Bruker: Passord:
Registrer

Oversett programmer

Språkfilene til alle våre programmer finnes på dette nettstedet. Se oversikt
Før du begynner å oversette bør du lese vår hjelp.
Velg hvilke programmer og hvilke språk du ønsker å oversette:
Program: Språk som skal oversettes:
Vis språk:
Filter:
Side: Fraser per side:

Oversetting av Oppdater til Gresk

Last ned
Ferdigstillelsesgrad for oversettelsen 70.8% Fullført: 17; endringer: 0; tomme: 7
ÜbersetzenKürzelGreskTekst som skal oversettes
msgUpdateLokaleInstallationNichtVollständig
Den lokale installasjoen er ikke fullført.
Vennligst last ned programmet manuelt og reinstaller det.
The local installation is not complete.
Please download the program manually and reinstall it.
ShowReleasenotes
Vis utgivelsesnotater
Show release notes
WarningNetFrameworkTooOld
Advarsel: Installer. Net Framework {0} (eller en tilsvarende Mono-versjon) før du installerer oppdateringen. Ellers vil programmet ikke starte etter oppdateringen.
Warning: Install .Net Framework {0} (or an equivalent Mono version) before installing the update. Otherwise the program will fail to start after the update.
WarningNetFrameworkUnknown
Advarsel: .NET Framework {0} (eller en ekvivalent Mono versjon) er påkrevd for denne oppdateringen. Forsikre deg om at den er installert.
Warning: .Net Framework {0} (or an equivalent Mono version) is necessary for this update. Make sure it’s installed.
NetFrameworkDownload
Last ned .NET Framework
Download .Net Framework
Herunterladen
&Last ned
&Download
Neustarten
&Restart
&Restart
Datenschutzerklärung © Copyright Flose 2022
Tysk Engelsk Spansk Russisk Nederlandsk Polsk Gresk Portugisisk Dansk Fransk Fisnk Norsk Bokmål Italiensk Tsjekkisk