Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Βιβλίο συνταγών έως Ελληνικά

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 84.8% Ολοκλήρωση: 324; αλλαγές: 6; κενά: 52
ÜbersetzenKürzelΕλληνικάΚείμενο για μετάφραση
'This file can be easily edited on our website: https://www.mal-was-anderes.de/xx/translation
'frmKochbuch
Rückgängig
Undo
RezeptDuplizieren
Duplicate recipe
Wiederholen
Redo
KategorieLöschen
Delete category
RezepteHinzufügen
Add recipes
RezeptBearbeiten
Edit recipe
KategorieVerschieben
Move category
KategorienVerschieben
Move categories
RezepteLöschen
Remove recipes
KategorienLöschen
Remove categories
RecipeDeleted
Recipe “{0}” deleted
RecipesDeleted
{0} recipes deleted
Kopie
Copy
mnuExportieren
&Export all recipes as
ExportLatex
LaTeX file (.tex)
'frmExportieren
BilderNachZubereitung
Output pictures after preparations
NurErstesBild
Only export first picture
RTFBilderExportieren
Export pictures
EmailBodyLatex
(Your text)

This recipe file was created with the cookbook program. You can convert it to a PDF file using a LaTeX compiler, e.g. TeX Live.
https://www.mal-was-anderes.de/en/kochbuch
ExportFilterLatex
LaTeX file
'frmImportieren
'frmKompression
TagKürzel
d
'frmOptionen
SchreibgeschütztMerken
Remember read only mode when restarting
BeimStart
On startup
BeimStartLetztesRezept
show previously selected recipe
ErsteKategorieAnzeigen
show first category
AlleRezepteAnzeigen
show all recipes
'frmKategorien
Löschen
Delete
CategoryDeleted
Category “{0}” deleted
CategoriesDeleted
{0} categories deleted
'frmKategorieNameBearbeiten
'frmDruckliste
'frmInfo
'frmSpenden
'frmMenü
MenüDuplizieren
Duplicate menu
RezeptEntfernenCaption
Delete recipe
'RezeptVerschieben
'frmSuchen
Schnellsuche
Quick search
'frmDrucken
'frmBilderÜbersicht
'frmRezeptUnterschied
'frmSync
NeuSynchronisierungBeschreibung
Here you can start a new synchronization.
Please provide a valid e-mail address.
Already got a synchronization code? Just go back and connect to your existing Cookbook
SynchronisierungDeaktivieren
Pause synchronization
SynchronisierungAktivieren
Resume synchronization
LogoutSyncro
Logout
SyncroAbmeldenFrage
Do you want to logout completey from Kochbuch synco® on this device?

Afterwards you cannot read your syncro token, {0}, anymore here. Write it down if you still need it.
'frmDeletedRecipes
'mdlKochbuch
'frmMergeConflict
KonfliktSpäterAuflösen
Resolve conflict later? All changes so far will be discarded!
KonfliktNichtAufgelöst
There are still conflicts in the parts of the recipe that are marked red in the list on the left. You should select them and edit the areas marked with {0}. Do you want to mark the conflict as resolved anyway?
'frmKochbuchInfo
KochbuchInfo
Cookbook info
NichtMehrAnzeigen
Do not show again
'frmSyncroExpired
AbgelaufenHinweisText
The test phase of your Kochbuch syncro has expired. The synchronization of your Cookbooks is now suspended, until you extend your Kochbuch syncro.

Order an extension now for one to three years to continue having all your up-to-date recipes with you.

You can find the prices on our website:
AbgelaufenDeaktivierenHinweis
If you deactivate Kochbuch syncro you have to manually activate it again, after you order an extension.
(In the file menu -> Setup Synchronization)
'frmImport
Alle
A&ll
Keine
Non&e
AusgewählteImportieren
Import selected
RezepteTitel
Recipes
KategorienTitel
Categories
MenüsTitel
Menus
BereitsVorhanden
Exists already
KategorienImportieren
Import categories
MenüsImportieren
Import menus
Details
Details
ImportFehlerMeldung
One or more files couldn’t be opened!
Import
Import
ja
yes
RezeptGleichemNamenVorhanden
Recipe exists with identical name
BereitsIdentischVorhanden
Identical recipe exists
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch