHeader
Komplet%sændringer%stom%sforslag
complete%schanges%sempty%ssuggestions
ProgrammeÜbersichtEinleitung
I denne oversigt kan du se status for oversættelserne og hvor du stadig kan hjælpe.
In this overview you can see the progress of the translations and where you can still help.
ÜbersetzenHilfe
<a href="%s">Tilbage til oversættelse</a>
Med vores oversættelses site kan alle forbedre og udvide oversættelser af vores programmer.
For at oversætte et program skal du vælge det program og det sprog du ønsker at oversætte. Hvis det ønskede sprog endnu ikke er tilgængeligt så send os venligst en <a href="%2$s">email</a>, så vil vi tilføje det.
Når du har klikket på "Vis" vises en liste med de sætninger der skal oversættes.
Alle sætninger der endnu ikke er oversat vises med rødt. Den orange farve betyder at den oprindelige tekst er ændret og oversættelsen skal ajourføres.
Foretag dine ændringer og klik derefter på "Send forslag".
Først vil dine ændringer vises som et forslag i tekstboksen.
De vil blive brugt så snart vi har kontrolleret dem.
Hvis du planlægger at lave flere ændringer kan du registrere dig <a href="%3$s">her</a>.
Så snart du har lavet nogle gode oversættelser, kan vi give dig administratorrettigheder, så dine ændringer vil blive tilføjet direkte.
Hvis du har lavet mere end 100 ændringer fra din konto, vil du modtage Kogebog Syncro eller en Hukommelseskort nøgle gratis.
Vær opmærksom på at du vil blive automatisk logget ud efter en time, hvis du har JavaScript deaktiveret. Tilføj derfor dine ændringer jævnligt så de ikke går tabt.
<h2>Bemærk ved oversættelse af programmerne</h2><ul><li>{0},{1}, ... er pladsholdere for tekst eller tal. fx: dansk tekst: "Fejl under lagring: {0}", hvor {0} er en pladsholder for fejlmeddelelsen. Pladsholderen skal også fremgå i oversættelsen. </li><li> & tegnet bruges til at understrege bogstavet bagved i menuer eller knapper og gøre det tilgængeligt via Alt + [det understregede bogstav]. fx: tekst: "Vis løs&ning" på vis løsning knappen den vigtigste form. På denne knap er "n" understreget og ved at trykke Alt + n aktiveres knappen.
I oversættelsen skal & også fremgå, hvis muligt foran samme bogstav, hvis det ikke er muligt, vælg da blot et bogstav.</li></ul><h2>Bemærk ved oversættelse af hukommelseskort</h2><ul><li>Alle koder der begynder med "Sprlng" er sprog navne. Oversættelsen må også begynde med "Sprlng" + sprogets navn</li></ul>
Hvis du har yderligere spørgsmål eller noget virker uforståeligt send os da en <a href="%2$s">email</a>
<a href="%s">Back to translating</a>
With our translation site everybody can improve and extend the translations of our programs.

In order to translate a program select the program and the language you want to edit. If the language you want to translate isn’t available yet please send us an <a href="%2$s">email</a>, so we’ll add it.

After clicking on “Show” the list with the phrases to translate is shown.
All untranslated phrases are show in red. Orange lines indicate that the original text has changed and the translation has to be updated.
Carry out your changes and then click on “Send suggestion”.

At first your changes will be shown as suggestions under the textboxes.
They will be used as soon as we’ve checked them.

If you’re planning on making more changes you can register <a href="%3$s">here</a>.
As soon as you've done some good translating, we can give you admin rights, so you’re changes will be applied directly.

If you’ve done more than 100 changes from your account, you’ll receive Kochbuch syncro or a Flashcards key free of charge.

Please keep in mind that you will be logged out automatically after an hour if you have JavaScript disabled. So apply your changes regularly so they won’t get lost.

<h2>Notices for translating the programs</h2><ul><li>{0}, {1}, ... are placeholders for text or numbers. e.g: english text: "Error while saving: {0}", where {0} is a placeholder for an error message. This placeholder must also appear in the translation.</li><li>The & character is used to underline the character behind it in menus or buttons and make it accessible via Alt + [underlined character]. e.g: text: "Show sol&ution" of the show solution button on the main form. On this button the "u" is underlined and by pressing Alt + u the button is clicked.
In the translation the & must also appear, if possible in front of the same character, if that's not possible, just choose one.</li></ul><h2>Notices for translating flashcards</h2><ul><li>All texts that begin wit "Sprlng" are language names. The translation must also start with "Sprlng" + translated languagename</li></ul>

If you have any further questions or something is unclear just write us an <a href="%2$s">email</a>
ÜbersetzenHilfeTitel
Hjælp til oversættelse
Translation help
FehlerAufgetreten
Der opstod en fejl. Hjemmeside administratoren ér blevet informeret.
An error has occurred. The website administrator has been informed.
NichtÜbersetzteSprachen
Ikke oversatte sprog: %s
Not translated languages: %s
JetztÜbersetzen
Oversæt nu!
Translate now!
ReleasenotesKochbuchAndroid
Version 1.6
Import og Eksport af Zip filer (arbejder bedre med billeder)
Fejl rettet

Version 1.5
Nyt billed galleri
Fejl rettet

Version 1.4.6
Klar til Android N
Mulighed for log ind på Kogebog Syncro når kontoen er udløbet
Rettelser

Version 1.4.4
Import forbedret, filer fra alle eksterne lagre vises
Vis fuldskærm ikon på tablets
Fejl rettet

Version 1.4.3
Forbedret billede synkroniserings adfærd af navne med specialtegn

Version 1.4.2
Ny Finsk oversættelse

Version 1.4.1
Flydende Knap repareret i Android 2.3
Nye oversættelser

Version 1.4
Relevant Design og nyt ikon
Mulighed for at flytte om på kategorier
Miniaturer i opskrifts listen
Deler også opskrift information
Fejl rettet

Version 1.3.5.1 Udgivet 29.06.2015:
Emoji synkronisering rettet
Synkroniser nu knap

Version 1.3.5 Udgivet 30.05.2015:
Fejl rettet ved første syncro login
Ny oversættelse: Kroatisk
Version 1.6.2
Android 8.0 Oreo Support
Cookbook now requires at least Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Fix bugs

Version 1.6
Import and Export of Zip files (works better with photos)
Fixed bugs

Version 1.5
New image galery
Fixed bugs

Version 1.4.6
Ready for Android N
Enable logging in to Kochbuch syncro when expired
Bugfixes

Version 1.4.4
Improve import, show files from all external storages
Show fullscreen icon on tablets
Fix crashes
GooglePlayAndroid
Kogebog hjælper dig med at organisere dine opskrifter og få adgang til dem, når som helst du har brug for det.

Hold styr på alle dine yndlingsopskrifter på en nem og intuitiv måde. Kogebog giver dig mulighed for at tilføje flere billeder til hver opskrift.
Brug hurtig søgning til let at finde dine opskrifter.

Vores online synkronisering Kogebog Syncro holder din Android og PC kogebog (https://www.mal-was-anderes.de) opdateret.
Du kan også importere .reze eksport filer fra pc-versionen.

Tilgængelig på 15 sprog: Bulgarsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Græsk, Polsk, Portugisisk, Serbokroatisk, Spansk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Kroatisk, Rumænsk, Finsk
Hjælp til oversættelse: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Nødvendige tilladelser:
- Til synkroniserings funktionen:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Nødvendigt for at gemme billeder og eksportere:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Cookbook helps you organize your recipes and access them whenever you need to.

Keep track of all your favourite recipes in an easy and intuitive way. Cookbook allows you to add multiple images to each recipe.
Use the quick search to easily find your recipes.

Our online synchronization Kochbuch syncro keeps your Android and PC cookbook (https://www.mal-was-anderes.de) up-to-date.
You can also import .reze export files from the PC version.

Available in 15 languages: Bulgarian, English, French, German, Greek, Polish, Portuguese, Serbian, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Croatian, Romanian, Finnish
Help translating: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Required permissions:
- For the synchronization feature:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Needed in order to save images and export:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Hollandsk Polsk Græsk Portugisisk Dansk Fransk Finsk Norsk (Bokmål) Italiensk Tjekkisk