Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Hukommelseskort til Kinesisk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 19.7% Fullført: 91; endringer: 0; tomme: 370
ÜbersetzenKürzelKinesiskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
SprlngChinese
SprlngChinese
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
teSprache
Forslag fra andre brukere

{0} 语言 (2010-11-13 18:17:57)
{0} Språk
{0} language:
Programmsprache
Forslag fra andre brukere

程式语言 (2010-11-13 18:17:57)
Program språk:
program language:
BedeutungenWörterbuch
Forslag fra andre brukere

{0} 在字典中的含义。 (2010-11-13 18:17:57)
{0} betydninger i ordboken.
{0} meanings in the dictionary.
IntroAnzeigen
Forslag fra andre brukere

展览简介 (2010-11-13 18:17:57)
Vis intro
Show intro
'Sprachen
Entfernen
Forslag fra andre brukere

删除 (2010-11-13 18:17:57)
&Fjern
&Remove
BildLaden
Forslag fra andre brukere

载入图片 (2010-11-13 18:17:57)
Hent &bilde
Load &image
'Sonderzeichen
Tastenkürzel
Forslag fra andre brukere

捷径 (2010-11-13 18:17:57)
Snarvei
Short cuts
Key1
Forslag fra andre brukere

Ctrl键{0} {1} (2010-11-13 18:17:57)
Ctrl {0} {1}
Ctrl {0} {1}
Key2
Forslag fra andre brukere

Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Alt {0} {1}
Alt {0} {1}
Key3
Forslag fra andre brukere

Ctrl键 + Alt键{0} {1} (2010-11-13 18:42:36)
Ctrl + Alt {0} {1}
Ctrl + Alt {0} {1}
'Üben
ToneffekteAktiv
Forslag fra andre brukere

激活声音效果 (2010-11-13 18:42:36)
Aktiver lydeffekter
Activate sound effects
StimmeWählen
Forslag fra andre brukere

选择一个声音: (2010-11-13 18:42:36)
Velg en stemme:
Choose a voice:
Versuche
Forslag fra andre brukere
Forsøk inntil et ord anses som galt:
Attempts until a word is counted as wrong:
TippAnzahl
Forslag fra andre brukere

数量可能的提示: (2010-11-13 18:42:36)
Anntal av mulige hint:
Number of possible hints:
6.FachAktiv
Forslag fra andre brukere

启动第六阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Aktiver 6. etappe
Activate 6th stage
FächerMischen
Forslag fra andre brukere

混合阶段 (2010-11-13 18:42:36)
Bland etapper
Mix stages
KategorienbeiAbfrageAnzeigen
Forslag fra andre brukere

在审讯显示分类 (2010-11-13 18:42:36)
Vis kategorier ved forhør
Show categories at interrogation
Abfragerichtung
Forslag fra andre brukere

审讯方向 (2010-11-13 18:42:36)
Retning av avhør
Direction of interrogation
Anhören
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 18:42:36)
Hør
Listen
AlleBedeutungen
Forslag fra andre brukere

所有的意义都必须输入 (2010-11-13 18:42:36)
Alle betydninger skal inntastes
All meanings have to be entered
NurTippfehlerVersuche
Forslag fra andre brukere

只为错别字进一步尝试 (2010-11-13 18:42:36)
Ytterligere forsøk kun for stavefeil
Further attempts only for typos
Zufällig
Forslag fra andre brukere

随机 (2010-11-13 18:42:36)
Tilfeldig
Random
WortStatistik
Forslag fra andre brukere

字统计商店 (2010-11-13 18:42:36)
Lagre ord statistikk
Save word statistics
WortStatistikDeaktivieren
Forslag fra andre brukere

你想禁用词统计真的吗? (2010-11-13 18:42:36)
Ønsker du virkelig at deaktivere ord statistikk?
Do you really want to deactivate word statistics?
FalscheZweimalAbfragen
Hvis et ord er lagt inn feil, rett det med en gang
If a word is entered incorrectly, interrogate it again immediately
'Witze
Aktivieren
Forslag fra andre brukere

在审讯显示笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Vis vitser ved avhør
Show jokes at interrogation
AktiviereAutostart
Forslag fra andre brukere
Vis vitser ved oppstart av windows
Show jokes at windows startup
FehlerWitze
Forslag fra andre brukere
Kunne ikke legge til vitser for å starte{0}Pålogging som administrator for å endre oppstart.
Couldn’t add jokes to start up{0}Logon as Administrator to change the startup.
WitzSprache
Forslag fra andre brukere

语言的笑话: (2010-11-13 18:42:37)
Språk for vitser:
Language of jokes:
WörterBisWitz
Forslag fra andre brukere
Rette ord til en spøk vises:
Correct words until a joke appears:
AuchErwachsenenWitze
Forslag fra andre brukere

显示成人笑话 (2010-11-13 18:42:37)
Vis voksne vitser
Show adult jokes
'Speicherungen
DateienKopieren
Forslag fra andre brukere

在新的目录复制文件 (2010-11-13 18:42:37)
Kopier filer i ny katalog
Copy files in new directory
DateienVerschieben
Forslag fra andre brukere
Flytt filer i ny katalog
Move files in new directory
LeeresVerzeichnis
Forslag fra andre brukere

创建空目录 (2010-11-13 18:42:37)
Lag tom katalog
Create empty directory
Standard
Forslag fra andre brukere

默认 (2010-11-13 18:42:37)
Feil
Default
OrdnerÖffnen
Forslag fra andre brukere

打开此文件夹 (2010-11-13 18:42:37)
Åpne denne mappen
Open this folder
KeineRechteSpeicherung
Forslag fra andre brukere
Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å endre lagringsstien, start Flashcards som administrator.
You don’t have sufficient rights to change the save path, start Flashcards as administrator.
'cmdOk
msgKeineSchreibrechte
Forslag fra andre brukere
Du har ikke skrivetillatelse i denne mappen !!
You don’t have writing permission in this folder!!
SpeicherungspfadÄndern
Forslag fra andre brukere

更改保存路径 (2010-11-13 18:42:37)
Endre lagringssti
Change save path
msgFehlerBeimVerschieben
Forslag fra andre brukere

移动时发生错误:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Feil under flytting: {0}
Error while moving: {0}
'cmdEntfernen
msgSonderzeichenEntfernen
Forslag fra andre brukere
Vil du virkelig fjerne denne spesielle karakteren?
Do you really want to remove this special character?
'txtVersuche
msgZahlZwischen
Forslag fra andre brukere
Du må oppgi et tall mellom {0} og {1}.
You have to enter a number between {0} and {1}.
'cmdSpeicherungen
SpeicherungsPfadWählen
Forslag fra andre brukere

选择一个保存路径: (2010-11-13 18:42:37)
Velg en lagringssti:
Choose a save path:
'cmdSpracheHinzufügen
msgSpracheHinzufügen
Forslag fra andre brukere

输入语言的名字: (2010-11-13 18:42:37)
Skriv inn navnet på språket:
Enter the name of the language:
msgSpracheHinzufügenCaption
Forslag fra andre brukere

新增语言 (2010-11-13 18:42:37)
Legg til språk
Add language
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
BenutzernameEingeben
Forslag fra andre brukere

输入一个用户名! (2010-11-13 18:42:37)
Skriv inn et brukernavn!
Enter a username!
'txtShortcut
msgVerboteneZeichen
Forslag fra andre brukere

以下字符是不允许的:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Følgende tegn er ikke tillatt: {0}
The following characters are not allowed: {0}
'frmSonderzeichen
Auswählen
Forslag fra andre brukere

选择 (2010-11-13 18:42:37)
&Velg
&Select
SonderzeichenWählen
Forslag fra andre brukere

选择特殊字符 (2010-11-13 18:42:37)
Velg en spesiell karakter
Select special character
Lade
Forslag fra andre brukere

载入中... (2010-11-13 18:42:37)
Laster...
Loading...
'frmWörterbuch
WortLöschen
Forslag fra andre brukere

删除字 (2010-11-13 18:42:37)
&Fjern ord
&Remove word
AuswahlÜben
Forslag fra andre brukere

实践选择 (2010-11-13 18:42:37)
& Øv valg
&Practise selection
FilterBearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑筛选 (2010-11-13 18:42:37)
Rediger & filtrer
Edit &filter
Drucken
Forslag fra andre brukere

打印 (2010-11-13 18:42:37)
&Skriv ut
&Print
Wörterbuch
Forslag fra andre brukere

字典 (2010-11-13 18:42:37)
Ordbok
Dictionary
Filter
Forslag fra andre brukere

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
{0} filter:
{0} filter:
Fach
Forslag fra andre brukere

时报 (2010-11-13 18:42:37)
{0} etappe
{0} stage
Wort
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 18:42:37)
{0} ord
{0} word
Anzahl
Forslag fra andre brukere

目前有{0}词在列表中。 (2010-11-13 18:42:37)
Det er for øyeblikket {0} ord på listen.
There are currently {0} words in the list.
Schließen
Forslag fra andre brukere

关闭 (2010-11-13 18:42:37)
Steng
Close
FilterAktiv
Forslag fra andre brukere

过滤器被激活! (2010-11-13 18:42:37)
Filter er AKTIVERT!
Filter is ACTIVATED!
'Load
Bedeutung
Forslag fra andre brukere

{0} {1} 重要性 (2010-11-13 18:42:37)
{0} {1} betydning
{0} {1} meaning
msgWortLöschen
Forslag fra andre brukere

你真的要删除这个字? (2010-11-13 18:42:37)
Vil du virkelig fjerne dette ordet?
Do you really want to remove this word?
'Drucken
Seite
Forslag fra andre brukere

页:{0} (2010-11-13 18:42:37)
Side: {0}
Page: {0}
'frmWörterbuchFilter
Wörterbuchfilter
Forslag fra andre brukere

字典过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Ordbokfilter
Dictionary filter
NurWennAuswahlGenau
Forslag fra andre brukere

只有准确地选择适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Bare hvis utvalget gjelder nøyaktig.
Only if selection applies exactly.
WennMindestensEins
Forslag fra andre brukere

如果至少一个适用。 (2010-11-13 18:42:37)
Hvis minst ett gjelder.
If at least one applies.
WennAlleAusgewählten
Forslag fra andre brukere

如果所有的选择适用 (2010-11-13 18:42:37)
Hvis alle valgte gjelder.
If all selected apply.
Deaktiviert
Forslag fra andre brukere

停用 (2010-11-13 18:42:37)
deaktivert
Deactivated
Fächer
Forslag fra andre brukere

阶段 (2010-11-13 18:42:37)
Etapper
Stages
VonBis
Forslag fra andre brukere

从...到 (2010-11-13 18:42:37)
Fra ... til
From ... to
Textfilter
Forslag fra andre brukere

文字过滤 (2010-11-13 18:42:37)
Ordfilter
text filter
AlleWörter
Forslag fra andre brukere

所有词 (2010-11-13 18:42:37)
Alle ord
All words
Sonstiges
Forslag fra andre brukere

其他 (2010-11-13 18:42:37)
Andre
Other
NurWörterProzent
Forslag fra andre brukere
Bare ord du har hatt feil i minst {0}%.
Only words which you have had wrong in at least {0}%.
chkWörterSeit
Forslag fra andre brukere

你没有学过只字 (2010-11-13 18:42:37)
Bare ord du ikke har lært for
Only words that you haven’t learned for
lblWörterSeit
Forslag fra andre brukere

天: (2010-11-13 18:42:37)
dager:
days:
AuswahlTreffendeWörter
Forslag fra andre brukere
Det gjeldende valget passer på {0} ord.
The current selection fits on {0} words.
NichtGelernteAbfragen
Forslag fra andre brukere

话你有没有学过了。 (2010-11-13 18:42:37)
Ord du ikke har lært ennå, også.
Words you haven’t learned yet, too.
NurWörterProzentHilfe
Forslag fra andre brukere
Bare ord der du har trengt hjelp i minst {0}% eller alltid har tatt feil
Only words where you have needed help in at least {0}% or were always wrong .
JedesmalHilfe
Forslag fra andre brukere

每次需要帮助 (2010-11-13 18:42:37)
Trengte hjelp hver gang
Needed help everytime
JedesmalFalsch
Forslag fra andre brukere

总是错误的 (2010-11-13 18:42:37)
Alltid feil
Always wrong
chkWenigerAls
Forslag fra andre brukere

只有你所学不到的话 (2010-11-13 18:42:37)
Bare ord du har lært mindre enn
Only words which you have learned less than
lblWenigerAls
Forslag fra andre brukere

倍。 (2010-11-13 18:42:37)
ganger.
times.
FilterKeineWörter
Forslag fra andre brukere
Det gjeldende valget passer ikke på noen ord!
The current selection doesn’t fit on any words!
AuswahlUmkehren
Forslag fra andre brukere

反向选择 (2010-11-13 18:42:37)
Innverter valg
Invert selection
Mehr
Forslag fra andre brukere

更多... (2010-11-13 18:42:37)
Mere ...
More ...
Weniger
Forslag fra andre brukere

少... (2010-11-13 18:42:37)
Mindre ...
Less ...
'frmWörterVonBenutzerFilter
frmFilter
Forslag fra andre brukere

过滤器 (2010-11-13 18:42:37)
Filter
Filter
'frmKategorienochNichtVorhanden
KategorieNichtVorhanden
Forslag fra andre brukere

类别“{0}”不存在。 (2010-11-13 18:42:37)
The category “{0}” doesn’t exist yet.
KategorieNichtErstellen
Forslag fra andre brukere

不要创建类别 (2010-11-13 18:42:37)
Don’t create category
KategorieWählen
Forslag fra andre brukere
Select a category or write a new name in the text box.
FürKategorieGleiche
Forslag fra andre brukere
Always do the same for the category “{0}”.
'frmWörterVonBenutzer
WörterVonBenutzer
Forslag fra andre brukere

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 18:42:37)
Add words from another user
AlleHinzufügen
Forslag fra andre brukere

添加所有 (2010-11-13 18:42:37)
&Add all
KategorienÜbernehmen
Forslag fra andre brukere

接管的类别 (2010-11-13 18:42:37)
Take over the categories
WortstatistikÜbernehmen
Forslag fra andre brukere

以字统计 (2010-11-13 18:42:37)
Take word statistics
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
WortBereitsVorhanden
Forslag fra andre brukere

字已存在 (2010-11-13 18:42:37)
Word already exists
ZuWortHinzufügen
Forslag fra andre brukere

要添加一个字 (2010-11-13 18:42:37)
Add to word
NichtHinzufügen
Forslag fra andre brukere

不添加 (2010-11-13 18:42:37)
Don’t add
AlsNeuHinzufügen
Forslag fra andre brukere

添加为新词 (2010-11-13 18:42:37)
Add as new word
lblBereitsVorhanden
Forslag fra andre brukere
This word already exists with different meanings. Choose the meanings you want to use:
MindestensEineBedeutung
Forslag fra andre brukere
You have to choose at least one meaning per language.
Bedeutungen
Forslag fra andre brukere

{0} 含义 (2010-11-13 19:00:22)
{0} meanings
BereitsVorhanden
Forslag fra andre brukere

已经存在的词 (2010-11-13 19:00:22)
Already existing word
NeuesWort
Forslag fra andre brukere

新词 (2010-11-13 19:00:22)
New word
ImmerAktion
Forslag fra andre brukere

始终执行此操作 (2010-11-13 19:00:22)
Always do this
'frmDoppelteWörterfinden
DoppelteWörterFinden
Forslag fra andre brukere

查找双字 (2010-11-13 19:00:22)
Find duplicate words
KeineDoppelten
Forslag fra andre brukere

目前没有重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
No duplicate words exist
lblDoppelte
Forslag fra andre brukere
In this list two words are shown in each line, that have at least one common meaning. You can merge these words by selecting a line and clicking “Merge words”.
Aktualisieren
Forslag fra andre brukere

刷新 (2010-11-13 19:00:22)
Refresh
LinkesWortbearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑左边的单词 (2010-11-13 19:00:22)
Edit left word
RechtesWortbearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑正确的字 (2010-11-13 19:00:22)
Edit right word
WörterZusammenfügen
Forslag fra andre brukere

文字放在一起 (2010-11-13 19:00:22)
Merge words
lblZusammenfügen
Forslag fra andre brukere

选择您要使用的含义: (2010-11-13 19:00:22)
Choose the meanings you want to use:
DoppeltesWort
Forslag fra andre brukere

双字 (2010-11-13 19:00:22)
Duplicate word
erstesWort
Forslag fra andre brukere

{0} 字 (2010-11-13 19:00:22)
{0} word
Ja
Forslag fra andre brukere

是的 (2010-11-13 19:00:22)
Yes
Nein
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:00:22)
No
KomplettGleich
Forslag fra andre brukere

完全平等 (2010-11-13 19:00:22)
completely equal
SucheDoppelte
Forslag fra andre brukere

搜索双打 (2010-11-13 19:00:22)
Searching duplicates
'frmInfo
Info
Forslag fra andre brukere

关于{0} (2010-11-13 19:00:22)
About {0}
Version
Forslag fra andre brukere

版本{0} (2010-11-13 19:00:22)
Version {0}
BitteUnterstützen
Forslag fra andre brukere

请捐款支持我们的节目。 (2010-11-13 19:00:22)
Please support our program by donating.
Dank
Forslag fra andre brukere
We also want to thank our family for the thorough testing.
Anregungen
Forslag fra andre brukere
If you have any ideas, suggestions or found errors you’re welcome to send us an email:
lblLizenz
Forslag fra andre brukere

这个程序注册为{0}. (2010-11-13 19:00:22)
This program is registered for {0}.
lblLizenzNicht
Forslag fra andre brukere

这个程序没有注册。 (2010-11-13 19:00:22)
This program is not registered.
Lizenzieren
Forslag fra andre brukere

注册 (2010-11-13 19:00:22)
Register
Vorteile
Forslag fra andre brukere

优势 (2010-11-13 19:00:22)
Advantages
'frmIntro
TasteZumÜberspringen
Forslag fra andre brukere

(按键继续) (2010-11-13 19:00:22)
(Press key to continue)
'frmKarteikasten
'Menüs
mnuDatei
Forslag fra andre brukere

文件 (2010-11-13 19:00:22)
&File
mnuNeu
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:00:22)
&New
mnuÖffnen
Forslag fra andre brukere

打开 (2010-11-13 19:00:22)
&Open
mnuSpeichern
Forslag fra andre brukere

保存 (2010-11-13 19:00:22)
&Save
mnuSpeichernUnter
Forslag fra andre brukere

保存 (2010-11-13 19:00:22)
Save &as
mnuExport
Forslag fra andre brukere

出口 (2010-11-13 19:00:22)
E&xport
AlsCSVDatei
Forslag fra andre brukere

作为CSV文件 (2010-11-13 19:00:22)
As CSV file
AlsKarteikastenDatei
Forslag fra andre brukere

由于抽认卡文件(.kat) (2010-11-13 19:00:22)
As Flashcards file (.kat)
mnuImportieren
Forslag fra andre brukere

进口 (2010-11-13 19:00:22)
&Import
mnuDrucken
Forslag fra andre brukere

打印... (2010-11-13 19:00:22)
&Print...
mnuEnde
Forslag fra andre brukere

退出 (2010-11-13 19:00:22)
&Exit
mnuBearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑 (2010-11-13 19:00:22)
&Edit
mnuWörterHinzufügen
Forslag fra andre brukere

新增词 (2010-11-13 19:00:22)
&Add words
mnuWortBearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑的话 (2010-11-13 19:00:22)
&Edit word
mnuWörterVonBenutzer
Forslag fra andre brukere

从另一个用户添加单词 (2010-11-13 19:00:22)
Add words from another &user
mnuKategorienBearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑类别 (2010-11-13 19:00:22)
E&dit categories
mnuExtras
Forslag fra andre brukere

工具 (2010-11-13 19:00:22)
&Tools
mnuDoppelteWörterFinden
Forslag fra andre brukere

查找重复的话 (2010-11-13 19:00:22)
Find &duplicate words
mnuÜbenVonBis
Forslag fra andre brukere

从实践...到 (2010-11-13 19:00:22)
&Practise from ... to
ÜbenMitFilter
Forslag fra andre brukere

了解带过滤器 (2010-11-13 19:00:22)
Learn with &filter
mnuProtokoll
Forslag fra andre brukere

显示协议 (2010-11-13 19:00:22)
&Show protocol
mnuWörterbuch
Forslag fra andre brukere

字典 (2010-11-13 19:00:22)
&Dictionary
mnuOptionen
Forslag fra andre brukere

和设置 (2010-11-13 19:00:22)
&Settings
mnuWitzeditor
Forslag fra andre brukere

笑话编辑器 (2010-11-13 19:00:22)
Joke &editor
mnu?
Forslag fra andre brukere

? (2010-11-13 19:00:22)
&?
mnuUpdatesSuchen
Forslag fra andre brukere

更新 (2010-11-13 19:00:22)
Search for &Updates
mnuUpdateHistory
Forslag fra andre brukere

更新历史记录 (2010-11-13 19:00:22)
Update &history
mnuHomepage
Forslag fra andre brukere

首页 (2010-11-13 19:00:22)
Homepage
mnuReleasenotes
Forslag fra andre brukere

发布记录 (2010-11-13 19:00:22)
Releasenotes
mnuLizenz
Forslag fra andre brukere

显示牌 (2010-11-13 19:00:22)
Show license
mnuHilfe
Forslag fra andre brukere

帮助 (2010-11-13 19:00:22)
&Help
mnuFehler
Forslag fra andre brukere

报告错误 (2010-11-13 19:00:22)
Report a bug
mnuInfo
Forslag fra andre brukere

信息 (2010-11-13 19:00:22)
&About
'Statistik
Statistik
Forslag fra andre brukere

今天的教训: (2010-11-13 19:00:22)
Learnt today:
Richtige
Forslag fra andre brukere

正确的{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Correct{0} {1}
Falsche
Forslag fra andre brukere

错{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Wrong{0} {1}
MitTipp
Forslag fra andre brukere

随着提示{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
With hint{0} {1}
Korrigierte
Forslag fra andre brukere

错字{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Typos{0} {1}
WeißIch
Forslag fra andre brukere

我知道!{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
I know!{0} {1}
Hinzugefügt
Forslag fra andre brukere

新增{0} {1} (2010-11-13 19:00:22)
Added{0} {1}
'Fächer
Wörterauswahl
Forslag fra andre brukere

选择的话 (2010-11-13 19:00:22)
Selection of words
FachFunktionen
Forslag fra andre brukere

{0} 舞台功能 (2010-11-13 19:00:22)
{0} stage functions
AlleWörter1FachVerschieben
Forslag fra andre brukere
Move every word to the 1st stage
ÄltereWörter1FachVerschieben
Forslag fra andre brukere

移动旧的单词的第一阶段 (2010-11-13 19:00:22)
Move older words to the 1st stage
ZahlWochen
Forslag fra andre brukere

{0} 周({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} weeks ({1})
ZahlMonate
Forslag fra andre brukere

{0} 个月({1}) (2010-11-13 19:00:22)
{0} months ({1})
msgAnzahlWochen
Forslag fra andre brukere

输入周数: (2010-11-13 19:00:22)
Enter the number of weeks:
Andere
Forslag fra andre brukere

其他 (2010-11-13 19:00:22)
Other
WörterInsgesamt
Forslag fra andre brukere

总的话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Total words: {0}
'Abfrageinfo
Abfrageinfo
Forslag fra andre brukere

查询信息:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Interrogation info: {0}
WörterBisNächsterWitz
Forslag fra andre brukere

词,直到下一个笑话:{0} (2010-11-13 19:00:22)
Words until the next joke: {0}
WörterInAbfrage
Forslag fra andre brukere

在审讯的话: (2010-11-13 19:00:22)
Words in interrogation:
Noch
Forslag fra andre brukere

只有: (2010-11-13 19:00:22)
Still:
ZuWiederholWörter
Forslag fra andre brukere

话再说一遍: (2010-11-13 19:00:22)
Words to repeat:
WiederholenNichtGekonnte
Forslag fra andre brukere

重复的话你不知道 (2010-11-13 19:20:20)
Repeat words you didn’t know
ZufälligeReihenfolge
Forslag fra andre brukere

在实践的话随机顺序 (2010-11-13 19:20:20)
Practise words in random order
GekonnteWeiter
Forslag fra andre brukere
Move words you knew into the next stage
AbfrageZurücksetzen
Forslag fra andre brukere

复位审讯 (2010-11-13 19:20:20)
Reset interrogation
AuswahlÄndern
Forslag fra andre brukere

更改选择 (2010-11-13 19:20:20)
Change selection
lblSonderzeichen
Forslag fra andre brukere

特殊字符 (2010-11-13 19:20:20)
Special characters
AuswahlLeeren
Forslag fra andre brukere

清除选择 (2010-11-13 19:20:20)
Clear selection
'Abfragen
Abfrage
Forslag fra andre brukere

查询 (2010-11-13 19:20:20)
Interrogation
FremdesWort
Forslag fra andre brukere

{0} 字 (2010-11-13 19:20:20)
{0} word:
GebenSieDasWortEin
Forslag fra andre brukere

{0}输入单词: (2010-11-13 19:20:20)
Enter the {0} word:
GebenSieDieBedeutungEin
Forslag fra andre brukere

输入{1} {0} 含义: (2010-11-13 19:20:20)
Enter the {1} {0} meaning:
LösungZeigen
Forslag fra andre brukere

显示解决方案 (2010-11-13 19:20:20)
Show sol&ution
Auswerten
Forslag fra andre brukere

评价 (2010-11-13 19:20:20)
Ch&eck
Weiter
Forslag fra andre brukere

继续 (2010-11-13 19:20:20)
Cont&inue
cmdWeißIch
Forslag fra andre brukere

我知道! (2010-11-13 19:20:20)
&I know!
WarRichtig
Forslag fra andre brukere

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Correct
WarFalsch
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:20:20)
Wrong
Tipp
Forslag fra andre brukere

提示 (2010-11-13 19:20:20)
Hin&t
Richtig
Forslag fra andre brukere

正确的 (2010-11-13 19:20:20)
Correct
Falsch
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:20:20)
Wrong
ProbiersNochmal
Forslag fra andre brukere

再试一次 (2010-11-13 19:20:20)
Try again
IhreEingabe
Your input:
{0}
GelerntDauer
Forslag fra andre brukere

经验教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Learned: {0}
lblFach
Forslag fra andre brukere

{0}阶段: (2010-11-13 19:20:20)
{0} stage:
Gespeichert
Forslag fra andre brukere

保存 (2010-11-13 19:20:20)
Saved
lblWortStatistik
Forslag fra andre brukere
Here you can see how often you have already known this word:
lblInsgesamtGeübt
Forslag fra andre brukere

{0}次从实践 (2010-11-13 19:20:20)
Practised {0} times
lblFalsch
Forslag fra andre brukere

错:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Wrong: {0}
lblRichtig
Forslag fra andre brukere

正确的:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Correct: {0}
lblMitHilfe
Forslag fra andre brukere

只有帮助:{0} ({1}%) (2010-11-13 19:20:20)
Only with help: {0} ({1}%)
lblZuletztGelernt
Forslag fra andre brukere

上次的教训:{0} (2010-11-13 19:20:20)
Last learned: {0}
NochNichtGelernt
Forslag fra andre brukere

还没有学会 (2010-11-13 19:20:20)
Not learned yet
msgAuswahlLeer
Forslag fra andre brukere
There are currently now words selected.
Select words now?
msgAuswahlFertig
Forslag fra andre brukere
You have practised all words in this selection.
Do you want to practise these words again, practise other words or clear the selection?
NochmalÜben
Forslag fra andre brukere

实践再次 (2010-11-13 19:20:20)
Practise again
AndereWörter
Forslag fra andre brukere

换句话说 (2010-11-13 19:20:20)
Other words
'Form Load
msgHilfeSehen
Forslag fra andre brukere
Would you like to see the help?{0}You can look at it in the help menu later, too.
Hilfe
Forslag fra andre brukere

帮助 (2010-11-13 19:20:20)
Help
msgKeinPDFProgramm
Forslag fra andre brukere
You don’t have a pdf-viewer installed!
'aktivieren
KarteikastenVon
Forslag fra andre brukere

卡指数{0} (2010-11-13 19:20:20)
{0}’s Flashcards
'mnuNeu
msgNochSpeichern
Forslag fra andre brukere

保存更改? (2010-11-13 19:20:20)
Save changes?
'cmdFach6Leeren
msgFachVerschieben
Forslag fra andre brukere
Do you really want to move the words of the {0} stage to the {1} stage?
'Closing
KarteikastenBeenden
Forslag fra andre brukere

退出抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
Exit Flashcards
'Witzeditormenü
msgWitzeditorNichtVorhanden
Forslag fra andre brukere

这个笑话编辑器不存在 (2010-11-13 19:20:20)
The joke editor doesn’t exist
FehlerAusführen
Forslag fra andre brukere
Error while trying to execute “{0}”:
{1}
msgWitzeditor
Forslag fra andre brukere

笑话编辑器 (2010-11-13 19:20:20)
Joke editor
'Hilfe
msgKeineHilfedatei
Forslag fra andre brukere

帮助文件不存在! (2010-11-13 19:20:20)
Help file not existent!
'frmDrucken
frmDrucken
Forslag fra andre brukere

打印 (2010-11-13 19:20:20)
Print
DruckerEinrichten
Forslag fra andre brukere

打印机设置 (2010-11-13 19:20:20)
Printer settings
SeiteEinrichten
Forslag fra andre brukere

页面设置 (2010-11-13 19:20:20)
Page Setup
SchriftartÄndern
Forslag fra andre brukere

更改字体 (2010-11-13 19:20:20)
Change font
Druckvorschau
Forslag fra andre brukere

打印预览 (2010-11-13 19:20:20)
Print preview
SortierenNach
Forslag fra andre brukere

排序方式 (2010-11-13 19:20:20)
Sort by
SortFach
Forslag fra andre brukere

舞台 (2010-11-13 19:20:20)
Stage
Alle
Forslag fra andre brukere

所有 (2010-11-13 19:20:20)
All
Ausgewählte
Forslag fra andre brukere

选择 (2010-11-13 19:20:20)
Selected
Vokabeln
Forslag fra andre brukere

词汇 (2010-11-13 19:20:20)
Vocabulary
'frmKategorienBearbeiten
KategorienBearbeiten
Forslag fra andre brukere

编辑类别 (2010-11-13 19:20:20)
Edit categories
colWörteranzahl
Forslag fra andre brukere

字数 (2010-11-13 19:20:20)
Word count
Neu
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:20:20)
&New
Umbenennen
Forslag fra andre brukere

重命名 (2010-11-13 19:20:20)
&Rename
VonAndererDatei
Forslag fra andre brukere

从其他文件 (2010-11-13 19:20:20)
Get from other file
'Neu
msgGebenSieEinenNamenEin
Forslag fra andre brukere

输入一个名称: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a name:
msgKategorieBereitsVorhanden
Forslag fra andre brukere

此类别已存在 (2010-11-13 19:20:20)
This category already exists
msgNeueKategorie
Forslag fra andre brukere

新类别 (2010-11-13 19:20:20)
New category
'Umbenennen
msgNeuerName
Forslag fra andre brukere

输入一个新名称: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a new name:
Kategorien
Forslag fra andre brukere

分类 (2010-11-13 19:20:20)
Categories
msgKategorienUmbenennen
Forslag fra andre brukere

重命名类别 (2010-11-13 19:20:20)
Rename categories
'frmKategorienübernehmen
frmKategorienübernehmen
Forslag fra andre brukere

复制类别 (2010-11-13 19:20:20)
Copy categories
übernehmen
Forslag fra andre brukere

复制 (2010-11-13 19:20:20)
Copy
lblKategorienÜbernehmen
Forslag fra andre brukere

选择文件从类别: (2010-11-13 19:20:20)
Choose a file to get categories:
lblKategorien
Forslag fra andre brukere

分类: (2010-11-13 19:20:20)
Categories:
'frmNeu
NeuerKarteikasten
Forslag fra andre brukere

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
New Flashcards
Benutzername
Forslag fra andre brukere

用户名{0} {1} (2010-11-13 19:20:20)
Username{0} {1}
SpracheAuswählen
Forslag fra andre brukere

选择语言: (2010-11-13 19:20:20)
Select language:
AndereSprache
Forslag fra andre brukere

其他语言: (2010-11-13 19:20:20)
Other language:
'cmdOK(Optionen)
msgBenutzerEingeben
Forslag fra andre brukere

输入用户名: (2010-11-13 19:20:20)
Enter a user name:
msgNeu
Forslag fra andre brukere

新的抽认卡 (2010-11-13 19:20:20)
New Flashcards
msgSpracheEingeben
Forslag fra andre brukere

输入的语言! (2010-11-13 19:20:20)
Enter a language!!
msgSpracheAuswählen
Forslag fra andre brukere

选择一种语言! (2010-11-13 19:20:20)
Select a language!!
'frmAutoAuswahl
AutoAuswahlText
Forslag fra andre brukere
If you activate the automatic word selection then on each startup flashcards selects the words you should revise next.

The criteria for the selection is the date of the last revision.

The more often you have know a word the less often should it be revised.
AutoAuswahl
Forslag fra andre brukere

自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Automatic word selection
msgAutoAuswahlStatistik
Forslag fra andre brukere
In order to use the automatic word selection, you must activate the word statistic.
Activate it now?
AutoAuswahlLeer
Forslag fra andre brukere

没有任何文字修改。 (2010-11-13 19:20:20)
There aren’t any words to revise.
AutoAuswahlAktivieren
Forslag fra andre brukere

激活自动选词 (2010-11-13 19:20:20)
Activate automatic word selection
AutoFach1
Forslag fra andre brukere

{0} 阶段:重复间隔 (2010-11-13 19:20:20)
{0} stage: Repeat every
AutoFach2
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:20:20)
days
WortanzahlBegrenzen
Forslag fra andre brukere

限制选择,以 (2010-11-13 19:20:20)
Limit selection to
WortanzahlBegrenzen2
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:20:20)
words
AutoWortauswahlFertig
Forslag fra andre brukere
You’ve learnt your word selection for today.
'frmÖffnenSpeichern
Löschen
Forslag fra andre brukere

删除 (2010-11-13 19:39:04)
&Delete
Speichern
Forslag fra andre brukere

保存 (2010-11-13 19:39:04)
Save
msgSpeichernVersion
Forslag fra andre brukere
If you save in this version, settings could get lost and meanings of a word will be merged together.{0}Save in this version anyway?
msgVerboteneZeichenDateiname
Forslag fra andre brukere
The following characters are not allowed in the filename: /\:*?<>|
SpeichernUnter
Forslag fra andre brukere

另存为 (2010-11-13 19:39:04)
Save as
lblSprache
Forslag fra andre brukere

语言:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Language: {0}
WörterAnzahl
Forslag fra andre brukere

词数:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Words count: {0}
ZuWiederholendeWörter
Forslag fra andre brukere

词修改:{0} (2010-11-13 19:39:04)
Words to revise: {0}
msgSpeicherungExistiertBereits
Forslag fra andre brukere

文件{0}已经存在。覆盖? (2010-11-13 19:39:04)
The file {0} already exists. Overwrite?
msgSpeicherungLöschen
Forslag fra andre brukere
Do you really want to delete the file “{0}”?
msgSpeicherungLöschenCaption
Forslag fra andre brukere

删除文件 (2010-11-13 19:39:04)
Delete file
SpeicherungsVersion
Forslag fra andre brukere

保存在版本: (2010-11-13 19:39:04)
Save in version:
msgÜberschreiben
Forslag fra andre brukere
The file {0} already exists in the save folder. {1}Do you want to overwrite(Yes) it or add it with a different name(No)?
msgDateiKopiert
Forslag fra andre brukere
The file {0} has been copied into the save folder.
AusAnderemOrdnerÖffnen
Forslag fra andre brukere

从另一个文件夹打开 (2010-11-13 19:39:04)
Open from another folder
Karteikastendateien
Forslag fra andre brukere

烧录卡文件 (2010-11-13 19:39:04)
Flashcard files
InAnderenOrdnerSpeichern
Forslag fra andre brukere

保存到不同的文件夹 (2010-11-13 19:39:04)
Save into a different folder
'frmProtokoll
Protokoll
Forslag fra andre brukere

协议 (2010-11-13 19:39:04)
Protocol
Dateiname
Forslag fra andre brukere

文件名{0} (2010-11-13 19:39:04)
File name{0}
Anfangszeit
Forslag fra andre brukere

开始时间 (2010-11-13 19:39:04)
Beginning
Dauer
Forslag fra andre brukere

时间 (2010-11-13 19:39:04)
Duration
AlleBenutzer
Forslag fra andre brukere

所有用户 (2010-11-13 19:39:04)
All users
'frmStart
Start
Forslag fra andre brukere

开始 (2010-11-13 19:39:04)
Start
'frmVonBis
ÜbeWörterAus
Forslag fra andre brukere

从实践的话: (2010-11-13 19:39:04)
Practise words from the:
Von
Forslag fra andre brukere

来自: (2010-11-13 19:39:04)
From:
Bis
Forslag fra andre brukere

致: (2010-11-13 19:39:04)
To:
WörterAusgewählt
Forslag fra andre brukere

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} words selected
WortAusgewählt
Forslag fra andre brukere

{0}单词选择 (2010-11-13 19:39:04)
{0} word selected
'frmWitz
Witz
Forslag fra andre brukere

笑话 (2010-11-13 19:39:04)
Joke
'frmWort
WortBearbeiten
Forslag fra andre brukere

拼写单词 (2010-11-13 19:39:04)
Edit word
Ändern
Forslag fra andre brukere

变更 (2010-11-13 19:39:04)
Cha&nge
KeineKategorien
Forslag fra andre brukere

没有分类 (2010-11-13 19:39:04)
No categories
lblWortBearbeiten
Forslag fra andre brukere

字编辑这里: (2010-11-13 19:39:04)
Edit the word here:
msgWortBereitsVorhanden
Forslag fra andre brukere
This word already exists: {0} stage, {1} word.
WörterHinzufügen
Forslag fra andre brukere

新增词 (2010-11-13 19:39:04)
Add words
GebenSieWortEin
Forslag fra andre brukere

输入新词: (2010-11-13 19:39:04)
Enter the new word:
EingabeBeenden
Forslag fra andre brukere

关闭 (2010-11-13 19:39:04)
&Close
KategorienBeibehalten
Forslag fra andre brukere
&Keep categories for the next word
WitzeAktualisieren
Forslag fra andre brukere

笑话更新文件 (2010-11-13 19:39:04)
Update joke file
msgFehlerHinzufügen
Forslag fra andre brukere
When you delete a meaning, you mustn’t press Tab but click in another textbox of the other language.
AlternativeEingabe
Forslag fra andre brukere

替代的输入法 (2010-11-13 19:39:04)
Alternative input method
'frmExport
KarteikastenExport
Forslag fra andre brukere

出口卡片 (2010-11-13 19:39:04)
Export flashcards
Auswahl
Forslag fra andre brukere

选择 (2010-11-13 19:39:04)
extract
KarteikastenExportw
Forslag fra andre brukere

抽认卡出口{0}字 (2010-11-13 19:39:04)
Export {0} flashcards
Exportieren
Forslag fra andre brukere

出口 (2010-11-13 19:39:04)
Export
Trennzeichen
Forslag fra andre brukere

列之间的分隔符: (2010-11-13 19:39:04)
Separator between the columns:
KategorienExport
Forslag fra andre brukere

出口产品种类 (2010-11-13 19:39:04)
Export categories
ExportÜberschriften
Forslag fra andre brukere

创建页眉 (2010-11-13 19:39:04)
Create Headers
ExportErfolgreich
Forslag fra andre brukere

导出成功了! (2010-11-13 19:39:04)
Export was successful!
Kodierung
Forslag fra andre brukere

编码 (2010-11-13 19:39:04)
Encoding
ExportVerändert
Forslag fra andre brukere
Some words had to be changed in the export file due to the separator.
BedeutungExportieren
Forslag fra andre brukere

{0} 出口意义 (2010-11-13 19:39:04)
Export {0} meanings
'frmImport
Importieren
Forslag fra andre brukere

进口 (2010-11-13 19:39:04)
Import
InSpalte
Forslag fra andre brukere

{0} 在 (2010-11-13 19:39:04)
{0} in
VonSpalte
Forslag fra andre brukere

{0} 从 (2010-11-13 19:39:04)
{0} from
BisSpalte
Forslag fra andre brukere

(2010-11-13 19:39:04)
to
Spalte
Forslag fra andre brukere

{0} 列 (2010-11-13 19:39:04)
column {0}
NichtVorhanden
Forslag fra andre brukere

不存在 (2010-11-13 19:39:04)
Doesn’t exist
ListeBeginnt
Forslag fra andre brukere

列表开始于 (2010-11-13 19:39:04)
List starts at
ImportNeu
Forslag fra andre brukere
To import flashcards you have to create a new file first.
'frmErinnerung
TageKarteikasten
Forslag fra andre brukere

{0} 天闪卡 (2010-11-13 19:39:04)
{0} days flashcards
DankeTageKarteikasten
Forslag fra andre brukere
Thanks for having used the flashcards for {0} days now
BitteBewerten
Forslag fra andre brukere
If you like our program we would be happy if you rate the flashcards on our homepage or tell us how to improve flashcards.
SpendeFreuen
Forslag fra andre brukere
We would also be very happy about a small donation.
SpeicherungenSenden
Forslag fra andre brukere
If you have a big vocabulary collection in flashcards, we would be delighted if you sent those to us. We will make it available to other flashcard users on our homepage. If you want we will mention you on the download page.
'frmSpenden
Spenden
Forslag fra andre brukere

捐赠 (2010-11-13 19:39:04)
Donate
SpendenText
Forslag fra andre brukere
We only develop this program in our spare time and would be very happy if you animate us to continue.
VielenDank
Forslag fra andre brukere

非常感谢您为您的捐赠! (2010-11-13 19:39:04)
Thank you very much for your donation!
PayPalSpenden
Forslag fra andre brukere

捐赠与PayPal (2010-11-13 19:39:04)
Donate with PayPal
'frmKeyEingeben
lblKeySchritte
Forslag fra andre brukere
In order to register Flashcards follow these steps:
lblSchritt1
Forslag fra andre brukere
1. Enter your e-mail address (the same one you entered when you donated)
lblSchritt2
Forslag fra andre brukere
2. Open key-file (it was sent via e-mail):
lblSchritt3
Forslag fra andre brukere

3。完成注册: (2010-11-13 19:39:04)
3. Complete registration:
JetztLizenzieren
Forslag fra andre brukere

立即注册 (2010-11-13 19:39:04)
Register now
KeyDateiÖffnen
Forslag fra andre brukere

开关键文件 (2010-11-13 19:39:04)
Open key-file
NochKeineKeyDatei
Forslag fra andre brukere

没有一个密钥文件了吗? (2010-11-13 19:39:04)
Don’t have a key-file yet?
Lizenziert
Forslag fra andre brukere
Thank you very much!
Flashcards is now registered.
LizenzierenFehler
Forslag fra andre brukere
Flashcards couldn’t be registered!
Either you used an invalid key or you spelt your e-mail wrongly.
'frmKeineWerbung
lblSpendenVorteile
Forslag fra andre brukere
By donating 10€ you will have the following advantages:
lblSpendenVorteileListe
Forslag fra andre brukere
- No Pop-ups on Flashcards startup
- a license for the german version of Mobile Karteikasten for learning on the PDA
lblSpendenLizenz
Forslag fra andre brukere
In order to receive a registration key you can donate via PayPal.
frmKeineWerbung
Forslag fra andre brukere

优势的抽认卡注册版 (2010-11-13 19:39:04)
Advantages of a registered version of Flashcards
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
Nächster
Forslag fra andre brukere

下一页 (2010-11-13 19:39:04)
Neste
Next
'Witzeditor
msgNeueSprache
Forslag fra andre brukere

新的语言 (2010-11-13 19:39:04)
New language
msgNeueSpracheEingeben
Forslag fra andre brukere

输入新的语言: (2010-11-13 19:39:04)
Enter the new language:
msgWitzEntfernen
Forslag fra andre brukere

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Remove joke?
msgWitzEntfernenCaption
Forslag fra andre brukere

删除笑话吗? (2010-11-13 19:40:47)
Remove joke
msgSpracheEntfernen
Forslag fra andre brukere

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Remove language?
msgSpracheEntfernenCaption
Forslag fra andre brukere

消除语言? (2010-11-13 19:40:47)
Remove language
NeuerWitz
Forslag fra andre brukere

新笑话 (2010-11-13 19:40:47)
New joke
WitzErwachsene
Forslag fra andre brukere

这个笑话是只适合成人 (2010-11-13 19:40:47)
This joke is only suitable for adults
Suchen
Forslag fra andre brukere

搜索 (2010-11-13 19:40:47)
Søk
Search
'frmWitzeSuchen
Status
Forslag fra andre brukere

{0} {1}笑话发现。 (2010-11-13 19:40:47)
{0} av {1} vitser funnet.
{0} of {1} jokes found.
WitzeSuchen
Forslag fra andre brukere

搜索笑话 (2010-11-13 19:40:47)
Søk etter vitser
Search for jokes
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk