Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Sonderzeichen:
Çç
ϕ
ë
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Hukommelseskort til Fransk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 100.0% Fullført: 461; endringer: 0; tomme: 0
ÜbersetzenKürzelFranskTekst som skal oversettes
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'Sprachen Optionen
'Karteikasten
'mdlKarteikasten
'frmOptionen
'Allgemein
'Sprachen
'Sonderzeichen
'Üben
'Witze
'Speicherungen
'cmdOk
'cmdEntfernen
'txtVersuche
'cmdSpeicherungen
'cmdSpracheHinzufügen
'cmdSpracheEntfernen
'txtBenutzer
'txtShortcut
'frmSonderzeichen
'frmWörterbuch
'Load
'Drucken
'frmWörterbuchFilter
'frmWörterVonBenutzerFilter
'frmKategorienochNichtVorhanden
'frmWörterVonBenutzer
'frmWörterVonBenutzerWortVorhanden
'frmDoppelteWörterfinden
'frmInfo
'frmIntro
'frmKarteikasten
'Menüs
'Statistik
'Fächer
'Abfrageinfo
'Abfragen
'Form Load
'aktivieren
'mnuNeu
'cmdFach6Leeren
'Closing
'Witzeditormenü
'Hilfe
'frmDrucken
'frmKategorienBearbeiten
'Neu
'Umbenennen
'frmKategorienübernehmen
'frmNeu
'cmdOK(Optionen)
'frmAutoAuswahl
'frmÖffnenSpeichern
'frmProtokoll
'frmStart
'frmVonBis
'frmWitz
'frmWort
'frmExport
'frmImport
'frmErinnerung
'frmSpenden
'frmKeyEingeben
'frmKeineWerbung
'WitzAnzeigen
'frmWitz(Anzeigen)
'Witzeditor
'frmWitzeSuchen
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk