Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σε αυτή την επισκόπηση μπορείτε να δείτε την πρόοδο των μεταφράσεων και που μπορείτε να βοηθήσετε.
Ολοκλήρωσηαλλαγέςκενάπροτάσεις
Καρτέλες
Γερμανικά 100.0%461000
Αγγλικά 100.0%461000
Γαλλικά 100.0%461001
Ιταλικά 100.0%461000
Βαβαρικά 100.0%461000
Εσθονικά 100.0%461000
Κροατικά 14.5%6703940
Ισπανικά 100.0%461000
Ολλανδικά 100.0%461000
Σουηδικά 33.8%15603050
Σλοβένικα 51.8%23902220
Πορτογαλλικά 100.0%461000
Φιλανδικά 5.4%2504360
Κινέζικα 19.7%910370367
Ρώσσικα 35.1%16202990
Πολωνικά 100.0%461000
Δανέζικα 17.4%8003810
Hebräisch 0.2%104600
Norwegisch (Bokmål) 26.9%12403370
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Σέρβικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ελληνικά, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Βιβλίο συνταγών
Γερμανικά 100.0%382000
Αγγλικά 100.0%382001
Γαλλικά 99.7%381011
Ιταλικά 99.7%381010
Βαβαρικά 95.0%3631180
Εσθονικά 83.8%3200620
Κροατικά 99.7%381010
Ισπανικά 99.7%381011
Ολλανδικά 99.7%381010
Σουηδικά 99.5%380110
Σλοβένικα 99.7%381010
Πορτογαλλικά 99.7%381010
Φιλανδικά 99.7%381010
Σέρβικα 99.7%381010
Serbisch (kyrillisch) 13.1%5003320
Ούγγρικα 81.7%3121690
Ελληνικά 84.8%3246520
Ρουμάνικα 97.9%374080
Λιθουανικά 60.5%23141470
Βουλγάρικα 99.5%380110
Ρώσσικα 99.7%381010
Πολωνικά 99.7%381011
Δανέζικα 99.7%381010
Αφρικανικά 46.9%17941990
Hebräisch 91.9%3510310
Katalanisch 99.0%378310
Slowakisch 99.5%380020
Norwegisch (Bokmål) 99.7%381010
Türkisch 58.9%22501579
Tschechisch 99.7%381010
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Κινέζικα, Αρμένικα, Ουκρανικά
Βιβλίο συνταγών-Android
Γερμανικά 100.0%146000
Αγγλικά 100.0%146000
Γαλλικά 98.6%144020
Ιταλικά 98.6%144022
Βαβαρικά 8.9%1301330
Κροατικά 86.3%1260200
Ισπανικά 98.6%144020
Ολλανδικά 98.6%144020
Σλοβένικα 98.6%144020
Πορτογαλλικά 98.6%144020
Φιλανδικά 97.3%142040
Σέρβικα 91.1%1330130
Ελληνικά 59.6%871580
Ρουμάνικα 90.4%1321130
Βουλγάρικα 81.5%1191260
Ρώσσικα 98.6%144020
Πολωνικά 61.6%9015556
Δανέζικα 98.6%144020
Norwegisch (Bokmål) 98.6%144020
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Εσθονικά, Σουηδικά, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Κινέζικα, Λιθουανικά, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Kochbuch Server
Γερμανικά 100.0%87000
Αγγλικά 100.0%87000
Γαλλικά 96.6%84030
Ιταλικά 98.9%86010
Ισπανικά 96.6%84030
Πορτογαλλικά 98.9%86010
Φιλανδικά 82.8%721140
Ρώσσικα 49.4%430440
Δανέζικα 98.9%86010
Norwegisch (Bokmål) 98.9%86010
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Βαβαρικά, Εσθονικά, Κροατικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Σλοβένικα, Σέρβικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ελληνικά, Κινέζικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Πολωνικά, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Εκμάθηση ρημάτων
Γερμανικά 100.0%109000
Αγγλικά 100.0%109000
Γαλλικά 100.0%109000
Ιταλικά 100.0%109000
Βαβαρικά 10.1%110980
Ισπανικά 100.0%109000
Ολλανδικά 99.1%108010
Πορτογαλλικά 98.2%107020
Ελληνικά 0.9%101080
Πολωνικά 99.1%108010
Δανέζικα 100.0%109000
Norwegisch (Bokmål) 18.3%200890
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Εσθονικά, Κροατικά, Σουηδικά, Σλοβένικα, Φιλανδικά, Σέρβικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Κινέζικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Ρώσσικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Αναβάθμιση
Γερμανικά 100.0%24000
Αγγλικά 100.0%24000
Γαλλικά 100.0%24000
Ιταλικά 100.0%24000
Βαβαρικά 100.0%24000
Εσθονικά 29.2%70170
Ισπανικά 100.0%24000
Ολλανδικά 70.8%17070
Πορτογαλλικά 100.0%24000
Φιλανδικά 70.8%17070
Σέρβικα 70.8%17070
Ελληνικά 70.8%17070
Κινέζικα 70.8%17070
Βουλγάρικα 70.8%17070
Πολωνικά 70.8%17070
Δανέζικα 100.0%24000
Norwegisch (Bokmål) 100.0%24000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Κροατικά, Σουηδικά, Σλοβένικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Ρώσσικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Ιστοσελίδα
Γερμανικά 100.0%101000
Αγγλικά 100.0%101000
Γαλλικά 90.1%91460
Ιταλικά 99.0%100010
Βαβαρικά 16.8%170840
Ισπανικά 92.1%93440
Ολλανδικά 89.1%901100
Σουηδικά 17.8%181820
Πορτογαλλικά 98.0%99110
Φιλανδικά 89.1%90290
Σέρβικα 63.4%640370
Ελληνικά 87.1%882110
Κινέζικα 6.9%70940
Ρώσσικα 84.2%850160
Πολωνικά 87.1%882110
Δανέζικα 99.0%100100
Norwegisch (Bokmål) 100.0%101000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Εσθονικά, Κροατικά, Σλοβένικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch