Użytkownik: Hasło:
Zarejestruj się

Tłumacz programy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz Przegląd
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą Pomoc.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
Program: Język do przetłumaczenia:
Pokaż języki:
Filtr:
Strona: Ilość na stronie:

Tłumaczenie z Strona Internetowa na Litwiński

Kompletność tłumaczenia: 0.0% Gotowe: 0; Zmiany: 0; Puste: 101
ÜbersetzenKürzelLitwińskiTekst do przetłumaczenia
Abmelden
Wyloguj
Logout
Benutzer
Użytkownik:
User:
Passwort
Hasło:
Password:
Anmelden
Zaloguj
Login
BenutzerRegistrieren
Zarejestruj się
Register
ÜbersetzenRegistrierenTitel
Rejestruj nowego użytkownika
Register new user
RegistrierenText
(<a href="%s">Powrót do tłumaczenia.</a>
Do tłumaczenia nie musisz być zarejestrowany, ma to jednak ten plus, że zmiany są zliczane. Jak dokonasz ileś zmian, możemy ci przyznać prawa Administracyjne. Wtedy masz możliwość bezpośrednich zmian. Po 100 zmianach dostaniesz w prezencie klucz licencji programu kartoteki.
)
<a href="%s">Back to translating</a>
In order to translate you don't have to be registered but it has the advantage that your modifications are counted. When you have translated several phrases we can give you admin rights so you can edit the data directly.
When you have translated 100 phrases you get Kochbuch syncro or a Flashcards licence key for free. Just contact us and tell us which of the two you want!
email
E-Mail:
E-Mail:
passwortre
Powtórz hasło:
Repeat password:
Captcha
Captcha:
Captcha:
RegistrierenBenutzernameFalsch
Nazwa użytkownika nie może być pusta i nie dłuższa niż 20 znaków
The username mustn't be empty or longer than 20 characters.
RegistrierenBenutzerVorhanden
Ten użytkownik już istnieje, wybierz inną nazwę.
This username already exists, please choose another one.
RegistrierenPasswortUngleich
Hasła się nie zgadzają.
The two passwords don't match.
RegistrierenPasswortZuKurz
Hasło musi mieć co najmniej 5 znaków!
The password has to be at least 5 characters long!
RegistrierenCaptchaFalsch
Wprowadziłeś błędny kod.
You entered the captcha wrongly.
WillkommenBenutzer
Witamy %s!
Możesz się teraz zalogować u góry po prawej stronie.
Welcome %s!
You can login in the right top corner now.
AngemeldetAls
Zalogowany jako %s
Logged in as %s
ÜbersetzenTitel
Tłumacz programy
Translate programs
ÜbersetzenEinleitung
Na tej stronie znajdziesz wszystkie pliki językowe naszych programów. Zobacz %3$sPrzegląd%4$s
Przed tłumaczeniem przeczytaj proszę naszą %sPomoc%s.
Wybierz który program i który język chcesz tłumaczyć:
The language files of all our programs are located on this site. See %3$soverview%4$s
Before you begin with translating, please read our %shelp%s.
Choose which program and which language you want to translate:
ÜbersetzenProgramm
Program:
Program:
Navhome
Strona Domowa
Home
Navnews
Wiadomości
News
Navlinks
Skróty
Links
Navprogramme
Nasze programy
Our programs
Navspenden
Przekaż Darowiznę
Donate
Navfaq
Pomoc - FAQ
FAQ
Navtranslation
Help translating
Navimpressum
Stopka redakcyjna
Imprint
Navkarteikasten
Kartoteka
Flashcards
Navkochbuch
Książka Kucharska
Cookbook
Navkochbuch-server
Cookbook server
Navkochbuch-android
Książka Kucharska-Android
Cookbook-Android
Navverbentrainer
Trener czasowników
Verb trainer
Navupdate
Aktualizacja
Update
Navschulnoten
Oceny
School grades
Navspielesammlung
Gry
Games
Navwebsite
Strona Internetowa
Website
ÜbersetzenSprache
Język do przetłumaczenia:
Language to translate:
AnzuzeigendeSprachen
Pokaż języki:
Show languages:
sprlnggerman
Niemiecki
German
sprlngenglish
Angielski
English
sprlngfrench
Francuzki
French
sprlngestonian
Estoński
Estonian
sprlngbavarian
Bawarski
Bavarian
sprlngcroatian
Chorwacki
Croatian
sprlngitalian
Włoski
Italian
sprlngspanish
Hiszpański
Spanish
sprlngdutch
Holenderski
Dutch
sprlngswedish
Szwedzki
Swedish
sprlngportuguese
Portugalski
Portuguese
sprlngfinnish
Fiński
Finnish
sprlngslovenian
Słoweński
Slovenian
sprlngserbian
Serbski
Serbian
sprlngserbian_cyrillic
Serbian (cyrillic)
sprlnghungarian
Węgierski
Hungarian
sprlnggreek
Grecki
Greek
sprlngchinese
Chiński
Chinese
sprlngromanian
Rumuński
Romanian
sprlngbulgarian
Bułgarski
Bulgarian
sprlnglithuanian
Litwiński
Lithuanian
sprlngrussian
Rosyjski
Russian
sprlngpolish
Polski
Polish
sprlngarmenian
Armeński
Armenian
sprlngukrainian
Ukraiński
Ukrainian
sprlngdanish
Duński
Danish
sprlngafrikaans
Afrykański
Afrikaans
sprlnghebrew
Hebrew
sprlngcatalan
Catalan
Sprlngslovak
Slovak
sprlngnorwegian
Norwegian (Bokmål)
sprlngturkish
Turkish
sprlngczech
Czech
Filter
Filtr:
Filter:
ÜbersetzteAusblenden
Ukryj już przetłumaczone
Hide translated lines
ZeilenMitVorschlag
Pokaż tylko linijki z propozycjami
Only show lines with suggestions
Seite
Strona:
Page:
AnzahlProSeite
Ilość na stronie:
Phrases per page:
Alle
Wszystkie
All
Anzeigen
Pokaż
Show
ÜbersetzenÄnderungenDank
Bardzo dziękujemy za te %d zmian
Thanks for the %d changes
ÜbersetzenVorschlägeDank
Bardzo dziękujemy za te %d propozycji
Thanks for the %d suggestions
ÜbersetzenUntertitel
Tłumaczenie z %s na %s
Translation of %s into %s
ÜbersetzenDownload
Pobierz
Download
ÜbersetzenAdminListe
Dla tej listy masz prawa ADMIN, to znaczy twoje zmiany zostaną natychmiastowo przejęte!
You have ADMIN privileges for this list, i.e. your changes will be applied directly!
ÜbersetzenVorschlagSenden
Wyślij propozycje
Send suggestion
ÜbersetzenÄnderungSenden
Zapisz zmiany w bazie danych
Write changes in database
Kürzel
Skrót
Token
ÜbersetzenÜbersetzenderText
Tekst do przetłumaczenia
Text to translate
ÜbersetzenVorschlägeBenutzer
Propozycje innych użytkowników:
Suggestions from other users
ÜbersetzenMussGeändert
Musi zostać zmienione
Must be changed
ÜbersetzenVollständigkeit
Kompletność tłumaczenia:
Completeness of the translation:
ÜbersetzenVollständigkeitZahlen
Gotowe: %d; Zmiany: %d; Puste: %d
Complete: %d; changes: %d; empty: %d
VollständigkeitHeader
Gotowe%sZmiany%sPuste%sPropozycje
complete%schanges%sempty%ssuggestions
ProgrammeÜbersichtEinleitung
W tym podglądzie możesz zobaczyć jak daleko jest tłumaczenie poszczególnych programów i gdzie można jeszcze dopomóc.
In this overview you can see the progress of the translations and where you can still help.
ÜbersetzenHilfe
(<a href="%s">Powrót do tłumaczenia</a>
Z naszą stroną tłumaczeń ma każdy możliwość ulepszenia i rozszerzenia tłumaczeń naszych programów.

Żeby przetłumaczyć program, wybierz najpierw program oraz język, który chcesz edytować. Jeżeli język który chcesz przetłumaczyć nie istnieje, chętnie udostępnimy możliwość wprowadzania na zapytanie.

Po kliknięciu na "Pokaż", pokaże się cała lista wyrazów do tłumaczenia.
Wszystkie jeszcze nie przetłumaczone wyrazy są czerwone. Pomarańczowe linijki oznajmiają, że zmieniła się treść oryginału i trzeba dopasować tłumaczenie.
Wprowadź potem wszystkie zmiany i kliknij na samym dole na "Wyślij propozycje".

Twoje zmiany zostaną najpierw tylko pokazane jako propozycje pod okienkami tekstowymi.
Po sprawdzeniu przez nas zostaną przejęte.

Jeżeli masz zamiar wprowadzania regularnie zmian, możesz się <a href="%3$s">tutaj</a> zarejestrować.
Jak już dokonasz kilka tłumaczeń, możemy ci udostępnić prawa admina, żebyś mógł wprowadzać zmiany bezpośrednio.

Jak wprowadzisz ponad 100 zmian z twojego konta użytkownika, dostaniesz darmowy klucz do programu Kartoteka(normalnie 10€ darowizny)!!

Proszę pamiętać, że po godzinie nastąpi automatyczne wylogowanie, jeżeli JavaScript jest wyłączony. Przesyłaj swoje zmiany więc regularnie, żebyśmy mogli je tobie przypisać.

<h2>Na co uważać przy tłumaczeniu programów</h2><ul><li>{0},{1},... są zmiennymi dla tekstów lub liczb. na przykład: Skrót "BłądZapisu", polski tekst: "Błąd podczas zapisywania: {0}", {0} jest przy tym zmienną opisu błędu. Ta zmienna musi zostać również przejęta w tłumaczeniu.</li><li>Znak & jest po to,żeby podkreślić następujący znak w menu lub na guzikach oraz udostępnia skrót ALT + Litera. na przykład: Skrót "PokażRozwiązanie", tekst: "Pok&aż rozwiązanie", jest guzikiem Pokaż rozwiązanie na głównym formularzu. Na tym guziku będzie "a" podkreślone a skrót Alt + a uruchamia guzik.
W tłumaczeniu musisz przejąć znak &, jeśli możliwe to przed tą samą literą, jeżeli nie to przed jakakolwiek literą. /li><li>"\n\n" jest znakiem nowej linijki, powinien stać w tłumaczeniu na tym samym miejscu.</li></ul><h2>Na co uważać przy tłumaczeniu programu Kartoteka</h2><ul><li>Wszystkie skróty zaczynające się z "Sprlng" angielskie nazwy języków, ich tłumaczenie musi się również zaczynać z "Sprlng", na przykład: Skrót: "SprlngArabic", Tłumaczenie: "Sprlng..."</li></ul>W razie niejasności lub jakichkolwiek pytań, prosimy o E-mail: <a href="%2$s">E-Mail</a>
)
<a href="%s">Back to translating</a>
With our translation site everybody can improve and extend the translations of our programs.

In order to translate a program select the program and the language you want to edit. If the language you want to translate isn’t available yet please send us an <a href="%2$s">email</a>, so we’ll add it.

After clicking on “Show” the list with the phrases to translate is shown.
All untranslated phrases are show in red. Orange lines indicate that the original text has changed and the translation has to be updated.
Carry out your changes and then click on “Send suggestion”.

At first your changes will be shown as suggestions under the textboxes.
They will be used as soon as we’ve checked them.

If you’re planning on making more changes you can register <a href="%3$s">here</a>.
As soon as you've done some good translating, we can give you admin rights, so you’re changes will be applied directly.

If you’ve done more than 100 changes from your account, you’ll receive Kochbuch syncro or a Flashcards key free of charge.

Please keep in mind that you will be logged out automatically after an hour if you have JavaScript disabled. So apply your changes regularly so they won’t get lost.

<h2>Notices for translating the programs</h2><ul><li>{0}, {1}, ... are placeholders for text or numbers. e.g: english text: "Error while saving: {0}", where {0} is a placeholder for an error message. This placeholder must also appear in the translation.</li><li>The & character is used to underline the character behind it in menus or buttons and make it accessible via Alt + [underlined character]. e.g: text: "Show sol&ution" of the show solution button on the main form. On this button the "u" is underlined and by pressing Alt + u the button is clicked.
In the translation the & must also appear, if possible in front of the same character, if that's not possible, just choose one.</li></ul><h2>Notices for translating flashcards</h2><ul><li>All texts that begin wit "Sprlng" are language names. The translation must also start with "Sprlng" + translated languagename</li></ul>

If you have any further questions or something is unclear just write us an <a href="%2$s">email</a>
ÜbersetzenHilfeTitel
Pomoc w tłumaczeniu
Translation help
FehlerAufgetreten
Wystąpił błąd. Powiadomiono Administratora.
An error has occurred. The website administrator has been informed.
NichtÜbersetzteSprachen
Nie przetłumaczone języki: %s
Not translated languages: %s
JetztÜbersetzen
Przetłumacz teraz!
Translate now!
ReleasenotesKochbuchAndroid
Version 1.6.2
Android 8.0 Oreo Support
Cookbook now requires at least Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Fix bugs

Version 1.6
Import and Export of Zip files (works better with photos)
Fixed bugs

Version 1.5
New image galery
Fixed bugs

Version 1.4.6
Ready for Android N
Enable logging in to Kochbuch syncro when expired
Bugfixes

Version 1.4.4
Improve import, show files from all external storages
Show fullscreen icon on tablets
Fix crashes
GooglePlayAndroid
Cookbook helps you organize your recipes and access them whenever you need to.

Keep track of all your favourite recipes in an easy and intuitive way. Cookbook allows you to add multiple images to each recipe.
Use the quick search to easily find your recipes.

Our online synchronization Kochbuch syncro keeps your Android and PC cookbook (https://www.mal-was-anderes.de) up-to-date.
You can also import .reze export files from the PC version.

Available in 15 languages: Bulgarian, English, French, German, Greek, Polish, Portuguese, Serbian, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Croatian, Romanian, Finnish
Help translating: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation

Required permissions:
- For the synchronization feature:
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, WAKE_LOCK:

- Needed in order to save images and export:
WRITE_EXTERNAL_STORAGE:
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Niemiecki Angielski Hiszpański Rosyjski Holenderski Polski Grecki Portugalski Duński Francuzki Fiński Norwegisch (Bokmål) Włoski Tschechisch