Χρήστης: Κωδικός:
Εγγραφή

Μετάφραση προγραμμάτων

Τα αρχεία γλώσσας από όλα τα προγράμματα μας βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. επισκόπηση
Προτού ξεκινήσετε την μετάφραση παρακαλώ διαβάστε την Βοήθεια
Επιλέξτε ποιό πρόγραμμα και ποιά γλώσσα θέλετε να μεταφράσετε:
Πρόγραμμα: Γλώσσα για μετάφραση:
Εμφάνισε γλώσσες:
Φίλτρο:
Σελίδα: Φράσεις ανά σελίδα:

Μετάφραση από Βιβλίο συνταγών-Android έως Ιταλικά

Κατέβασε
Ολοκλήρωση της μετάφρασης: 100.0% Ολοκλήρωση: 146; αλλαγές: 0; κενά: 0
ÜbersetzenKürzelΙταλικάΚείμενο για μετάφραση
sucheRezepte
Αναζήτηση συνταγών
Search for recipes
app_name
Βιβλίο μαγειρικής
Cookbook
neuesrezept
Νέα συνταγή
New recipe
suchen
Αναζήτηση συνταγής
Search recipe
kategorieumbenennen
Μετονομασία κατηγορίας
Rename category
kategorieloeschen
Αφαίρεση συνταγής
Remove category
name
Όνομα:
Name:
zutaten
Συστατικά:
Ingredients:
zubereitung
Προετοιμασία:
Preparation:
quelle
Πηγή:
Source:
anmerkung
Σχόλιο:
Annotation:
personenzahl
Μερίδες:
Servings:
zubereitungszeit
Χρόνος προετοιμασίας:
Preparation time:
kochzeit
Χρόνος μαγειρέματος:
Cooking time:
bewertung
Βαθμολογία:
Rating:
schwierigkeitsgrad
Δυσκολία:
Difficulty:
haupt
Συνταγή
Recipe
infos
Πληροφορίες
Infos
bilder
Εικόνες
Pictures
kategorien
Κατηγορίες
Categories
kategorien_rezept
Categories:
rezept
Συνταγή
Recipe
rezepte
Συνταγές
Recipes
beschreibung
Περιγραφή:
Description:
neuekategorie
Νέα κατηγορία
New category
kategorieloeschenfrage
Αφαίρεση αυτής της κατηγορίας?
Remove this category?
ja
Ναί
Yes
nein
Όχι
No
neuesbild
Πάρε φωτογραφία
Take picture
rezeptloeschen
Αφαίρεση συνταγής
Remove recipe
rezeptloeschenfrage[one]
Αφαίρεση συνταγής "%2$s"?
Remove recipe “%2$s”?
rezeptloeschenfrage[other]
Αφαίρεση %1$d συνταγών?
Remove %1$d recipes?
rezeptohnekategorientoast
Μία συνταγή πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μία κατηγορία.
A recipe must be assigned to at least one category.
neuesbildmediastore
Εικόνα από συλλογή
Picture from Mediastore
alle_rezepte
Όλες οι συνταγές
All recipes
neues_bild
Νέα φωτογραφία
New picture
search_description
Αναζήτησε την συλλογή συνταγών σου
Search your recipe collection
suche_nach_query
Αναζήτηση για "%1$s"
Search for “%1$s”
vorspeisen
Ορεκτικό
appetiser
hauptgerichte
Κύριος πιάτο
main dish
nachspeisen
Επιδόρπιο
dessert
kuchen
Πίτα
cake
drinks
Ποτά
drinks
sd_karte_nicht_verfuegbar
SD-card μη διαθέσιμη!
SD-card not available!
bild_datei_existiert_nicht
Το αρχείο εικόνας "%1$s" δεν υπάρχει!
Picture file “%1$s” doesn’t exist!
weiterempfehlen
Διαμοίρασε
Share
von_liste_entfernen
Αφαίρεση από την λίστα
Remove from list
rezept_anzeigen
Εμφάνισε συνταγή
Show recipe
zuletzt_betrachtet
Πρόσφατα χρησιμοποιημένη
Recently used
haeufig_betrachtet
Συχνά χρησιμοποιημένη
Often used
about_text
Προγραμματιστές:n\tFlorian and Sebastian Scheibner
Ιστότοπος:
\twww.mal-was-anderes.de
Προτάσεις:
\tflose@mal-was-anderes.de
Programmers:
\tFlorian and Sebastian Scheibner
Website:
\twww.mal-was-anderes.de
Suggestions:
\tflose@mal-was-anderes.de
bild_loeschen
Αφαίρεση εικόνας
Remove picture
about_libs
Άδεια
License
bild_grossanzeigen
Εμφάνιση μεγάλης εικόνας
Show big picture
start_importieren
Import
importieren
Εισαγωγή
Importing
importiere_rezepte
Εισαγωγή συνταγών …
Importing recipes …
sync_ablauf_bald
Ο συγχρονισμός σύντομα θα λήξει!
Kochbuch syncro will expire soon!
sync_abgelaufen
ο συγχρονισμός έληξε!
Kochbuch syncro has expired!
sync_abgelaufen_detail
Παραγγελία επέκτασης τώρα!
Order extension now!
sync_ablauf_detail
Έμειναν ακόμα %1$d ημέρες. Παραγγελία επέκτασης!
Just %1$d days left. Order extension!
kochbuch_sync_bestellen
Παραγγελία συγχρονισμού
Order Kochbuch syncro
noch_tage_aktiv
Ενεργό για %d ακόμα ημέρες
Active for %d more days
tage_abgelaufen
Expired for %d days!
jetzt_bestellen
Παραγγελία τώρα
Order now
jetzt_bestellen_possibilities
Order Kochbuch syncro now for one or three years.
Payable via PayPal or bank transfer.
synchronisierung_einrichten
Ενεργοποίηση συγχρονισμού
Setup Synchronization
neue_synchronisierung_starten
Έναρξη νέου συγχρονισμού
Start new Synchronization
start
Start
e_mail
(E-mail)
Your e-mail address
ich_stimme_den_agb_zu
Δέχομαι τους όρους
I accept the terms
mit_bestehendem_kochbuch_verbinden
Σύνδεση με υπάρχον βιβλίο συνταγών
Connect with an existing Cookbook
synchronisierungs_code
Κωδικός συγχρονισμού
Synchronization code
synchronisierung_aktivieren
Ενεργοποίηση συγχρονισμου
Activate Synchronization
jetzt_verlaengern
Παραγγελία επέκτασης τώρα
Order extension now
optionen
Ρυθμίσεις
Settings
info
Περί
About
synchronisierung
Συγχρονισμός
Synchronization
speichern
Αποθήκευση
Save
abbrechen
Ακύρωση
Cancel
leeresRezeptNichtErstellt
Κενή συνταγή δεν δημιουργήθηκε
Empty recipe not created
geändertesRezeptGespeichert
Recipe saved
zoom
Μεγένθυση
Zoom
normal
Κανονικό
Normal
synchronisiere
Συγχρονισμός …
Synchronize …
erste_synchronisierung
Logging in and downloading your recipes for first synchronisation.
Depending on how many recipes you have this can take some time.
anmeldung_erfolgreich
Επιτυχής είσοδος
Login successful
anmeldung_fehlgeschlagen
Login failed
registriere
Επιβεβαίωση …
Registering …
registriert
Επιβεβαιωμένο: %1$s
Registered: %1$s
registrieren_fehlgeschlagen
Registering failed
braucht_internet
Synchronisation needs an internet connection!
zuletzt_betrachtete_rezept_anzeigen
Εμφάνισε πρόσφατες συνταγές
Show recent recipes
bei_der_rezeptanzeige_bildschirm_aktiv_lassen
Όσο εμφανίζεται η συνταγή διατήρησε ενεργή την οθόνη
While showing a recipe keep the screen on
bildschirm_aktiv_lassen
Διατήρησε ενεργή την οθόνη
Keep screen on
sd_karte_import_keine_rezepte
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συνταγές.
There are no recipes yet.
sd_karte_import_hinweis
Για να εισάγεις τις συνταγές σου, αντέγραψε το "Rezepte.rez" ή "*.reze" (εξαγώγιμο αρχείο) στην κάρτα SD.
To import your recipes, copy your “Rezepte.rez” or “*.reze” (export file) to your SD-card.
sd_karte_import_frage
Εισαγωγή κάρτας SD
SD-Card import
exportieren
Export
exportieren_frage
Your recipes will be exported to the file “%1$s” on your SD-card. This file can be imported in the PC cookbook.
Continue?
import_erfolgreich
Import successful
import_fehlgeschlagen
Import failed
export_erfolgreich
Export successful
export_fehlgeschlagen
Export failed
letzter_sync
Last successful synchronization:
%1$s
tage_testen
Test it 20 days for free!
long_click_to_switch_to_edit_mode
Long click to switch to edit mode
recipes_are_readonly_by_default_to_prevent_unintended_edits
Recipes are readonly by default to prevent unintended edits
lock_recipe_texts
Lock recipe texts
theme
Theme
systemdefault
System default
dark
Dark
light
Light
title_activity_import
Import
action_settings
Settings
select_file_for_import
Select file for import
importing_recipes
Importing recipes
imported_x_recipes
Imported %1$d recipes
exported_x_recipes
Exported %1$d recipes
use_filemanager
Use filemanager
delete_all_recipes_before_importing
Delete all recipes before importing
fullscreen
Fullscreen
syncro_info_text
The automatic online synchronization allows you to have your up-to-date recipes on all devices.
https://www.mal-was-anderes.de/xx/kochbuch/syncro
code_in_zwischenablage_kopiert
Copied syncro code to clipboard
questions_and_wishes
Questions and wishes
message
Message
send
Send
NoImageAppInstalled
No app installed that can view images!
LoggingIn
Logging in …
SyncNow
Synchronize now
synchronization_error
Synchronization error!
server_unavailable
Server is temporarily unavailable
close
Close
onlyThumbsMobile
Require wifi for high resolution pictures
kategorien_bearbeiten
Edit categories
move_to_front
Move to front
cookbook_for_android
Cookbook for Android
rezepte_count
%d recipes
add_pictures
Add your pictures
picture_removed
Picture removed
undo
Undo
move_up
Move up
move_down
Move down
export_pictures
Also export picture files
export_to_zip_file
Export to ZIP file
export_recipe
Export recipe
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2023
Γερμανικά Αγγλικά Ισπανικά Ρώσσικα Ολλανδικά Πολωνικά Ελληνικά Πορτογαλλικά Δανέζικα Γαλλικά Φιλανδικά Norwegisch (Bokmål) Ιταλικά Tschechisch