Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σε αυτή την επισκόπηση μπορείτε να δείτε την πρόοδο των μεταφράσεων και που μπορείτε να βοηθήσετε.
Ολοκλήρωσηαλλαγέςκενάπροτάσεις
Καρτέλες
Γερμανικά 100.0%461000
Αγγλικά 100.0%461000
Γαλλικά 100.0%461000
Ιταλικά 100.0%461000
Βαβαρικά 100.0%461000
Εσθονικά 100.0%461000
Κροατικά 14.5%6703940
Ισπανικά 100.0%461000
Ολλανδικά 100.0%461000
Σουηδικά 33.8%15603050
Σλοβένικα 51.8%23902220
Πορτογαλλικά 100.0%461000
Φιλανδικά 5.4%2504360
Κινέζικα 19.7%910370367
Ρώσσικα 35.1%16202990
Πολωνικά 100.0%461000
Δανέζικα 17.4%8003810
Hebräisch 0.2%104600
Norwegisch (Bokmål) 26.9%12403370
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Σέρβικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ελληνικά, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Βιβλίο συνταγών
Γερμανικά 100.0%381000
Αγγλικά 100.0%381000
Γαλλικά 100.0%381000
Ιταλικά 100.0%381000
Βαβαρικά 95.3%3631170
Εσθονικά 83.7%3190620
Κροατικά 100.0%381000
Ισπανικά 100.0%381000
Ολλανδικά 100.0%381000
Σουηδικά 99.7%380100
Σλοβένικα 100.0%381000
Πορτογαλλικά 100.0%381000
Φιλανδικά 100.0%381000
Σέρβικα 100.0%381000
Serbisch (kyrillisch) 13.1%5003310
Ούγγρικα 81.9%3121680
Ελληνικά 85.0%3246510
Ρουμάνικα 98.2%374070
Λιθουανικά 60.6%23141460
Βουλγάρικα 99.7%380100
Ρώσσικα 100.0%381000
Πολωνικά 100.0%381000
Δανέζικα 100.0%381000
Αφρικανικά 47.0%17941980
Hebräisch 92.1%3510300
Katalanisch 99.2%378300
Slowakisch 99.7%380010
Norwegisch (Bokmål) 100.0%381000
Türkisch 59.1%22501569
Tschechisch 100.0%381000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Κινέζικα, Αρμένικα, Ουκρανικά
Βιβλίο συνταγών-Android
Γερμανικά 100.0%144000
Αγγλικά 100.0%144000
Γαλλικά 100.0%144000
Ιταλικά 100.0%144000
Βαβαρικά 9.0%1301310
Κροατικά 87.5%1260180
Ισπανικά 100.0%144000
Ολλανδικά 100.0%144000
Σλοβένικα 100.0%144000
Πορτογαλλικά 100.0%144000
Φιλανδικά 98.6%142020
Σέρβικα 92.4%1330110
Ελληνικά 60.4%871560
Ρουμάνικα 91.7%1321110
Βουλγάρικα 82.6%1191240
Ρώσσικα 100.0%144000
Πολωνικά 58.3%841590
Δανέζικα 100.0%144000
Norwegisch (Bokmål) 100.0%144000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Εσθονικά, Σουηδικά, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Κινέζικα, Λιθουανικά, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Kochbuch Server
Γερμανικά 100.0%86000
Αγγλικά 100.0%86000
Γαλλικά 97.7%84020
Ιταλικά 100.0%86000
Ισπανικά 97.7%84020
Πορτογαλλικά 100.0%86000
Φιλανδικά 83.7%721130
Ρώσσικα 50.0%430430
Δανέζικα 100.0%86000
Norwegisch (Bokmål) 100.0%86000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Βαβαρικά, Εσθονικά, Κροατικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Σλοβένικα, Σέρβικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ελληνικά, Κινέζικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Πολωνικά, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Εκμάθηση ρημάτων
Γερμανικά 100.0%109000
Αγγλικά 100.0%109000
Γαλλικά 100.0%109000
Ιταλικά 100.0%109000
Βαβαρικά 10.1%110980
Ισπανικά 100.0%109000
Ολλανδικά 99.1%108010
Πορτογαλλικά 98.2%107020
Ελληνικά 0.9%101080
Πολωνικά 99.1%108010
Δανέζικα 100.0%109000
Norwegisch (Bokmål) 18.3%200890
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Εσθονικά, Κροατικά, Σουηδικά, Σλοβένικα, Φιλανδικά, Σέρβικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Κινέζικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Ρώσσικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Αναβάθμιση
Γερμανικά 100.0%24000
Αγγλικά 100.0%24000
Γαλλικά 100.0%24000
Ιταλικά 100.0%24000
Βαβαρικά 100.0%24000
Εσθονικά 29.2%70170
Ισπανικά 100.0%24000
Ολλανδικά 70.8%17070
Πορτογαλλικά 100.0%24000
Φιλανδικά 70.8%17070
Σέρβικα 70.8%17070
Ελληνικά 70.8%17070
Κινέζικα 70.8%17070
Βουλγάρικα 70.8%17070
Πολωνικά 70.8%17070
Δανέζικα 100.0%24000
Norwegisch (Bokmål) 100.0%24000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Κροατικά, Σουηδικά, Σλοβένικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Ρώσσικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Ιστοσελίδα
Γερμανικά 100.0%101000
Αγγλικά 100.0%101000
Γαλλικά 90.1%91460
Ιταλικά 99.0%100010
Βαβαρικά 16.8%170840
Ισπανικά 92.1%93440
Ολλανδικά 89.1%901100
Σουηδικά 17.8%181820
Πορτογαλλικά 98.0%99110
Φιλανδικά 89.1%90290
Σέρβικα 63.4%640370
Ελληνικά 87.1%882110
Κινέζικα 6.9%70940
Ρώσσικα 84.2%850160
Πολωνικά 87.1%882110
Δανέζικα 99.0%100100
Norwegisch (Bokmål) 100.0%101000
Μη μεταφρασμένες γλώσσες: Εσθονικά, Κροατικά, Σλοβένικα, Serbisch (kyrillisch), Ούγγρικα, Ρουμάνικα, Λιθουανικά, Βουλγάρικα, Αρμένικα, Ουκρανικά, Αφρικανικά, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2021
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch